Cursussen Natuur

Ben je op zoek naar een cursus op het gebied van Natuur? Berghauser Pont Academy (BPA) biedt een divers cursuspakket om jouw kennis volledig up-to-date te brengen. Je kunt kiezen uit verschillende Natuur cursussen, toegespitst op functies, doelgroepen en thema’s. In dit diverse cursusaanbod vindt je basis- en verdiepingscursussen. Op deze pagina ziet je het volledige overzicht dat wij momenteel aanbieden. Iedere cursus is ook als incompany cursus te realiseren.

Op weg naar een circulaire gemeente
12 oktober 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus leert je hoe je als organisatie een sleutelrol kunt pakken in de transitie naar een circulaire economie in de regio. Enerzijds door circulaire economie beleidsmatig in te bedden, anderzijds door circulaire activiteiten te ondernemen en te stimuleren.
Meer informatie >
Basiscursus Wet natuurbescherming
9 november 2023
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Wet natuurbescherming geeft een gestructeerd beeld van de Wet natuurbescherming: soortenbescherming, gebiedsbescherming en aanhaakplicht Wabo. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
Oplossingsrichtingen stikstofaanpak
23 november 2023
Utrecht
Deze 1-daagse verdiepingscursus Oplossingsrichtingen stikstofaanpak biedt allereerst kort inzicht in de gevolgen van de PAS uitspraak en zoomt daarna in op de oplossingsrichtingen hiervoor.
Meer informatie >
Natuur in de Omgevingswet
30 november 2023
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Natuur in de Omgevingswet worden de nieuwe regels voor natuurbescherming in de Omgevingswet behandeld en de verschillen met de huidige situatie.
Meer informatie >
Natuur in de Omgevingswet (basis + verdieping)
30 november 2023
Utrecht
Deze hybride cursus biedt je een inleiding in de Omgevingswet (online te volgen in eigen tijd en tempo) en de nieuwe regels voor natuurbescherming in de Omgevingswet tijdens een 1-daagse cursus op locatie.
Meer informatie >
Basiscursus Natuurwetgeving en Ecologie
Onbekend
De tweedaagse Basiscursus Natuurwetgeving en ecologie gaat over de Wet natuurbescherming in de gemeentelijke praktijk en samenhangend ecologisch onderzoek.
Meer informatie >
E-college Natuurbeschermingsrecht
Onbekend
Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van natuurwetgeving? Schrijf u dan in voor dit actualiteitencollege!
Meer informatie >
E-cursus Milieu en Bruidsschat in het omgevingsplan
Onbekend
Deze e-cursus Milieu en Bruidsschat in het omgevingsplan zorgt er voor dat u een goed inzicht krijgt in de hoofdlijnen en systematiek van de milieuonderwerpen die in het omgevingsplan geregeld moeten (en kunnen) worden.
Meer informatie >
Juridische aspecten van CO2-emissies
Onbekend
Deze dagdeelcursus ‘Juridische aspecten van CO2-emissies’ geeft inzicht in de huidige wet en regelgeving, de werking van emissiehandel, de juiste manier van rapporteren en de mogelijke ontwikkelingen en beleidsvoornemens in de (nabije) toekomst.
Meer informatie >
Bal agrarisch
Onbekend
Met deze 2-daagse cursus wordt u volledig op de hoogte gesteld van de meest relevante veranderingen in de milieuregels voor de agrarische sector door de invoering van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Stikstofproblematiek: update bouwvrijstelling, actualiteiten en praktische handvatten voor 2023
Onbekend
Tijdens deze 1-daagse cursus praten twee experts u helemaal bij over de actualiteiten en updates rondom de stikstofproblematiek.
Meer informatie >
Stikstofexpert voor plannen, programma’s en projecten
Onbekend
De 8-daagse opleiding Stikstofexpert voor plannen, programma’s en projecten geeft een breed inzicht in de stikstofmaterie, zowel inhoudelijk, juridisch als beleidsmatig. Na afloop beschik je over de kennis en kunde om de stikstofproblematiek aan te pakken, waarbij je aan verschillende knoppen kunt draaien.
Meer informatie >
E-cursus Milieu in de Omgevingswet
Onbekend
Deze e-cursus Milieu in de Omgevingswet richt zicht specifiek op de milieuregels voor bedrijven in de Omgevingswet en geeft een overzicht van instrumentarium, regels, thema’s en procedures.
Meer informatie >
Handhaving Wet natuurbescherming
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Handhaving Wet natuurbescherming wordt ingegaan op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden, verbodsbepalingen, handhavingsinstrumenten en verhouding tot de Wabo. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >

Inleiding Natuur

Het vakgebied Natuur is in ontwikkeling. De huidige Wet natuurbescherming (Wnb) zal opgaan in de Omgevingswet, maar niet als één geheel. De huidige bepalingen uit de Wnb, het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming gaan verspreid worden over de Omgevingswet, de AMvB’s en de Regeling. De Wet natuurbescherming zal volledig komen te vervallen. Dit wordt geregeld in de Aanvullingswet natuur en Aanvullingsbesluit natuur die bij de Omgevingswet horen. Welke consequenties zal dit voor jou met zich meebrengen? Dat zal verschillen per doelgroep. Genoeg mogelijkheden en invalshoeken om je gericht te laten bijscholen.

Waarom een cursus Natuur?

Om volledig aan de slag te kunnen als op het gebied van Natuur is een uitgebreide kennis over het onderwerp noodzakelijk. Wat zijn de grootste veranderingen voor Natuur in de Omgevingswet? Wat zijn de mogelijkheden voor toestemmingverlening? Is een oplossing op gemeentelijke schaal of op gebiedsniveau gewenst? Op al deze vragen krijg je antwoord tijdens een van onze Natuur cursussen. Voor alle verschillende onderwerpen, thema’s en niveaus bieden wij cursussen aan, zodat je aan de slag kan.

Waarom een cursus bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van Natuur. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met jouw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ruimte voor de inbreng van jouw eigen casus. Tijdens iedere cursus ontvang je een map met de hand-outs en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Groei verder in jouw vakgebied.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze Natuur cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met mr. Erwin Noordover (advocaat bij Stibbe), Theo Portegijs (zelfstandig adviseur) en mr. drs. Luuk Boerema (juridisch adviseur natuur en leefomgeving bij Boerema & van den Brink).

Incompany

Elke cursus die wij aanbieden, is ook als incompany cursus te realiseren. Vraag naar de mogelijkheden bij programmamanager Ronald Koppers via ronald@berghauserpont.nl.