Cursussen Natuur

Bent u op zoek naar een cursus op het gebied van Natuur? Berghauser Pont Academy (BPA) biedt een divers cursuspakket om uw kennis volledig up-to-date te brengen. U kunt kiezen uit verschillende Natuur cursussen, toegespitst op functies, doelgroepen en thema’s. In dit diverse cursusaanbod vindt u basis- en verdiepingscursussen. Op deze pagina ziet u het volledige overzicht dat wij momenteel aanbieden. Iedere cursus is ook als incompany cursus te realiseren.

Basiscursus Wet natuurbescherming
9 juni 2020
Online
Deze 2-daagse Basiscursus Wet natuurbescherming geeft een gestructeerd beeld van de Wet natuurbescherming: soortenbescherming, gebiedsbescherming en aanhaakplicht Wabo
Meer informatie >
Natuur in de Omgevingswet
8 oktober 2020
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Natuur in de Omgevingswet worden de nieuwe regels voor natuurbescherming in de Omgevingswet behandeld en de verschillen met de huidige situatie.
Meer informatie >
Handhaving natuurwetgeving
28 oktober 2020
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Handhaving Wet natuurbescherming wordt ingegaan op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden, verbodsbepalingen, handhavingsinstrumenten en verhouding tot de Wabo.
Meer informatie >
Generieke ontheffing Wet natuurbescherming
19 november 2020
Utrecht
Deze 1-daagse praktijkdag biedt inzicht in de ecologische en juridische aspecten van de generieke ontheffing Wet natuurbescherming
Meer informatie >
Oplossingsrichtingen na het PAS
25 november 2020
Utrecht
Deze 1-daagse verdiepingscursus Oplossingsrichtingen na het PAS biedt allereerst kort inzicht in de gevolgen van de PAS uitspraak en zoomt daarna in op de oplossingsrichtingen hiervoor.
Meer informatie >
Actualiteitenochtend PAS: hoe nu verder na de uitspraak van de Raad van State?
Onbekend
Tijdens deze actualiteitenochtend wordt u bijgepraat over de stand van zaken van het PAS na de uitspraak van de Raad van State en hoe het nu verder moet en welke oplossingsrichtingen er zijn.
Meer informatie >

Inleiding Natuur

Het vakgebied Natuur is in ontwikkeling. De huidige Wet natuurbescherming (Wnb) zal opgaan in de Omgevingswet, maar niet als één geheel. De huidige bepalingen uit de Wnb, het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming gaan verspreid worden over de Omgevingswet, de AMvB’s en de Regeling. De Wet natuurbescherming zal volledig komen te vervallen. Dit wordt geregeld in de Aanvullingswet natuur en Aanvullingsbesluit natuur die bij de Omgevingswet horen. Welke consequenties zal dit voor u met zich meebrengen? Dat zal verschillen per doelgroep. Genoeg mogelijkheden en invalshoeken om u gericht te laten bijscholen.

Waarom een cursus Natuur?

Om volledig aan de slag te kunnen als op het gebied van Natuur is een uitgebreide kennis over het onderwerp noodzakelijk. Wat zijn de grootste veranderingen voor Natuur in de Omgevingswet? Wat zijn de mogelijkheden voor toestemmingverlening? Is een oplossing op gemeentelijke schaal of op gebiedsniveau gewenst? Op al deze vragen krijgt u antwoord tijdens een van onze Natuur cursussen. Voor alle verschillende onderwerpen, thema’s en niveaus bieden wij cursussen aan, zodat u aan de slag kunt.

Waarom een cursus bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van Natuur. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met uw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ruimte voor de inbreng van uw eigen casus. Tijdens iedere cursus ontvangt u een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Groei verder in uw vakgebied.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze Natuur cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met mr. Erwin Noordover (advocaat bij Stibbe), Theo Portegijs (zelfstandig adviseur) en mr. drs. Luuk Boerema (juridisch adviseur natuur en leefomgeving bij Boerema & van den Brink).

Incompany

Elke cursus die wij aanbieden, is ook als incompany cursus te realiseren. Vraag naar de mogelijkheden bij programmamanager Ronald Koppers via ronald@berghauserpont.nl.