Cursussen Ruimtelijke ordening

Bent u op zoek naar een cursus op het gebied van Ruimtelijke Ordening om uw kennis up-to-date te brengen? Dan bent u bij Berghauser Pont Academy aan het juiste adres. Op deze pagina vindt u meer dan 30 cursussen Ruimtelijke Ordening die wij op dit moment aanbieden. Om u de weg te wijzen en houvast te bieden wordt een logisch pakket aangeboden, van basis tot verdieping tot cursussen over specifieke thema’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht, een Basiscursus Wet natuurbescherming, een Actualiteitendag Ruimtelijk ordening en bouwen, een cursus Detailhandel en Ruimtelijke ordening of een cursus die ingaat op Aanpak leegstand plattenland.

Actualiteiten volkshuisvestingsrecht
20 november 2018
Utrecht
Deze cursus Actualiteiten Volkshuisvestingsrecht zet alle relevante juridische aspecten op een rij en is helemaal up to date met de (herziene) Woningwet.
Meer informatie >
Planschade en nadeelcompensatie onder de Omgevingswet
26 november 2018
Utrecht
Deze actualiteitendag Planschade en nadeelcompensatie gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen in het planschaderecht en op de schaderegeling onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen
29 november 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet. 
Meer informatie >
Kruimelregeling
4 december 2018
Utrecht
Deze workshop Kruimelregeling geeft duiding aan de stroom van uitspraken die maar blijft loskomen, waarbij de actualiteit centraal staat.
Meer informatie >
Integratie van regels in het Omgevingsplan
11 december 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Integratie van regels in het Omgevingsplan gaat over het integreren van diverse beleidsregels (waaronder de APV, welstand, etc. ) in het omgevingsplan.
Meer informatie >
Werken aan toekomstgerichte bestemmingsplannen
11 december 2018
Utrecht
Deze praktische cursus geeft handvatten om nu al te werken met toekomstgerichte ruimtelijke plannen, gebruikmakend van alle mogelijkheden die de huidige wetgeving biedt en met oog voor de mogelijkheden van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Maken van een omgevingsplan
30 januari 2019
Utrecht
In deze 3-daagse cursus Maken van een omgevingsplan gaat u daadwerkelijk aan de slag met het maken van een plan met alle diverse vragen en aspecten die daarbij komen kijken. Daarna kunt u zelf aan de slag gaan met een omgevingsplan.
Meer informatie >
Actualiseren 2.0 en het omgevingsplan
7 februari 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus richt zich op de overgang van bestaande bestemmingsplannen naar het nieuwe omgevingsplan en hoe u daar nu al mee aan de slag kan gaan.
Meer informatie >
Handhaving Wet natuurbescherming
12 februari 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Handhaving Wet natuurbescherming wordt ingegaan op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden, verbodsbepalingen, handhavingsinstrumenten en verhouding tot de Wabo.
Meer informatie >
Milieu-effectrapportage 2.0
11 maart 2019
Utrecht
Deze cursus Milieu-effectrapportage geeft de basis van m.e.r. weer en alle nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn zoals jurisprudentie, Omgevingswet, Richtlijn en interactief m.e.r.
Meer informatie >
Nieuwe Wet natuurbescherming
12 maart 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus behandelt de wijzigingen in de praktijk als gevolg van de nieuwe Natuurbescherming.
Meer informatie >
Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht
12 maart 2019
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Ruimtelijke ordeningsrecht geeft u inzicht in het huidige stelsel van ruimtelijke ordening en bouwen met continu een doorkijk naar de Omgevingswet.
Meer informatie >
Evenementen en omgevingsrecht
14 maart 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Evenementen en omgevingsrecht geeft inzicht in de regeling van evenementen binnen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en APV en hoe je dat integraal kunt doen.
Meer informatie >
Externe veiligheid in de Omgevingswet
2 april 2019
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Externe veiligheid in de Omgevingswet maakt u kennis met alle aspecten op het gebied van externe veiligheid onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Projectbesluit in de Omgevingswet
9 april 2019
Utrecht
Met deze cursus willen wij u inzicht bieden in diverse aspecten bij de voorbereiding van het Projectbesluit.
Meer informatie >
Parkeren in het Omgevingsrecht
11 april 2019
Utrecht
Het doel van de workshop Parkeren in het Omgevingsrecht is onder meer om beter inzicht te krijgen in een planregel die 1) de toets van de bestuursrechter doorstaat en 2) in de praktijk – bij vergunningverlening - goed werkbaar is
Meer informatie >
Sturen op toekomstbestendige retailgebieden
18 april 2019
Datum nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Sturen op toekomstbestendige retailgebieden geeft inzicht in recente detailhandelsontwikkelingen en hoe je hier via de ruimtelijke ordening in kan sturen.
Meer informatie >
Omgevingskwaliteit in het omgevingsplan
13 mei 2019
Datum nader te bepalen
Deze 2-daagse cursus Omgevingskwaliteit in het omgevingsplan gaat in op het zien, benoemen, vaststellen, reguleren en sturen van omgevingskwaliteiten in het omgevingsplan.
Meer informatie >
Basiscursus Mobiliteit en Ruimte - alleen als incompany
Datum nader te bepalen
Deze 2-daagse Basiscursus Mobiliteit en Ruimte geeft breed inzicht in het vakgebied van de verkeerskunde en de relaties met andere vakgebieden.
Meer informatie >
E-cursus Omgevingsrecht
Datum nader te bepalen
Deze E-cursus met theorie, filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten, biedt u een eerste introductie in het omgevingsrecht.
Meer informatie >

Inleiding cursussen Ruimtelijke Ordening

Door de Wabo zijn ruimtelijke ordening en bouwen verder geïntegreerd. En dat was maar één van de vele wijzigingen op dit vakgebied. Ook de Wro en de Crisis- en herstelwet hadden flinke consequenties. Daardoor is het ruimtelijke ordeningsrecht behoorlijk versnipperd geraakt. Daarom volgt binnenkort de Omgevingswet, waarin de ruimtelijke ontwikkeling integraal wordt benaderd met alle omgevingsaspecten meegewogen. Dit is een vakgebied in ontwikkeling dus. Genoeg redenen om u weer eens te laten bijpraten op een van deze onderwerpen.

Waarom een cursus Ruimtelijke Ordening?

Er zijn verschillende redenen te bedenken om een cursus op het gebied van Ruimtelijke Ordening te volgen. Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Bent u betrokken bij het opstellen van ruimtelijke plannen en krijgt u hierbij te maken met natuuraspecten?  Dan is de cursus Nieuwe Wet natuurbescherming erg geschikt. In deze 1-daagse cursus wordt ingegaan op thema’s als soortenbescherming, gebiedsbescherming, houtopstanden en wordt er gekeken naar de relatie met Omgevingswet. Bent u vergunningverlener, jurist, projectontwikkelaar of beleidsmedewerker die bestemmingsplanprocedures en afwijkingsprocedures begeleidt of opstelt? Dan is onze cursus Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen wellicht iets voor u. In deze 1-daagse cursus wordt ingegaan op de meest recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet. Als u opereert in het landelijk gebied, dan is de cursus Aanpak leegstand platteland interessant.

Waarom een cursus Ruimtelijke Ordening bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van Ruimtelijke ordening. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met uw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ook ruimte om alvast een eigen casus in te brengen. Tijdens iedere cursus ontvangt u altijd een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Elke cursus die wij aanbieden, is ook als incompany cursus te realiseren.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze cursussen ruimtelijke ordening werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met mr. Janike Haakmeester (advocaat bij Haakmeester Advocatuur), mr. Selma van Velsen (juridisch adviseur omgevingsrecht), mr. Roeland Mathijsen, Wanda Blommensteijn en mr. Eva Haverkorn van Rijsewijk (allen adviseur bij BRO).