Cursussen Bouwen

Bent u op zoek naar een cursus op het gebied van Bouwen om uw kennis up-to-date te brengen? Dan bent u bij Berghauser Pont Academy aan het juiste adres. Op deze pagina vindt u diverse cursussen op het gebied van Bouwen en bouw- en woningtoezicht die wij op dit moment aanbieden. Denk hierbij bijvoorbeeld een cursus BWT 4.0, Basiscursus Wabo, Bor en Mor, een Verdiepingscursus Update Wabo, een cursus Van Bouwbesluit tot BBL, een Verdiepingscursus Vergunningvrij bouwen of een meerdaagse opleiding Van bouwtoezicht naar kwaliteitsborging.

Van bouwtoezicht naar kwaliteitsborging
19 september 2018
Utrecht
Deze 10-daagse opleiding brengt u als BWT-er en bouwadviseur de nog ontbrekende kennis en vaardigheden om te functioneren als kwaliteitsborger, publiek of privaat.
Meer informatie >
BWT 4.0
25 september 2018
Utrecht
Deze 2-daagse cursus neemt u als, BWT-er, mee in de komende wijzigingen private kwaliteitsborging en Omgevingswet, en de gevolgen die dat heeft voor uw rol.
Meer informatie >
Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet
1 oktober 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingsvergunning in de Omgevingswet geeft een structureel opgebouwd overzicht van de nieuwe systematiek van de omgevingsvergunning in de Omgevingswet
Meer informatie >
Van Bouwbesluit tot BBL
4 oktober 2018
Utrecht
Deze 1 daagse cursus Van Bouwbesluit tot BBL leert u de juridische implicaties van het Bouwbesluit 2012, de gelijkwaardigheid en over het BBL van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Update vergunningvrij bouwen en kruimelregeling
8 oktober 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Update vergunningvrij bouwen en kruimelregeling behandelt de complexe basis en systematiek van vergunningvrij bouwen en de kruimelregeling.
Meer informatie >
Bouwleges, wat valt er te kiezen?
8 oktober 2018
Utrecht
Deze workshop Bouwleges, wat valt er te kiezen? belicht de actualiteiten over de leges voor de omgevingsvergunning. Ook de grondslagen waarop de heffing is gebaseerd inclusief de vraag welke kosten in rekening mogen worden gebracht worden besproken.
Meer informatie >
Bouw- en sloopveiligheid: van gevaarlijk naar risico gestuurd
29 oktober 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Bouw- en sloopveiligheid leert u aan de hand van de landelijke richtlijn en praktische voorbeelden en tips hoe u zowel juridisch als technisch met bouw- en sloopveiligheid kunt omgaan.
Meer informatie >
Asbestdaken – het heden, het verleden en 2024
29 oktober 2018
Utrecht
Deze middagcursus Asbestdaken geeft u een alomvattend inzicht en overzicht van de huidige wetgeving, juridische uitdagingen en een vooruitblik op het asbestdakenverbod.
Meer informatie >
Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed
1 november 2018
Utrecht
Tijdens deze 1-daagse cursus Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed wordt ingegaan op de juridische aspecten van leegstand, herbestemming en transformatie van vastgoed.
Meer informatie >
Permanente bewoning van recreatiewoningen
6 november 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Permanente bewoning van recreatiewoningen geeft inzicht in de problematiek van permanente bewoning van recreatiewoningen, de handhaving ervan en het te voeren beleid.
Meer informatie >
Update Wabo
8 november 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Update Wabo is een update over de Wabo: bijblijven en bijschaven, alles weer even opfrissen met accent op praktijkproblemen.
Meer informatie >
Duurzaam bouwen voor makelaars en taxateurs
8 november 2018
Amsterdam
Deze 1-daagse cursus Duurzaam bouwen is speciaal ontwikkeld voor makelaars en taxateurs en benadert de thema’s energie en duurzaam bouwen op een praktische manier.
Meer informatie >
Asbest: juridische aspecten
13 november 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Asbest: juridische aspecten behandelt de juridische aspecten van asbest, gericht op toezicht en handhaving.
Meer informatie >
Basiscursus Handhaving omgevingsrecht
15 november 2018
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Handhaving omgevingsrecht geeft een inleiding in de handhaving van het omgevingsrecht, gericht op de juridische aspecten van de handhavingsprocedure.
Meer informatie >
Basiscursus Wabo, Bor en Mor
20 november 2018
Onbekend
Deze 2-daagse Basiscursus Wabo, Bor en Mor gaat uitgebreid in op de essentie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.
Meer informatie >
Evenementen en omgevingsrecht
20 november 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Evenementen en omgevingsrecht geeft inzicht in de regeling van evenementen binnen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en APV en hoe je dat integraal kunt doen.
Meer informatie >
Erfgoed in de Omgevingswet
20 november 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Erfgoed in de Omgevingswet behandelt het nieuwe instrumentarium voor de omgang met erfgoed en monumenten evenals de gevolgen voor ambtenaar, initiatiefnemers en adviseurs.
Meer informatie >
Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen
29 november 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet. 
Meer informatie >
MPG en EPC
13 december 2018
Utrecht
In deze workshops MPG en EPC krijgt u inzicht in tips & trucs voor de MPG tijdens de ontwerpfase en geven we de achtergrond en tips en richtlijnen voor toetsing EPC.
Meer informatie >
Bouwregels bij verbouw en transformatie - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Bouwregels bij verbouw en transformatie biedt praktisch inzicht in de bouwregels bij transformatie, herbestemming en verbouw.
Meer informatie >
Basis RO en bouwen voor milieumensen - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse Basiscursus Ruimtelijke ordening en bouwen voor milieumensen geeft voor de milieumedewerker inzicht in de systematiek van de RO- en bouwregelgeving om zo de andere kant te leren kennen.
Meer informatie >
Opdrachtgever – opdrachtnemer - alleen als incompany
Onbekend
Deze 2-daagse training Opdrachtgever - opdrachtnemer geeft aan hoe je de rol van opdrachtnemer of opdrachtgever kunt invullen binnen de relatie gemeenten - omgevingsdiensten.
Meer informatie >
Basiscursus Slopen - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse Basiscursus Slopen behandelt de regels met betrekking tot slopen vanuit bouw-, milieu- en waterregels bekeken op integrale wijze.
Meer informatie >
Basiscursus Front Office Omgeving - alleen als incompany
Onbekend
Deze Basiscursus Front Office Omgeving biedt alles wat een medewerker van de Front Office Omgeving dient te weten, helemaal zelf in te vullen.
Meer informatie >
E-cursus Omgevingsrecht
Onbekend
Deze E-cursus met theorie, filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten, biedt u een eerste introductie in het omgevingsrecht.
Meer informatie >
Inleiding Vastgoedcontracten - alleen als incompany
Onbekend
Deze middagcursus Inleiding Vastgoedcontracten geeft u inzicht in de vele soorten contracten in de vastgoedwereld
Meer informatie >

Inleiding cursussen Bouwen

Voor de specifieke doelgroep van bouwmedewerkers bij overheden en bouwadviesbureaus en bouwbedrijven heeft Berghauser Pont Academy een specifiek cursuspakket ontwikkeld. Dit veld is door private kwaliteitsborging en de Omgevingswet, behoorlijk in ontwikkeling. Zo werd in juli 2017 nog, door middel van een stemming, het verzoek tot uitstel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gehonoreerd. Op al deze ontwikkeling wordt in dit cursuspakket steeds ingespeeld, kortom continu up-to-date!

Waarom een cursus Bouwen?

Er zijn verschillende redenen te bedenken om een cursus op het gebied van bouwen te volgen. Zo bent u inmiddels gewend aan de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) die in 2010 in werking is getreden. Echter stop het leren nooit en is het belangrijk om bij te blijven. Dan is de cursus Update Wabo erg geschikt voor u. In deze 1-daagse cursus wordt er ingegaan op relevante jurisprudentie, belangrijke praktijkproblemen en de regeling in de Omgevingswet. Bent u jurist, ambtenaar bouw- en woningtoezicht, architect, bouwkundige of advocaat en wilt u meer weten over het Bouwbesluit 2012 en de toekomst van de bouwregelgeving? Dan is onze cursus Van Bouwbesluit tot BBL wellicht iets voor u. In deze 1-daagse cursus krijgt u een inleiding in het Bouwbesluit 2012 en wordt er gekeken naar de nieuwe Omgevingswet en Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL).

Waarom een cursus Bouwen bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van bouwen. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met uw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ook ruimte om alvast een eigen casus in te brengen. Tijdens iedere cursus ontvangt u altijd een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Elke cursus die wij aanbieden, is ook als in company cursus aan te realiseren.

Ook is een pakket cursussen ontwikkeld dat gebaseerd is op de kwaliteitscriteria en helemaal per functie uitgesplitst. Dit pakket zal steeds verder uitgebreid worden. Ook de relevante uitgaven van de uitgeverij staan vermeld, zodat een volledig pakket wordt geboden. Via het project Arbeidsmarkt en Deskundigheid een inventarisatie gemaakt van het scholingsaanbod in relatie tot de kwaliteitscriteria. Berghauser Pont Academy heeft haar cursussen ook aangemeld voor deze scholingslijst.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze Arbeidsrecht cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met mr. ing. Jacco Huijzer, ing. Johan van der Graaf (beide adviseur bij Nieman Raadgevende Ingenieurs), Wico Ankersmit (directeur van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht), Flip ten Cate (directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit), Hajé van Egmond (adviseur bij Geregeld BV) en Gert-Jan van Leeuwen (adviseur bij XaroConsult).