Cursussen Bestuursrecht

Bent u op zoek naar een cursus op het gebied van Bestuursrecht om uw kennis up-to-date te brengen? Dan bent u bij Berghauser Pont Academy aan het juiste adres. Op deze pagina vindt u meer dan 20 cursussen Bestuursrecht die wij op dit moment aanbieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de basiscursus Handhaving Omgevingsrecht, een cursus KEI – digitaal procederen in het bestuursrecht, een cursus Update Algemene wet bestuursrecht of een zeer specifieke cursus zoals Permanente bewoning van recreatiewoningen.

Sluiten van drugspanden
4 juni 2019
Utrecht
Deze masterclass Sluiten van drugspanden biedt een stevig houvast voor toepassing van artikel 13b Opiumwet, op een manier die de rechterlijke toets doorstaat.
Meer informatie >
Update handhaving omgevingsrecht
18 juni 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Update handhaving omgevingsrecht geeft u een update van de juridische aspecten van handhaving in het omgevingsrecht: bestuursrecht, bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, etc.
Meer informatie >
Evenementen en omgevingsrecht
25 juni 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Evenementen en omgevingsrecht geeft inzicht in de regeling van evenementen binnen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en APV en hoe je dat integraal kunt doen.
Meer informatie >
Handhaving onder de Omgevingswet
15 augustus 2019
Antropia - Driebergen
Deze 1-daagse cursus Handhaving onder de Omgevingswet voor handhavers en toezichthouders spitst zich toe op de consequenties van de Omgevingswet voor handhaving.
Meer informatie >
Nadeelcompensatie
26 september 2019
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Nadeelcompensatie krijgt u inzicht in alle nieuwe regels, consequenties Wet nadeelcompensatie, leert u taxaties van derden te controleren en zelf eenvoudige verzoeken afhandelen.
Meer informatie >
Actualiteiten belanghebbende-begrip
30 september 2019
Utrecht
Deze middagcursus Actualiteiten belanghebbende-begrip biedt inzicht in basisbegrippen en biedt verdieping over de vele jurisprudentie.
Meer informatie >
Handhaving Wet natuurbescherming
3 oktober 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Handhaving Wet natuurbescherming wordt ingegaan op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden, verbodsbepalingen, handhavingsinstrumenten en verhouding tot de Wabo.
Meer informatie >
Permanente bewoning van recreatiewoningen
8 oktober 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Permanente bewoning van recreatiewoningen geeft inzicht in de problematiek van permanente bewoning van recreatiewoningen, de handhaving ervan en het te voeren beleid.
Meer informatie >
Procedures in de Omgevingswet
4 november 2019
Utrecht
Deze masterclass gaat in op de veranderingen binnen het omgevingsrecht, zoals binnen de instrumenten, procedures en bevoegdheidsverdelingen, en legt uit waar deze precies uit bestaan en hoe het formele omgevingsrecht eruit zal gaan zien onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Effectuering Handhavingsbesluiten
12 november 2019
Utrecht
In deze workshop Effectuering handhavingsbesluiten wordt u geleerd een correcte invorderingsbeschikking op te stellen, de juiste procedure te hanteren en maatregelen te doen nemen, waardoor de overtreder uiteindelijk ook betaalt.
Meer informatie >
Update Wob en Wet Open Overheid
12 november 2019
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Update Wob en Wet Open Overheid worden de achtergronden, ontwikkelingen en dagelijkse praktijk van de Wob besproken en komt de Wet Open Overheid aan de orde.
Meer informatie >
Basiscursus Handhaving omgevingsrecht
14 november 2019
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Handhaving omgevingsrecht geeft een inleiding in de handhaving van het omgevingsrecht, gericht op de juridische aspecten van de handhavingsprocedure.
Meer informatie >
Wet BIBOB
19 november 2019
Utrecht
Deze training Wet BIBOB en vastgoed is specifiek gericht op het terrein van vastgoed- en grondtransacties en na afloop van de training bent u geheel op de hoogte van alle vastgoedfacetten van de Wet BIBOB en weet u een concrete vertaalslag te maken naar uw eigen werkpraktijk.
Meer informatie >
Update Awb
21 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Update Algemene wet bestuursrecht is een praktische permanente kennisupdate van recente en opvallende jurisprudentie.
Meer informatie >
Regulering (duurzame) energie-infrastructuur
3 december 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Regulering (duurzame) energie-infrastructuur geeft inzicht in de juridische aspecten van de veranderde energiemarkt en de regulering van duurzame energienetwerken.
Meer informatie >
Juridische aspecten van energie-infrastructuur - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Juridische aspecten van energie-infrastructuur biedt een overzicht van alle juridische aspecten die komen kijken bij het werken in de ondergrond, toegespitst op de energiesector.
Meer informatie >
Aan de slag bij de gemeente: dit moet u weten - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze cursus is bestemd voor ambtenaren die in de afgelopen twee jaar zijn gestart bij een gemeentelijke of provinciale overheid. Na afloop van deze 1-daagse training heeft u een helder beeld van de gemeentelijke omgeving waarin u aan de slag bent gegaan.
Meer informatie >
E-cursus Omgevingsrecht
Locatie nader te bepalen
Deze E-cursus met theorie, filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten, biedt u een eerste introductie in het omgevingsrecht.
Meer informatie >
KEI 2018 – Digitaal procederen in het bestuursrecht
Locatie nader te bepalen
Na deze middagcursus bent u voorbereid op de overgang naar het digitaal procederen en kunt u de belangrijkse wetswijzigingen in bestuursrechtspraak.
Meer informatie >
Schaarse Vergunningen en subsidies - binnenkort nieuwe data
Locatie nader te bepalen
Deze cursus Schaarse vergunningen en subsidies geeft antwoord op praktische vragen zoals wanneer en hoe schaarse vergunningen en subsidies kunnen worden verleend. Ook wordt ingegaan op de rol van de Dienstenrichtlijn en komt de samenhang met het omgevingsrecht en privaatrecht aan de orde.
Meer informatie >
Basiscursus Awb voor het sociaal domein en omgevingsdomein
Locatie nader te bepalen
In deze cursus Awb wordt de systematiek van de Algemene wet bestuursrecht besproken. De cursus is specifiek bestemd voor uitvoerders in het sociaal domein en omgevingsdomein.
Meer informatie >
Bestuursrecht voor de raadsgriffier
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Bestuursrecht voor de raadsgriffier is speciaal ontwikkeld om griffie en gemeenteraad de juiste kennis te geven, om hen zo in staat te stellen raadsbesluiten te (laten) nemen die van voldoende bestuursrechtelijke kwaliteit zijn.
Meer informatie >
Gevaarlijke honden als gemeentetaak
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Gevaarlijke honden als gemeentetaak gaat in op de repressieve mogelijkheden en preventieve maatregelen om de problematiek van gevaarlijke honden aan te pakken.
Meer informatie >
Doorwerking Awb in omgevingsrecht - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 2-daagse cursus brengt u fundamentele normen van de Algemene wet bestuursrecht bij in relatie tot het omgevingsrecht en de Omgevingswet.
Meer informatie >

Inleiding cursussen Bestuursrecht

Het omgevingsrecht maakt deel uit van een breder vakgebied, het bestuursrecht. Het bestuursrecht wordt steeds belangrijker. Ook in de nieuwe Omgevingswet wordt voor de procedures verwezen naar de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Ook de handhaving loopt grotendeels via het bestuursrecht. Daarnaast wordt het programma KEI (Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak) over steeds meer rechtsgebieden uitgerold. Zo ook in het Bestuursrecht, waar digitaal procederen een steeds belangrijkere plaats gaat innemen. Kennis over het bestuursrecht als basis blijft dus heel belangrijk. Berghauser Pont Academy heeft hiervoor een cursuspakket ontwikkeld: van basis tot update tot thema’s.

Waarom een cursus Bestuursrecht?

Er zijn verschillende redenen te bedenken om een cursus Bestuursrecht te volgen. Bent u een juridisch adviseur, vergunningverlener of handhaver op het gebied van bezwaar- en beroepszaken in het Omgevingsrecht? En heeft u behoefte aan een update m.b.t. recente uitspraken door de Afdeling bestuursrechtspraak op o.a. het gebied van handhaving en het vertrouwensbeginsel. Dan is de cursus Update Awb erg geschikt. In deze 1-daagse cursus Update Awb wordt u in één dag helemaal bijgepraat op thema’s als handhavingsbeleid, invordering verbeurde dwangsom en (kosten) bestuursdwang. Bent u een advocaat, overheidsjurist, bedrijfsjurist of rechtsbijstand medewerker? En wilt u meer weten over de huidige stand van zaken m.b.t. de digitalisering (KEI) van het bestuursprocesrecht? Dan is onze cursus KEI 2018 – Digitaal procederen in het bestuursrecht iets voor u. In deze middagcursus hoort u de belangrijkste wetswijzigingen in de bestuursrechtspraak en hoe u zich hierop het beste kan voorbereiden.

Waarom een cursus Bestuursrecht bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van Bestuursrecht. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met uw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ook ruimte om alvast een eigen casus in te brengen. Tijdens iedere cursus ontvangt u altijd een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Elke cursus die wij aanbieden, is ook als in company cursus aan te realiseren.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze Bestuursrecht cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met mr. Olaf Schuwer (zelfstandig adviseur bij Schuwer Advies), mr. Eelco de Jong (advocaat bij De Jong van Leeuwen advocaten), mr. Sjoerd van Hoogmoed (rentmeester-taxateur bij Hoogstate), mr. Claudia Koenen en mr. Björn Mulder (beide advocaat bij Wieringa Advocaten).