Cursussen Grondzaken

Met het aantrekken van de markt wordt het grondbeleid en alle instrumenten die hiervoor zijn ook weer belangrijker. Berghauser Pont Academy heeft een cursuspakket ontwikkeld met cursussen over planschade, nadeelcompensatie, grondbeleid, onteigening, etc. Ook voor de regeling van grondzaken in de nieuwe Omgevingswet zijn specifieke cursussen.

Basiscursus Erfpacht
8 februari 2023
Utrecht
Deze 1-daagse basiscursus geeft inzicht in de juridische kaders van het erfpachtrecht en het vaststellen van de canon.
Meer informatie >
Kostenverhaal in de Omgevingswet
9 maart 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Kostenverhaal in de Omgevingswet biedt een overzicht van de nieuwe kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet, zowel in juridisch als in planeconomisch opzicht.
Meer informatie >
Basis en actualiteiten Planschade in de Omgevingswet
14 maart 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Basis en actualiteiten Planschade in de Omgevingswet gaat in op alle basisbeginselen van planschade én actuele jurisprudentie.
Meer informatie >
Tijdig beschikken over grond nu en onder de Omgevingswet
29 maart 2023
Utrecht
Het tijdig beschikken over grond bij gebiedsontwikkelingen door het in samenhang toepassen van grondbeleidsinstrumenten nu en onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Erfpacht in de praktijk
12 april 2023
Utrecht
Deze 1-daagse verdiepingscursus Erfpacht in de praktijk geeft u o.a. inzicht in de juridische actualiteiten rondom erfpacht, de bancaire richtlijn particuliere woningerfpacht en waarderingsmethoden voor erfpacht.
Meer informatie >
Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling
18 april 2023
Amersfoort
In deze leergang leer je de basiskennis planeconomie en financiële regie bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Meer informatie >
Actualiteiten Planschade en nadeelcompensatie in de Omgevingswet
9 mei 2023
Utrecht
Deze cursus Actualiteiten Planschade en nadeelcompensatie in de Omgevingswet gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen in het planschaderecht en op de schaderegeling onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Basiscursus Planeconomie
9 mei 2023
Utrecht
De tweedaagse Basiscursus Planeconomie geeft u inzicht in de inhoudelijke en financiële principes en kaders van de planeconomie.
Meer informatie >
De Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht: reikwijdte, werking en onderscheid
11 mei 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u van een ervaren docent en expert in deze materie een compleet en helder beeld van zowel de Algemene wet bestuursrecht als de Gemeentewet. U weet wanneer en in welke situaties beide wetten van toepassing zijn en hoe deze wetten zich onderscheiden van elkaar. Na het volgen van deze cursus kunt u de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen tijdens uw werkzaamheden.
Meer informatie >
De toekomst van zorgvastgoed: renovatie, herbouw en verduurzaming
16 mei 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u van ervaren docenten en experts in deze materie een compleet en duidelijk overzicht van alle relevante aspecten die spelen bij renovatie, sloop, herbouw en verduurzamen van zorgvastgoed. U leert welke voorbereidingen u moet treffen en welke stappen u moet ondernemen om tijdig uw zorgvastgoed te renoveren, herbouwen en te verduurzamen. Na het volgen van deze cursus bent u volledig op de hoogte om alles in werking te zetten en zo te zorgen dat uw zorgvastgoed tijdig klaar is voor een duurzame toekomst.
Meer informatie >
Basiscursus Grondbeleid
12 september 2023
Utrecht
Deze vierdaagse Basiscursus Grondbeleid biedt inzicht in het gemeentelijk grondbeleid. Alle relevante deelonderwerpen van Grondbeleid worden behandeld door vakspecialisten.
Meer informatie >
Staatssteun en de Wet Markt en Overheid binnen omgevingsrecht en vastgoed
19 september 2023
Utrecht
Na het volgen van deze cursus Staatssteun en de Wet Markt en Overheid bent u volledig op de hoogte van alle relevante staatssteunnormen in relatie tot het omgevingsrecht en vastgoed.
Meer informatie >
Grondbeleid onder de Omgevingswet
26 september 2023
Utrecht
Deze 2-daagse cursus Grondbeleid onder de Omgevingswet biedt een overzicht van de veranderingen in het juridische instrumentarium en de gevolgen voor het grondbeleid van de gemeente.
Meer informatie >
Samenwerkingsovereenkomsten bij gebiedsontwikkeling
2 november 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Samenwerkingsovereenkomsten bij gebiedsontwikkeling geeft deelnemers (meer) inzicht in de totstandkoming en inhoud van samenwerkingsovereenkomsten.
Meer informatie >
Verjaring voor vastgoedprofessionals
14 november 2023
Utrecht
Deze middagcursus Verjaring voor vastgoedprofessionals geeft een heldere kijk op verjaring vanuit de vastgoedpraktijk en maakt u wegwijs in het woud van regels omtrent verjaring.
Meer informatie >
Omgevingsrecht voor de vastgoedprofessional
30 november 2023
Utrecht
Deze 1-daagse Basiscursus Omgevingsrecht voor vastgoedprofessionals is specifiek toegespitst op de onderwerpen die voor de vastgoedprofessional van belang zijn.
Meer informatie >
Stedelijke Herverkaveling - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Stedelijke herverkaveling behandelt het instrument stedelijke herverkaveling en plaats het in het proces van locatieontwikkeling of transformatie.
Meer informatie >
Onderhandelen over gebiedsontwikkeling - alleen als Incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Onderhandelen over gebiedsontwikkeling wordt u in de geest van de nieuwe Omgevingswet praktisch geleerd om samenwerkingsgericht te onderhandelen.
Meer informatie >