Cursussen Sociaal Domein

Bent u op zoek naar een cursus op het gebied van het sociaal domein om uw kennis up-to-date te brengen? Dan bent u bij Berghauser Pont Academy aan het juiste adres. Op deze pagina vindt u 17 verschillende workshops en cursussen over uiteenlopende onderwerpen binnen het sociaal domein die wij op dit moment aanbieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de cursus Persoonsgebonden budget in het sociaal domein of een workshop Drang en dwang jeugd.  We bieden cursussen en workshops voor de diverse deeldomeinen (zoals Jeugd of Wmo), maar ook cursussen over domein overstijgende onderwerpen, zoals Privacy.

Doelen en resultaten in het sociaal domein
12 maart 2019
Utrecht
Met deze workshop Doelen en resultaten in het sociaal domein krijgt u handvatten om goede doelen te beschrijven en te sturen op resultaat binnen het sociaal domein.
Meer informatie >
Basiscursus Awb voor het sociaal domein en omgevingsdomein
14 maart 2019
Utrecht
In deze cursus Awb wordt de systematiek van de Algemene wet bestuursrecht besproken. De cursus is specifiek bestemd voor uitvoerders in het sociaal domein en omgevingsdomein.
Meer informatie >
Drang en Dwang Jeugd
14 maart 2019
Datum nader te bepalen
In deze workshop Drang en dwang jeugd maakt u kennis met de route van de vrijwillige hulpverlening naar de gedwongen hulpverlening. U leert op welke gronden aan een drangtraject gedacht kan worden.
Meer informatie >
Privacy in het sociale domein
18 maart 2019
Utrecht
Deze cursus neemt u mee langs de dilemma’s en vragen die opdoemen in het sociaal domein. Geeft inzicht in de privacy principes, bespreekt de misverstanden zoals ‘toestemming’ en biedt houvast bij de dagelijkse taakuitvoering.
Meer informatie >
Basiscursus Wmo 2015
19 maart 2019
Utrecht
In deze Basiscursus Wmo 2015 wordt een basis geschetst van de Wmo 2015, met de nadruk op het verlenen van voorzieningen door de gemeente. Na de cursus kent u o.a. de uitgangspunten en kaders van de Wmo 2015 en welke voorzieningen onder de Wmo 2015 vallen.
Meer informatie >
Contractmanagement sociaal domein
21 maart 2019
Utrecht
In deze workshop leren inkopers en contractmanagers sociaal domein van gemeenten bruikbare handvatten aan te reiken waarmee ze hun contractmanagement effectief kunnen inrichten en zo aan hun bestuurders en beleidsmedewerkers de juiste uitnuttingsinfomatie kunnen verschaffen
Meer informatie >
Dagbesteding in het sociaal domein
4 april 2019
Utrecht
Er is sprake van een heel nieuw kader om vorm en inhoud te geven aan dagbesteding in het sociaal domein. Centraal in deze workshop staan de uitgangspunten van dat nieuwe kader.
Meer informatie >
Het persoonsgebonden budget in het sociaal domein
16 april 2019
Utrecht
In deze cursus Pgb in het sociaal domein zullen wij u aan de hand van de wet, rechtspraak en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk bijpraten.
Meer informatie >
Jurisprudentie & Sociaal domein
14 mei 2019
Utrecht
Om uw werk in het sociaal domein goed te kunnen doen is het niet alleen van belang om de regels te kennen, maar minstens zo relevant om een diepgaand inzicht in de rechtspraak te hebben. Daartoe dient deze cursus Jurisprudentie & Sociaal domein
Meer informatie >
Jeugdwet
14 mei 2019
Utrecht
In deze cursus Jeugdwet zal, na een korte inleiding over de Jeugdwet en de spelers in het veld, met name aandacht worden besteed aan de rechtsbescherming tegen verleningsbeschikkingen en de regelgeving waarop deze beschikkingen gebaseerd zijn.
Meer informatie >
Beschermd wonen voor zorgaanbieders
21 mei 2019
Utrecht
reDeze workshop Beschermd wonen voor zorgaanbieders is er op gericht om de kennis aan specifiek de zijde van de hulpvrager en zorgaanbieder te vergroten
Meer informatie >
Procederen in het sociaal domein: tips en vaardigheden
23 mei 2019
Utrecht
In deze workshop Procederen in het sociaal domein wordt een kennismaking gegeven over de bezwaar- en beroepsprocedure voor medewerkers bij gemeenten.
Meer informatie >
E-cursus: Achtergronden en wettelijk kader Wmo
Datum nader te bepalen
Deze e-cursus biedt een gedegen juridische basiskennis van de Wmo, waarbij we de vertaling maken naar de dagelijkse uitvoeringspraktijk.
Meer informatie >
E-learning voor Sociale Wijkteams
Datum nader te bepalen
In samenwerking met Stimulansz bieden we een e-learning voor sociaal werkers aan, waarin vragen van klanten van de sociale wijkteams centraal staan.
Meer informatie >
E-cursus: Transities in het sociaal domein 2018 - online
Datum nader te bepalen
Deze compleet geactualiseerde E-cursus geeft in kort bestek een introductie in de transities binnen het sociaal domein en de wetgeving die hierbij geldt.
Meer informatie >

Inleiding cursussen en workshops Sociaal domein

Met de decentralisaties van 2015 is het sociaal domein grondig veranderd. Wet- en regelgeving is gewijzigd en gemeenten hebben de opdracht om integraal te werken. Het werkveld (gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen) moet aan de slag met speerpunten zoals zelfredzaamheid, eigen regie en participatie. Hoe geeft u daaraan vorm in de praktijk? Het sociaal domein is constant in beweging. Hoe blijft u op de hoogte van recente ontwikkelingen? Welke belangrijke recente rechterlijke uitspraken zijn er gedaan op het gebied van bijvoorbeeld de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet? Genoeg redenen om u weer eens te laten bijpraten over actualiteiten.

Waarom een cursus Sociaal Domein?

Er zijn verschillende redenen te bedenken om een workshop of cursus op het terrein van het sociaal domein te volgen. Bent u bijvoorbeeld Wmo- of Jeugdconsulent en wilt u meer weten over de werking van het Persoonsgebonden budget? Bijvoorbeeld hoe u kunt vaststellen of een cliënt in staat is om een Pgb te beheren en wanneer een Pgb-tarief toereikend is? Dan is de cursus Pgb in het sociaal domein interessant. Tijdens deze 1-daagse cursus wordt u aan de hand van de wet, rechtspraak en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk bijgepraat. Bent u beleidsmedewerker of inkoper en wilt u weten hoe u kunt sturen op resultaat? Dan is de workshop Doelen en resultaten geschikt. Met deze workshop leert u meetbare outcome-criteria te formuleren en vast te leggen in contracten met uitvoerende zorg- en welzijnsorganisaties.

Waarom een cursus Sociaal Domein bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van het sociaal domein. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met uw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intakeformulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de deelnemers. Daarnaast is er ook ruimte om alvast een eigen casus in te brengen. Tijdens iedere cursus ontvangt u altijd een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal. Elke cursus die wij aanbieden, is ook als in company cursus te realiseren.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze Sociaal domein workshops en cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met mr. Tim Robbe (advocaat, Victor Advocaten), Tom de Haas (adviseur, werkzaam op het terrein van arbeids- en maatschappelijke participatie van mensen met een beperking en mr. Matthijs Vermaat en mr. Renske Imkamp (beide advocaat, Van der Woude de Graaf Advocaten).