Online

Berghauser Pont Academy heeft naast fysieke cursussen een steeds uitgebreider pakket van online leermogelijkheden ontwikkeld. Op deze manier kunt u continu uw kennis en vaardigheden ontwikkelen op een manier die u zelf wilt.

Ons online aanbod wordt continu uitgebreid met nieuwe thema’s. Momenteel bestaat ons aanbod uit e-cursussen, actualiteitencolleges en online cursussen binnen verschillende vakgebieden. Met iedere activiteit kunt u uw accreditatiepunten behalen door na afloop een eindtoets te maken en uw certificaat te downloaden.

E-cursus icoon

E-cursus: leer in uw eigen tempo alle ‘ins and outs’ over een bepaald onderwerp. Een e-cursus bevat een combinatie van theorie, casuïstiek, webcolleges, vragen, opdrachten. Op uw persoonlijke overzichtspagina kunt u gedurende de cursus uw kennisopname en voortgang bijhouden. Zo ziet u goed welke onderwerpen uit de cursus wellicht nog extra aandacht nodig hebben.

Actualiteitencollege: wordt binnen één tot twee uur op de hoogte gebracht door onze experts over een actueel (juridisch) onderwerp. In deze online actualiteitencolleges worden onderwerpen behandeld die verband houden met de fysieke leefomgeving en duurzaamheid. Na afloop weet u weer wat de laatste stand van zaken is binnen een specifiek thema.

Algemeen

Deze e-cursus Gemeenterecht geeft inzicht in de hoofdlijnen en systematiek van het gemeenterecht, je weet wat waar staat in de Gemeentewet en hoe het in de praktijk in elkaar steekt.

Leefomgeving

Deze e-cursus Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) wordt de systematiek van het nieuwe besluit besproken en met name de verschillen aangegeven met het Bouwbesluit 2012, juridisch, technisch en systematisch.
Deze E-cursus Inleiding Omgevingswet biedt u via theorie, filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten, een eerste introductie in de Omgevingswet.
Deze E-cursus biedt u een introductie in de Omgevingswet maar dan specifiek gericht op de rol en taken van de omgevingsdiensten.
Deze E-cursus Omgevingsplan biedt u via theorie, casuïstiek, webcolleges, mc-vragen en achtergrondmateriaal een compleet overzicht van alle basiszaken over het omgevingsplan.
Deze e-cursus Omgevingsvergunning biedt u via theorie, casuïstiek, webcolleges, mc-vragen en achtergrondmateriaal een compleet overzicht van alle basiszaken over de omgevingsvergunning
Deze e-cursus behandelt de essentie van de nieuwe Omgevingswet en is bestemd voor iedereen die niet alles tot in detail hoeft te kennen, maar wel de hoofdlijnen wilt weten, wat er nu verandert en op welke wijze u daarmee te maken krijgt.
Deze e-cursus Toepasbare Regels Omgevingswet geeft een compleet overzicht van alle ‘ins en outs’ van toepasbare regels in het omgevingsplan.
In deze e-cursus Kwaliteitsborging bouwen gaat u onderzoeken hoe het nieuwe systeem in elkaar steekt en wat het betekent voor bouw- en woningtoezicht.
Deze e-cursus Milieu en Bruidsschat in het omgevingsplan zorgt er voor dat u een goed inzicht krijgt in de hoofdlijnen en systematiek van de milieuonderwerpen die in het omgevingsplan geregeld moeten (en kunnen) worden.
Deze E-cursus Handhaving Omgevingswet biedt inzicht in de wijzigingen voor toezicht en handhaving als gevolg van de Omgevingswet, waarbij ook de handhavingsregels die wel van kracht blijven aan bod komen.
In dit actualiteitencollege wordt u meegenomen in de stand van het openbare orde- en noodrecht, waarbij Bevoegdheidsperikelen en Corona en rechterlijke grondrechtentoets in grote lijnen worden behandeld.
In dit actualiteitencollege bespreekt Laura van der Meulen onder anderen het Nevel-arrest, de Wet elektronische publicaties en gaat ze in op het Omgevingsplan Binckhorst.
In dit actualiteitencollege wordt gesproken over al het relevant nieuws rondom bouwen, vergunningverlening en praktische gevolgen.
In dit actualiteitencollege wordt u bijgepraat over de BENG-eisen en wat dit betekent voor de toetsing en handhaving of voor u als bouwer.
In dit actualiteitencollege gaan we in gesprek over de toenemende druk van elektriciteit op het net. Hoe gaan we het net klaarmaken voor de toekomst met voldoende ruimte voor decentrale opwek?
In dit actualiteitencollege komen wetswijzigingen, ontwikkelingen en relevante uitspraken van het laatste anderhalve jaar op het gebied van natuurwetgeving aan bod.
Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van kwaliteitsborging bouwen en wat dit betekent voor de overheid en de markt? Schrijf u dan in voor dit actualiteitencollege!
Met het Omgevingsweb Expert lidmaatschap kunt u een jaar lang continu leren. U krijgt toegang tot alle actualiteitencolleges, e-cursussen, één 1-daagse cursus en daarnaast heeft u volledig toegang tot de Omgevingsweb Kennisbank met daarin digitale boeken van Berghauser Pont Publishing en het jurisprudentie archief. Benieuwd naar de overige voordelen?

Klimaat & energie

In dit actualiteitencollege op het gebied van waterstof gaan Simone van Dijk, Bastian Knoors en Jeanine Zwalve (Royal HaskoningDHV) in gesprek over de ontwikkeling van waterstoftankstations.
Kernenergie: controversieel, maar ook een -zo goed als- uitstootvrije manier van energieopwekking. In het actualiteitencollege Kernenergie in de energievoorziening bespreekt hoogleraar Wim Turkenburg (Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Utrecht) alle ins en outs van de kernenergie.
In dit actualiteitencollege staat de discussie rondom het gebruik van restwarmte centraal en gaan wij met elkaar in gesprek over het energieverbruik en de inzet van restwarmte van datacenters.
In dit actualiteitencollege wordt u bijgepraat over de BENG-eisen en wat dit betekent voor de toetsing en handhaving of voor u als bouwer.
In dit actualiteitencollege komen wetswijzigingen, ontwikkelingen en relevante uitspraken van het laatste anderhalve jaar op het gebied van natuurwetgeving aan bod.
In dit actualiteitencollege gaan we in gesprek over de toenemende druk van elektriciteit op het net. Hoe gaan we het net klaarmaken voor de toekomst met voldoende ruimte voor decentrale opwek?
Met het Klimaatweb Expert lidmaatschap kunt u een jaar lang continu leren. U krijgt toegang tot alle actualiteitencolleges, e-cursussen, één 1-daagse cursus en daarnaast heeft u volledig toegang tot de Klimaatweb Kennisbank met daarin digitale boeken van Berghauser Pont Publishing en het jurisprudentie archief. Benieuwd naar de overige voordelen?

Zorg & sociaal

Tijdens deze e-cursus krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van alle inkoopmethoden sociaal domein en de daarbij behorende (juridische) aspecten en procedures. U leert welke inkoopmethode het beste bij uw gemeente past en daardoor zorg in te kopen voor de beste prijs/kwaliteit verhouding.
Tijdens deze e-cursus Jeugdwet krijgt u een algemene inleiding en uitleg over het Jeugdrecht en betrokken partijen bij jeugdhulp.
Tijdens deze e-cursus Afbakening zorgspecifieke wetgeving krijgt u een totaaloverzicht van de aanspraken op grond van de Zvw, Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet en heeft u kennis en inzicht gekregen in specifieke afbakeningsregels tussen de verschillende zorgwetten.
Tijdens dit college krijgt u een heldere en beknopte uitleg van het zorgstelsel en de rol van de hulphond binnen de Jeugdwet en Wmo 2015.
Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van Gegevensuitwisseling in de zorg en privacy?
In dit actualiteitencollege staat de discussie rondom de reële tarieven centraal.
Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van Woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet?
Tijdens dit actualiteitencollege gaan een rechter en advocaat samen in debat over de menselijke maat in eigen kracht. Prangende vragen komen daarbij ter sprake zoals: wat is de menselijke maat in eigen kracht? Een leuk en leerzaam debat dat u tot verder nadenken over dit thema zal zetten.
Met het Zorg&Sociaalweb Expert lidmaatschap kunt u een jaar lang continu leren. U krijgt toegang tot alle actualiteitencolleges, e-cursussen, één 1-daagse cursus en daarnaast heeft u volledig toegang tot de Zorg&Sociaalweb Kennisbank met daarin digitale boeken van Berghauser Pont Publishing en het jurisprudentie archief. Benieuwd naar de overige voordelen?

Data & privacy

Tijdens deze e-cursus DPIA krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van het theoretisch en juridisch kader van DPIA’s. U leert wanneer een DPIA verplicht is, waaraan een DPIA inhoudelijk moet voldoen en welke normen en regels er gelden voor het uitvoeren van een DPIA. U krijgt tevens uitleg van praktische DPIA modellen, wat de verhouding is tussen een DPIA en verantwoordingsplicht en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van een DPIA.
Verkrijg in dit actualiteitencollege een duidelijk overzicht van de gehele ontwikkeling en huidige stand van zaken rond internationale doorgifte naar de VS.
In dit actualiteitencollege staat de discussie rondom het gebruik van restwarmte centraal en gaan wij met elkaar in gesprek over het energieverbruik en de inzet van restwarmte van datacenters.
Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van Gegevensuitwisseling in de zorg en privacy?
Met het Data&Privacyweb Expert lidmaatschap kunt u een jaar lang continu leren. U krijgt toegang tot alle actualiteitencolleges, e-cursussen, één 1-daagse cursus en daarnaast heeft u volledig toegang tot de Data&Privacyweb Kennisbank met daarin digitale boeken van Berghauser Pont Publishing en het jurisprudentie archief. Benieuwd naar de overige voordelen?

Compliance

Deze E-cursus Wet open overheid geeft een goede basis, inzicht in wat de consequenties zijn van de regels uit de Woo en wat je zelf kan doen in de praktijk.
Deze E-cursus Wwft advocatuur brengt u doormiddel van casuïstiek, tussentijdse vragen en een documentatie sectie weer helemaal op de hoogte van de verplichtingen in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme (Wwft).
Deze E-cursus Wwft notaris brengt u doormiddel van casuïstiek, tussentijdse vragen en een documentatie sectie weer helemaal op de hoogte van de verplichtingen in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme (Wwft).
Deze E-cursus Wwft belastingadviseurs brengt u doormiddel van casuïstiek, tussentijdse vragen en een documentatie sectie weer helemaal op de hoogte van de verplichtingen in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme (Wwft).
Deze E-cursus Wwft accountants brengt u doormiddel van casuïstiek, tussentijdse vragen en een documentatie sectie weer helemaal op de hoogte van de verplichtingen in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme (Wwft).