Online cursussen

Naast ons reguliere cursuspakket gaan we steeds vaker online opleidingen aanbieden. Naast een algemene E-cursus over omgevingsrecht, wordt nu een pakket opgesteld met online cursussen over de Omgevingswet.

E-cursus Omgevingsrecht
Datum nader te bepalen
Deze E-cursus met theorie, filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten, biedt u een eerste introductie in het omgevingsrecht.
Meer informatie >
E-cursus: Achtergronden en wettelijk kader Wmo
Datum nader te bepalen
Deze e-cursus biedt een gedegen juridische basiskennis van de Wmo, waarbij we de vertaling maken naar de dagelijkse uitvoeringspraktijk.
Meer informatie >
E-learning voor Sociale Wijkteams
Datum nader te bepalen
In samenwerking met Stimulansz bieden we een e-learning voor sociaal werkers aan, waarin vragen van klanten van de sociale wijkteams centraal staan.
Meer informatie >
E-cursus: Transities in het sociaal domein 2018 - online
Datum nader te bepalen
Deze compleet geactualiseerde E-cursus geeft in kort bestek een introductie in de transities binnen het sociaal domein en de wetgeving die hierbij geldt.
Meer informatie >