Online cursussen

Berghauser Pont Academy streeft er naar om naast het reguliere cursuspakket consequent online cursussen aan te bieden. Via deze manier blijft u, in deze roerige periode, altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen uw vakgebied. Op deze manier staat Berghauser Pont Academy u ook in deze periode bij tijdens uw ontwikkeling.

Het aanbod van online cursussen wordt dagelijks uitgebreid met nieuwe thema’s. Momenteel bestaat ons aanbod uit (gratis) webinars, e-cursussen, online opleidingen en online cursussen binnen verschillende vakgebieden.

Naast het aanbod van cursussen faciliteert Berghauser Pont Mediagroep een 360 graden leeromgeving. Zo heeft u naast de mogelijkheid om online cursussen te volgen, ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de kennisbank en de meest recente publicaties. Voor meer informatie klikt u hier.

Basiscursus Wet natuurbescherming
9 juni 2020
Online
Deze 2-daagse Basiscursus Wet natuurbescherming geeft een gestructeerd beeld van de Wet natuurbescherming: soortenbescherming, gebiedsbescherming en aanhaakplicht Wabo
Meer informatie >
Handhaving onder de Omgevingswet
11 juni 2020
Online
Deze 1-daagse cursus Handhaving onder de Omgevingswet voor handhavers en toezichthouders spitst zich toe op de consequenties van de Omgevingswet voor handhaving.
Meer informatie >
Persoonsgegevens in faillissement
11 juni 2020
Online
In deze online cursus wordt u meegenomen in de privacyregels en de belangenafweging om een klantbestand te kunnen overdragen in faillissement.
Meer informatie >
Actualiteitencursus AVG
16 juni 2020
Online
Deze online actualiteitencursus AVG is een informatieve cursus die ingaat op alle nieuwe ontwikkelingen binnen de AVG. Een must voor iedereen die zich bezighoudt met het privacyrecht.
Meer informatie >
Beëindigen van de zorgovereenkomst - ONLINE
16 juni 2020
Online
De online cursus Beëindigen van de zorgovereenkomst geeft inzicht in de laatste ontwikkelingen over het opzeggen of anderszins beëindigen van de zorgovereenkomst. Beleidsmedewerkers, bestuurssecretarissen en juristen leren welke wettelijke kaders hierbij van toepassing zijn.
Meer informatie >
Basiscursus Omgevingswet - 3 daags
18 juni 2020
Online
Met deze online cursus van 3 dagen krijgt u een meer dan grondig inzicht in de nieuwe Omgevingswet.
Meer informatie >
Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet
23 juni 2020
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingsvergunning in de Omgevingswet geeft een structureel opgebouwd overzicht van de nieuwe systematiek van de omgevingsvergunning in de Omgevingswet
Meer informatie >
Kadernota schrijven voor de Wmo 2015 en Jeugdwet
23 juni 2020
Online
Tijdens de deze online cursus Kadernota schrijven voor de Wmo 2015 en Jeugdwet gaat u aan de slag met met het opstellen van een beleidsnotitie. Na deze online cursus weet u zelf een duidelijke probleemstelling te formuleren en een beleidsprobleem te vertalen naar concrete doelen en resultaten.
Meer informatie >
Vergadersoftware: Beveiliging en Privacy
23 juni 2020
Online
In dit webinar ‘Vergadersoftware – beveiliging en privacy’ verteld privacy expert Mr. Ruben Tienhooven wat de privacy- en informatiebeveiligingsrisico’s zijn bij vergadersoftware en hoe organisaties deze risico’s in de praktijk kunnen verkleinen.
Meer informatie >
Omgevingswet 4-daags
24 juni 2020
Amsterdam
Deze 4-daagse opleiding geeft een breed en verdiepend inzicht in de instrumenten van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Evenementen en omgevingsrecht
25 juni 2020
Amsterdam
Deze 1-daagse cursus Evenementen en omgevingsrecht geeft inzicht in de regeling van evenementen binnen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en APV en hoe je dat integraal kunt doen.
Meer informatie >
Wwft: toepassing in de praktijk - advocaten/notaris
25 juni 2020
Online
Deze online middagcursus speciaal voor advocaten en notarissen gaat in op de ontwikkelingen en praktische toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Meer informatie >
Privacy op de werkvloer
9 juli 2020
DRIEBERGEN RIJSENBURG
Deze workshop Privacy op de werkvloer behandelt de meest voorkomende wet- en regelgeving achter privacy-issues op de werkvloer. Na de workshop kent u de meest voorkomende zaken binnen de arbeids(recht)praktijk.
Meer informatie >
Wet verplichte GGZ
14 juli 2020
Amersfoort
Tijdens deze cursus gaan we in op deze gevolgen, bespreken we belangrijke begrippen zoals de crisismaatregel en de zorgmachtiging en gaan we in op aspecten rondom gegevensdeling.
Meer informatie >
Handhaving onder de Omgevingswet
23 juli 2020
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Handhaving onder de Omgevingswet voor handhavers en toezichthouders spitst zich toe op de consequenties van de Omgevingswet voor handhaving.
Meer informatie >
Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet
18 augustus 2020
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingsvergunning in de Omgevingswet geeft een structureel opgebouwd overzicht van de nieuwe systematiek van de omgevingsvergunning in de Omgevingswet
Meer informatie >
Omgevingsplan: juridische tips en trics
20 augustus 2020
DRIEBERGEN RIJSENBURG
Deze 1-daagse cursus Omgevingsplan: juridische tips en trics, gaat in op de juridische merites van het omgevingsplan.
Meer informatie >
Omgevingswet 4-daags
29 september 2020
Utrecht
Deze 4-daagse opleiding geeft een breed en verdiepend inzicht in de instrumenten van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Afbakening zorgspecifieke wetgeving
1 oktober 2020
Utrecht
Tijdens de deze cursus Afbakening zorgspecifieke wetgeving wordt inzicht gegeven in de wet- en regelgeving, alsmede actuele jurisprudentie. De cursus geeft een relevant overzicht van de aanspraken op grond van de Zvw, Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet.
Meer informatie >
Basiscursus Jeugdwet
1 oktober 2020
Utrecht
In deze basiscursus Jeugdwet zal, na een korte inleiding over de Jeugdwet en de spelers in het veld, met name aandacht worden besteed aan de rechtsbescherming tegen verleningsbeschikkingen en de regelgeving waarop deze beschikkingen gebaseerd zijn.
Meer informatie >
Omgevingswet en zwembaden: borging van hygiëne en veiligheid
1 oktober 2020
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingswet en zwembaden geeft inzicht in de consequenties van de nieuwe regelgeving en leert u het opstellen en uitvoeren van beheersmaatregelen ter beperking van onacceptabele risico’s
Meer informatie >
Natuur in de Omgevingswet
8 oktober 2020
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Natuur in de Omgevingswet worden de nieuwe regels voor natuurbescherming in de Omgevingswet behandeld en de verschillen met de huidige situatie.
Meer informatie >
Basiscursus Wabo, Bor en Mor
3 november 2020
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Wabo, Bor en Mor gaat uitgebreid in op de essentie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht
Meer informatie >
Wwft: toepassing in de praktijk - advocaten/notaris
3 november 2020
Amsterdam
Deze online middagcursus speciaal voor advocaten en notarissen gaat in op de ontwikkelingen en praktische toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Meer informatie >
Wet verplichte GGZ
11 november 2020
Utrecht
Tijdens deze cursus gaan we in op deze gevolgen, bespreken we belangrijke begrippen zoals de crisismaatregel en de zorgmachtiging en gaan we in op aspecten rondom gegevensdeling.
Meer informatie >
Geluid in de Omgevingswet
12 november 2020
Utrecht
Deze 1-daagse online cursus Geluid in de Omgevingswet biedt u inzicht in de consequenties van de nieuwe Omgevingswet voor geluid.
Meer informatie >
Privacy op de werkvloer
12 november 2020
Utrecht
Deze workshop Privacy op de werkvloer behandelt de meest voorkomende wet- en regelgeving achter privacy-issues op de werkvloer. Na de workshop kent u de meest voorkomende zaken binnen de arbeids(recht)praktijk.
Meer informatie >
Beëindigen van de zorgovereenkomst
16 november 2020
Utrecht
De cursus Beëindigen van de zorgovereenkomst geeft inzicht in de laatste ontwikkelingen over het opzeggen of anderszins beëindigen van de zorgovereenkomst. Beleidsmedewerkers, bestuurssecretarissen en juristen leren welke wettelijke kaders hierbij van toepassing zijn.
Meer informatie >
E-cursus Inleiding Omgevingswet
Onbekend
Deze E-cursus Inleiding Omgevingswet biedt u via theorie, filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten, een eerste introductie in de Omgevingswet.
Meer informatie >
E-cursus Samenwerken onder de Omgevingswet
Onbekend
Deze online opleiding Samenwerken onder de Omgevingswet biedt u kennis en vaardigheden over anders werken onder de Omgevingswet via een mix van theorie, korte filmpjes, inspirerende voorbeelden en praktische oefeningen.
Meer informatie >

Online cursus

Bij een online cursus kunt u rechtstreeks deelnemen via een stream op uw eigen mobiele device (desktop, laptop, tablet of smartphone). U kunt de docent en andere deelnemers zien en horen. Online cursussen duren normaliter maximaal 2,5 uur.

E-cursus

Bij een e-cursus bepaalt u op welk tijdstip en welke manier u leert. U ontvangt een inlogcode, waarmee u in kunt loggen in uw eigen omgeving. Op uw persoonlijke overzichtspagina kunt u gedurende de cursus uw kennisopname en voortgang bijhouden. Daardoor kunt u ook goed zien welke onderwerpen uit de cursus wellicht nog extra aandacht nodig hebben.

Webinar

Bij een webinar kunt u rechtstreeks deelnemen via een stream op uw eigen mobiele device (desktop, laptop, tablet of smartphone). U kunt alleen de docent zien. De andere deelnemers ziet u niet. Een webinar duurt normaliter tussen 45 en 90 minuten.