4-daagse cursus

€ 2.495,-

Impact maken in de lokale energietransitie


 • In 4 dagen de kennis en kunde om impact te maken in de lokale energietransitie
 • Overzicht van het energietransitiebeleid, inclusief rollen en bevoegdheden
 • Handelingsperspectieven voor het lokale speelveld van de energietransitie
 • Aandacht voor persoonlijk leiderschap en vergroten van je eigen impact in je werk
 • Focus op de energietransitie op lokaal niveau, met aandacht voor overige opgaven: klimaatadaptatie, circulariteit, woningbouw etc.
 • Tot 1 maand na de laatste cursusdag toegang tot Klimaatweb PRO kennisbank

Inleiding

Werken aan de lokale energietransitie is spannend. Politiek en bevolking moeten nog wennen aan het onderwerp, terwijl de maatschappelijke en technische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Beleid en aanpak worden ontwikkeld waar we bij staan. Om impact te maken in de lokale energietransitie moeten publieke, maatschappelijke en private partijen samen aan de slag. Klinkt dit bekend en ben je op zoek naar meer houvast in de inhoud, de dynamiek met stakeholders en aanpak van je werk? Werk jij als professional aan de lokale energietransitie, of ga je hier binnenkort mee aan de slag? Lijkt het je waardevol om van gedachten wisselen met anderen over hoe jij maximale duurzame impact kan maken in jouw werkomgeving? Dan is de training Impact in de lokale energietransitie bedoeld voor jou.

Inhoud en resultaat

De training reikt je een mix van vaardigheden en inhoudelijke kennis aan die jou helpt om de lokale energietransitie waaraan jij werkt te versnellen. Deze training geeft inzicht in:

 • Hoe de energietransitie in Nederland in elkaar zit en wat daarbinnen de verantwoordelijkheden en handelingsperspectieven van gemeenten en andere lokaal opererende organisaties zijn
 • Hoe je jouw organisatie optimaal inzet om de energietransitie te versnellen
 • Wat de relatie is met andere transities
 • Welke organisatievormen en bestuurlijke samenwerkingsverbanden (zoals de RES-regio’s) er zijn voor lokale energietransitie-aanpakken, binnen en tussen organisaties
 • Hoe je omgaat met communicatie en participatie binnen een energietransitie-opgave
 • Hoe jouw inzet als professional tot een optimale impact op de energietransitie leidt

Interactie met de andere cursisten uit het werkveld vormt een belangrijk onderdeel van de cursus. De vragen en frisse perspectieven van je medecursisten helpen jou om te reflecteren op jouw context, opgave en persoonlijke inbreng. Bovendien werk je zo ook aan je duurzame netwerk.

De training bestaat uit een online intake en 4 trainingsdagen, met ieder een eigen focus:

 • Intake: DISC-test, leervraag, bespreking casuïstiek
 • Dag 1: het speelveld van de lokale energietransitie
 • Dag 2: jouw eigen organisatie en de ‘buitenwereld’
 • Dag 3: transitiemanagement en communicatie & participatie
 • Dag 4: stuur op jouw eigen impact 

Doelgroep

Dit is een training op HBO-/ WO-niveau en is primair bestemd voor (startende) projectleiders of (beleids)medewerkers energietransitie (of duurzaamheid) die hun eigen impact in de lokale energietransitie willen vergroten. De training is gericht op starters, bestaande medewerkers en op (senior) omscholers uit andere domeinen of branches. De training is verder interessant voor medewerkers werkzaam in andere domeinen (RO, milieu, klimaatadaptatie) of binnen gebiedsontwikkelingsprojecten die te maken hebben of krijgen met de lokale energietransitie. Veel aandacht is er voor beleid en praktijk op gemeentelijk niveau, maar ook regionale en provinciale aanpakken komen aan bod. De rollen van bedrijven, initiatieven uit de samenleving en maatschappelijke organisaties komen ook aan bod in de training, maar vormen niet het primaire perspectief. 

Programma

Intake (online)

 • DISC-test
 • Leervraag
 • Casus inbrengen

Dag 1: het speelveld van de lokale energietransitie

 • Kennismaking & introductie op het programma
 • Stand van zaken en beleid in vogelvlucht: van Klimaatakkoord Parijs tot Transitievisie Warmte
 • Overzicht van de lokale energietransitie (gekoppeld aan casuïstiek van deelnemers en docenten), waaronder energiebesparing, zonpv-op-daken, warmtetransitie, duurzame mobiliteit, regionale energiestrategie
 • Rollen en bevoegdheden in de energietransitie
 • Hoe maak je een stakeholderanalyse? (incl. oefenen op casuïstiek)
 • Reflecteren op eigen rol(len) en bevoegdheden binnen stakeholderveld


Dag 2: jouw eigen organisatie en de ‘buitenwereld’

Ochtend: duiden van de eigen organisatie

 • Oefenen op cultuur en –structuur van de eigen organisatie
 • Sturingsvormen in lokale energietransitie: programma- & lijnsturing, ambtenarij & politiek, beleid & uitvoering
 • Meekoppelen van / integraal oppakken met andere maatschappelijke opgaven
 • Reflectie op sturing in eigen lokale (energietransitie-)aanpakken

Middag: blik naar buiten

 • Inzicht in vormen van samenwerken
 • Samenwerking als procesmanagement (en de spanning met projectmanagement)
 • Werkvorm over duurzame handelingsperspectieven voor jouw organisatie in samenwerking met en relatie tot de buitenwereld

 

Dag 3: transitiemanagement en communicatie & participatie

Ochtend: transitiemanagement

 • Transitietheorie
 • Zicht op parallelle transities (d.m.v. Futuring)
 • Jouw plek in de transitie

Middag: communicatie & participatie

 • Waarom is communicatie en participatie belangrijk?
 • Narratieven over energietransitie (nationaal, lokaal, corporate)
 • Procesparticipatie in vergelijking tot financiële participatie
 • Best & worst practises van communicatie en participatie (aan de hand van casuïstiek)

 

Dag 4: jouw eigen impact

Ochtend

 • Bespreken van DISC-test
 • Werkvorm persoonlijk leiderschap - van gelijk hebben naar gelijk krijgen
 • Plannen baseren op doelen (in plaats van middelen)
 • Gesprek: werken in een duurzame organisatie of jouw organisatie duurzamer laten werken?

Middag

 • Bespreken eindopdracht
 • Afsluiting

Docenten

Arjan Raatgever
Programmamanager en Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling bij TwynstraGudde
Arjan Raatgever werkt als adviseur en programmamanager bij organisatieadviesbureau TwynstraGudde, waar hij werkt op het grensvlak van ruimtelijke ontwikkeling, energietransitie en organisatiekunde. Arjan heeft hij zich toegelegd op het werkend krijgen van de energietransitie vanuit publieke partijen, met name gemeenten. Arjan hielp de laatste jaren onder meer de gemeenten Amsterdam, Soest, Almere, Doetinchem, Arnhem en provincies Gelderland en Zuid-Holland met duurzame vraagstukken. Hij combineert adviserende rollen, met uitvoerende rollen, vaak programma- of teammanager of kwartiermaker. Op dit moment is Arjan coördinator van de regionale energiestrategie in regio Alblasserwaard.
Floor hooge Venterink
Adviseur Energietransitie bij TwynstraGudde
Floor hooge Venterink houdt zich bij TwynstraGudde bezig met verschillende aspecten van de energietransitie, zoals energiebesparing, aardgasvrije wijken, duurzame opwek, bewustwording en participatie. Bij een variatie aan opdrachtgevers heeft zij werkervaring op meerdere niveaus binnen overheden opgedaan. Zij heeft kennis van de energietransitie vraagstukken binnen gemeenten, provincies, RES-regio’s en koepelorganisaties. Daarnaast heeft zij de “Empowermentscan voor participatie” ontwikkeld om participatieprocessen te verbeteren.
Lisette van der Kolk
Projectmanager en Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling
Lisette van der Kolk, adviseur en projectmanager ruimtelijke duurzame ontwikkeling bij TwynstraGudde, werkt aan diverse projecten in de planvormingsfase. Met haar planologische achtergrond staat integraliteit van ruimte vragende ambities op lokaal niveau, waaronder de energietransitie, daar in centraal. Haar loopbaan is ze gestart bij een ingenieursbureau waar zij inhoudelijk veel kennis heeft opgedaan over duurzaamheid. De laatste jaren heeft zij zich ontwikkeld in opdrachten waar zij in een vroeg stadium van ontwikkeling betrokkenen is om stakeholders met elkaar te verbinden om gezamenlijk het gewenste duurzame resultaat te behalen.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Klimaatweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Klimaatweb Pro gratis toegang tot dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 24 studie-uren rekenen.

BP Studieuren2424

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

Aanmelden

Referenties

 

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u deze cursus incompany volgen?

Of wilt u persoonlijk studieadvies? We vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Tim de Laat
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
U kunt contact opnemen met Tim via 06 40 72 44 82  of via tim@berghauserpont.nl