Cursussen Privacyrecht

Bent u op zoek naar een cursus op het gebied van Privacyrecht om uw kennis up-to-date te brengen? Dan bent u bij Berghauser Pont Academy aan het juiste adres. Op deze pagina vindt u diverse Privacy cursussen die wij op dit moment aanbieden of die wij in de toekomst gaan aanbieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de cursus Privacy in de praktijk, een cursus Datalekken of een Verdiepingscursus privacy voor o.a. data protection officers (DPO’s), functionarissen voor de gegevensbescherming (FG’s) en privacy juristen/advocaten.

Verdiepingscursus Privacy in de praktijk
27 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse Verdiepingscursus Privacy in de praktijk is speciaal ontwikkeld voor o.a. Functionarissen voor de Gegevensbescherming (FG's) en Data Protection Officers (DPO's) die al ervaring hebben met de implementatie van de AVG.
Meer informatie >
Inleiding Privacy in de praktijk – uw organisatie privacy proof?
9 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse inleidend cursus is gericht op het geven van concrete handvatten bij het opzetten van een praktische en deugdelijke privacy policy.
Meer informatie >
Meldplicht datalekken in de praktijk
12 april 2018
Utrecht
Op 1 januari 2016 is de Meldplicht Datalekken in werking getreden. Beoogd doel van deze wetswijziging en de meldplicht is om organisaties zorgvuldiger om te laten gaan met persoonsgegevens. In deze cursus Meldplicht datalekken in de praktijk leert u een datalek te voorkomen en bent u in één dag weer helemaal up-to-date
Meer informatie >
Privacy in het sociale domein
31 mei 2018
Utrecht
Deze cursus neemt u mee langs de dilemma’s en vragen die opdoemen in het sociaal domein, geeft inzicht in de privacy principes, bespreekt de misverstanden zoals ‘toestemming’ en biedt houvast bij de dagelijkse taakuitvoering.
Meer informatie >

Inleiding cursussen Privacyrecht

Een van de meest actuele rechtsgebieden op dit moment is Privacyrecht. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt namelijk per 25 mei 2018 in werking. Deze verordening zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gaan vervangen. Maar waar dient een deugdelijke privacy policy aan te voldoen? Hoe beveiligd u persoonsgegevens? Hoe zorgt u voor awareness bij uw medewerkers? En hoe streng zal de Autoriteit voor Persoonsgegevens (AP) gaan handhaven? Antwoord op deze vragen krijgt u tijdens een van onze cursussen. Berghauser Pont Academy biedt een cursuspakket aan met niche-cursussen, dat de komende jaren verder uitgewerkt gaat worden. Dit doen wij met onze samenwerkingspartner www.privacy-web.nl

Waarom een cursus Privacy?

In de praktijk worstelen veel organisaties met de vraag of zij (nog) voldoen aan de vele eisen die de privacywetgeving aan hen stelt, welke risico’s zij lopen als zij niet (meer) compliant zijn en wat zij moeten doen om alsnog compliant te worden. Wilt u weten waar u rekening mee dient te houden bij het opstellen van uw privacy policy. Dan is de cursus Privacy in de praktijk – uw organisatie privacy proof? erg geschikt. In deze 1-daagse cursus krijgt u o.a. een inleiding in het privacyrecht, hoort u meer over gegevensverwerking, het in kaart brengen van privacy risico’s en de privacy van uw werknemers.

Waarom een cursus Privacy bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van Privacy. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met uw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ook ruimte om alvast een eigen casus in te brengen. Tijdens iedere cursus ontvangt u altijd een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Elke cursus die wij aanbieden, is ook als in company cursus aan te realiseren.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze Arbeidsrecht cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met prof. mr. Jan Berkvens, mr. Silvia Vinken CIPP/E, mr. Suzan Wolters (allen werkzaam bij BANNING) en Hans Reijner (forensisch IT onderzoeker bij IRSNL).