Cursussen Griffiers

De griffier en de griffiemedewerkers vormen een aparte groep binnen gemeenten en provincies. Zij zorgen voor correcte uitvoering van de Gemeentewet en ondersteunen de raad en het college op allerlei manieren. Voor deze doelgroep heeft Berghauser Pont Academy een mooi cursuspakket ontwikkeld. Op deze pagina vindt u diverse cursussen voor griffiers die wij op dit moment aanbieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Leergang Griffiemedewerker, een Leergang Raadsadviseur/plaatsvervangend Griffier, een 2-daagse cursus Gemeenterecht of een cursus die ingaat op het geven van raadsadvies.

Raadsadviseur / plaatsvervangend Griffier
11 september 2019
Locatie nader te bepalen
Deze Leergang Raadsadviseur is ontwikkeld voor raadsadviseurs en plaatsvervangende griffiers en biedt de deelnemer een verantwoorde en uitgebalanceerde mix van kennis, kunde en vaardigheden.
Meer informatie >
AVG voor griffiers
17 september 2019
Utrecht
Deze cursus AVG voor griffiers behandelt de nieuwe regelgeving omtrent privacy, in het bijzonder de situaties waar griffiers mee te maken hebben.
Meer informatie >
Griffiemedewerker
19 september 2019
Amersfoort
Deze 8-daagse leergang zorgt ervoor dat veel puzzelstukjes op zijn plek vallen, om zo sterker op te kunnen treden als griffiemedewerker.
Meer informatie >
Gemeenterecht voor griffier, adjunct-griffier en raadsadviseur
24 september 2019
Utrecht
Deze 2-daagse cursus zorgt ervoor dat u op zelfstandige en verantwoorde wijze toepassing kan geven aan de juridische aspecten van het raads- en griffiewerk.
Meer informatie >
De griffier in positie: ontwikkel je competenties
26 september 2019
Amersfoort
Na afloop van deze leergang Competenties voor de griffier ben je je als griffier veel bewuster van je eigen houding en gedrag in situaties waarin je als griffier optreedt. Je hebt handvatten ontvangen om je optreden nog effectiever te maken en je hebt de gelegenheid met die handvatten te oefenen.
Meer informatie >
Planning en control op de griffie
1 oktober 2019
Utrecht
Tijdens deze 1-daagse cursus Planning en control op de griffie krijgt u zicht op kritische aspecten van de planning en controlcyclus gemeente en provincie.
Meer informatie >
Dilemma’s en spagaten voor en van de griffier
2 oktober 2019
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Dilemma's voor en van de gemeente griffier wordt ingegaan op de vraag hoe u omgaat met dilemma’s tijdens uw werk.
Meer informatie >
Raadsadvies: een vak apart
7 oktober 2019
Utrecht
In deze 1-daagse training wordt uw griffiekennis verrijkt en worden uw adviesvaardigheden verder ontwikkeld.
Meer informatie >
Gemeenteraad en Omgevingswet
8 oktober 2019
Utrecht
In deze cursus Gemeenteraad en Omgevingswet leert u in 1 middag de consequenties en mogelijkheden van de Omgevingswet kennen, specifiek voor griffiers en raadsadviseurs.
Meer informatie >
Update Gemeenterecht
12 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Update Gemeenterecht is speciaal ontwikkeld voor griffier, adjunct-griffier en raadsadviseur. Alle laatste ontwikkelingen en jurisprudentie worden besproken.
Meer informatie >
Ambtelijke integriteit: navigeren op je morele kompas - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze cursus is gericht op het versterken van de morele competentie van gemeentelijke ambtenaren.
Meer informatie >
Personal Branding voor griffiers - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Tijdens deze middagcursus gaat het om bewustwording van uw professionele identiteit. Waar sta je in de organisatie als griffier? Op basis van theorie ga je werken aan je personal brand.
Meer informatie >
Aan de slag bij de gemeente: dit moet u weten - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze cursus is bestemd voor ambtenaren die in de afgelopen twee jaar zijn gestart bij een gemeentelijke of provinciale overheid. Na afloop van deze 1-daagse training heeft u een helder beeld van de gemeentelijke omgeving waarin u aan de slag bent gegaan.
Meer informatie >
Bestuursrecht voor de raadsgriffier
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Bestuursrecht voor de raadsgriffier is speciaal ontwikkeld om griffie en gemeenteraad de juiste kennis te geven, om hen zo in staat te stellen raadsbesluiten te (laten) nemen die van voldoende bestuursrechtelijke kwaliteit zijn.
Meer informatie >

Inleiding cursussen Griffiers

Een dakloos raadslid die zijn zetel dreigt te verliezen, een geschil over een motie, burgerinitiatieven, een herindeling, gemeenteraadsverkiezingen die in 2018 plaatsvinden of een griffier die bedreigt wordt. Dit is zomaar een greep uit diverse onderwerpen waar u als griffier of griffiemedewerker mee te maken kan krijgen. Op al deze onderwerpen bieden wij cursussen aan die ervoor zorgen dat u uw vaak goed kan (blijven) uitvoeren. Het leren stopt nooit.

Waarom een cursus Griffiers?

Er zijn verschillende redenen te bedenken om als griffier een cursus te volgen. U bent voor de gemeenteraad en raadscommissies het juridisch geweten en de juridische vraagbaak. Het is dus belangrijk om toegerust te zijn met toepassingsgerichte kennis van de Gemeentewet. Hiervoor is de verdiepingscursus Gemeenterecht voor griffier, adjunct-griffier en raadsadviseur erg geschikt. In deze 2-daagse cursus wordt u bijgepraat over actuele kwesties en ontwikkelingen, daarnaast worden de Gemeentewet, de Kieswet en de Wet openbaarheid van bestuur uitvoerig besproken. Overweegt u de functie van griffier, bent u net werkzaam op de griffie of heeft u behoefte aan een uitgebreide ‘opfriscursus’? Dan bieden wij twee soorten leergangen aan namelijk een Leergang griffiemedewerker en een Leergang Raadsadviseur / plaatsvervangend griffier. Deze meerdaagse leergangen vormen een mix van kennis, kunde en vaardigheden.

Waarom een cursus voor griffiers bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van de griffie. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met uw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ook ruimte om alvast een eigen casus in te brengen. Tijdens iedere cursus ontvangt u altijd een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Elke cursus die wij aanbieden, is ook als incompany cursus te realiseren.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze Griffie cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met mr. Olaf Schuwer (zelfstandig adviseur bij Schuwer Advies), drs. Guda Kager (interim griffier), Henk Boshove RA (zelfstandig gevestigd accountant), Paul van Ruitenbeek (griffier gemeente Hilversum), Hans Scherpenzeel (griffier gemeente Schiedam) en Liesbeth Rooijmans (teammanager Marketing en Communicatie bij Svn).