Cursussen Grond en vastgoed

Bent u op zoek naar een cursus op het gebied van Grond en vastgoed? Berghauser Pont Academy (BPA) biedt een divers cursuspakket om uw kennis volledig up-to-date te brengen. U kunt kiezen uit meer dan 20 Grond en vastgoed cursussen, toegespitst op functies, doelgroepen en thema’s. In dit diverse cursusaanbod vindt u basis- en verdiepingscursussen. Op deze pagina ziet u het volledige overzicht dat wij momenteel aanbieden. Iedere cursus is ook als incompanycursus te realiseren.

Onze cursussen zijn terug te vinden in de hercertificeringsoverzichten van NRVT, Vastgoedcert en NVR. U kunt op onze website precies zien welke cursussen aan welke hercertificering voldoen. Meer informatie over de hercertificeringsoverzichten vind u hier.

Actualiteiten en verdieping Planschade in de Omgevingswet
28 september 2021
Utrecht
Deze cursus Actualiteiten en verdieping Planschade in de Omgevingswet gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen in het planschaderecht en op de schaderegeling onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling
28 september 2021
SOESTERBERG
In deze leergang leer je de basiskennis planeconomie en financiële regie bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Meer informatie >
Btw en overdrachtsbelasting in de vastgoedwereld
5 oktober 2021
Utrecht
Deze cursus Btw en overdrachtsbelasting in de vastgoedwereld geeft inzicht in de gevolgen voor btw en overdrachtsbelasting bij vastgoedtransacties. Daarnaast wordt er ook geoefend aan de hand van een casusopdracht.
Meer informatie >
Gebiedsontwikkeling en Grondbeleidsinstrumenten: nu en onder de Omgevingswet
12 oktober 2021
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Gebiedsontwikkling en grondbeleidsinstrumenten geeft inzicht in de nieuwe regelingen en instrumenten voor grondbeleid onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Basiscursus Grondbeleid
2 november 2021
Utrecht
Deze vierdaagse Basiscursus Grondbeleid biedt inzicht in het gemeentelijk grondbeleid. Alle relevante deelonderwerpen van Grondbeleid worden behandeld door vakspecialisten.
Meer informatie >
Staatssteun en de Wet Markt en Overheid binnen omgevingsrecht en vastgoed
2 november 2021
Online
Na het volgen van deze cursus Staatssteun en de Wet Markt en Overheid bent u volledig op de hoogte van alle relevante staatssteunnormen in relatie tot het omgevingsrecht en vastgoed.
Meer informatie >
Nadeelcompensatie
4 november 2021
Online
In deze 1-daagse cursus Nadeelcompensatie krijgt u inzicht in alle nieuwe regels, consequenties Wet nadeelcompensatie, leert u taxaties van derden te controleren en zelf eenvoudige verzoeken afhandelen.
Meer informatie >
Onderhandelen over gebiedsontwikkeling
9 november 2021
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Onderhandelen over gebiedsontwikkeling wordt u in de geest van de nieuwe Omgevingswet praktisch geleerd om samenwerkingsgericht te onderhandelen.
Meer informatie >
Kostenverhaal in de Omgevingswet
11 november 2021
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Kostenverhaal in de Omgevingswet biedt een overzicht van de nieuwe kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet, zowel in juridisch als in planeconomisch opzicht
Meer informatie >
Samenwerkingsovereenkomsten bij gebiedsontwikkeling
16 november 2021
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Samenwerkingsovereenkomsten bij gebiedsontwikkeling geeft deelnemers (meer) inzicht in de totstandkoming en inhoud van samenwerkingsovereenkomsten.
Meer informatie >
Erfpacht in de praktijk
18 november 2021
Utrecht
Deze 1-daagse verdiepingscursus Erfpacht in de praktijk geeft u o.a. inzicht in de juridische actualiteiten rondom erfpacht, de bancaire richtlijn particuliere woningerfpacht en waarderingsmethoden voor erfpacht.
Meer informatie >
Omgevingsrecht voor de vastgoedprofessional
23 november 2021
Utrecht
Deze 1-daagse Basiscursus Omgevingsrecht voor vastgoedprofessionals is specifiek toegespitst op de onderwerpen die voor de vastgoedprofessional van belang zijn.
Meer informatie >
Basiscursus Erfpacht
23 november 2021
Online
Deze 1-daagse basiscursus geeft inzicht in de juridische kaders van het erfpachtrecht en het vaststellen van de canon.
Meer informatie >
Verjaring voor vastgoedprofessionals
23 november 2021
Online
Deze middagcursus Verjaring voor vastgoedprofessionals geeft een heldere kijk op verjaring vanuit de vastgoedpraktijk en maakt u wegwijs in het woud van regels omtrent verjaring.
Meer informatie >
Onteigening: regels en taxeren onder de Omgevingswet
24 november 2021
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Onteigening: regels en taxeren komen de basisbeginselen aan de orde en wordt de diepgang opgezocht. Ook worden er tips voor de opbouw van het onteigeningsdossier gegeven.
Meer informatie >
Actualiteiten wetgeving Grondbeleid
25 november 2021
Utrecht
De tweedaagse cursus Actualiteiten wetgeving grondbeleid behandeld de actualiteiten rond grondbeleid, kostenverhaal, PPS, en de toepassing van regels rond aanbesteden en staatssteun, contractvorming en fiscale aspecten.
Meer informatie >
Basiscursus Planeconomie
25 november 2021
Utrecht
De tweedaagse Basiscursus Planeconomie geeft u inzicht in de inhoudelijke en financiële principes en kaders van de planeconomie.
Meer informatie >
Basis en actualiteiten Planschade in de Omgevingswet
25 november 2021
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Basis en actualiteiten Planschade in de Omgevingswet gaat in op alle basisbeginselen van planschade én actuele jurisprudentie.
Meer informatie >
Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling
30 november 2021
Regio Utrecht
In deze 10-daagse Leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling: financiële regie in de nieuwe realiteit gebiedsontwikkeling leert u ruimtelijke ontwikkelingen vlot te trekken en past nieuwe ontwikkelstrategieën toe gericht op duurzaamheid en waardecreatie
Meer informatie >
Actualiteiten volkshuisvestingsrecht
17 mei 2022
Utrecht
Deze cursus Actualiteiten Volkshuisvestingsrecht zet alle relevante juridische aspecten op een rij en is helemaal up to date met de (herziene) Woningwet.
Meer informatie >
Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed - alleen als incompany
Onbekend
Tijdens deze 1-daagse cursus Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed wordt ingegaan op de juridische aspecten van leegstand, herbestemming en transformatie van vastgoed.
Meer informatie >
Grondbeleid onder de Omgevingswet
Onbekend
Deze 2-daagse cursus Grondbeleid onder de Omgevingswet biedt een overzicht van de veranderingen in het juridische instrumentarium en de gevolgen voor het grondbeleid van de gemeente.
Meer informatie >
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Verduurzaming gemeentelijk vastgoed bespreekt de aanpak van verduurzaming waarbij de gemeente het voortouw neemt. Er wordt gekeken naar waarom, wat en hoe dit gaat gebeuren.
Meer informatie >
Stedelijke Herverkaveling - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Stedelijke herverkaveling behandelt het instrument stedelijke herverkaveling en plaats het in het proces van locatieontwikkeling of transformatie.
Meer informatie >
Wwft: voor makelaars en taxateurs van onroerende zaken - alleen als incompany
Onbekend
Deze middagcursus Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geeft inzicht in de praktische toepassing van de Wwft speciaal ontwikkeld voor de vastgoedwereld.
Meer informatie >
Corona-proof contracteren en aanbesteden - alleen als incompany
Onbekend
Deze middagcursus Corona-proof contracteren en aanbesteden vertelt u hoe om te gaan met onvoorziene omstandigheden en te anticiperen op juridische problemen veroorzaakt door de Corona-crisis.
Meer informatie >
Regie op overheidsvastgoed
Onbekend
In de leergang Regie op overheidsvastgoed leer je meer over het behalen van meer rendement uit overheidsvastgoed.
Meer informatie >
Rekenen bij (her)ontwikkeling van vastgoed- alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Rekenen bij vastgoedtransformatie geeft inzicht in hoe u vastgoedtransformatie fiscaal gunstig kan structureren en zorgt ervoor dat u meer grip op de complexe materie krijgt.
Meer informatie >
Detailhandel en ruimtelijke ordening - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Detailhandel en ruimtelijke ordening geeft inzicht in recente detailhandelsontwikkelingen en hoe je hier via de ruimtelijke ordening in kan sturen.
Meer informatie >

Inleiding Grond en vastgoed

Erfpacht blijft een onderwerp dat flink in de belangstelling staat. Behalve de politieke discussie over erfpacht en de bancaire richtlijn, zijn op objectniveau de herziening van de canon en de waarde van het erfpachtrecht terugkerende aandachtspunten. Daarbij gonst het weer van de ruimtelijke ontwikkelingen, nu de crisis over is. Er wordt weer onteigend, de vraag naar bouwgrond stijgt, de huizenmarkt is oververhit. Dit betekent weer veel vraag naar kennis over zaken die spelen in het vastgoed-domein. Welke consequenties zal dit voor u met zich meebrengen? Dat zal verschillen per doelgroep. Genoeg mogelijkheden en invalshoeken om u gericht te laten bijscholen.

Waarom een cursus Grond en vastgoed?

Om volledig aan de slag te kunnen op het gebied van Vastgoed of Grondzaken is een uitgebreide kennis over het onderwerp noodzakelijk. Wat zijn de consequenties van de Omgevingswet op het grondbeleid? Hoe werkt de kostenverhaalsregeling? Hoe ontwikkelt en voert u een recreatiebeleid uit? Wat wordt in de erfpachtakte opgenomen? Op al deze vragen krijgt u antwoord tijdens een van onze Grond en vastgoed cursussen. Voor alle verschillende doelgroepen, thema’s en niveaus bieden wij cursussen aan, zodat u aan de slag kunt.

Waarom een cursus bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van Vastgoed/Grondzaken. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met uw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ruimte voor de inbreng van uw eigen casus. Tijdens iedere cursus ontvangt u een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Groei verder in uw vakgebied.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze Vastgoed cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met Hendrik van Sandick (adviseur bij Sandick Advies), Joop van den Brand (adviseur bij diverse overheden), Theo van der Heijde (directeur Van der Heijden Grondbeleid), ir. Michiel de Koe RICS (rentmeester bij Noorderstaete), mr. Willem Bosma (advocaat bij Van der Feltz Advocaten), mr. en Allard Knook (advocaat bij Pels Rijcken).

Incompany

Elke cursus die wij aanbieden, is ook als incompany cursus te realiseren. Vraag naar de mogelijkheden bij programmamanager Ronald Koppers via ronald@berghauserpont.nl.