Cursussen Stedelijk beheer

Bent u op zoek naar een cursus Stedelijk beheer? Berghauser Pont Academy (BPA) biedt een divers cursuspakket om uw kennis volledig up-to-date te brengen. Op deze pagina ziet u het volledige overzicht van cursussen dat wij momenteel op dit vlak aanbieden. Iedere cursus is ook als incompany cursus te realiseren.

Water in de Omgevingswet
20 januari 2022
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Water in de Omgevingswet biedt inzicht in de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor wateraspecten als lozingen, watertoets, etc.
Meer informatie >
Evenementen en omgevingsrecht
10 maart 2022
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Evenementen en omgevingsrecht geeft inzicht in de regeling van evenementen binnen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en APV en hoe je dat integraal kunt doen.
Meer informatie >
Basiscursus Wabo, Bor en Mor
12 april 2022
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Wabo, Bor en Mor gaat uitgebreid in op de essentie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht
Meer informatie >
Handhaving Wet natuurbescherming
9 mei 2022
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Handhaving Wet natuurbescherming wordt ingegaan op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden, verbodsbepalingen, handhavingsinstrumenten en verhouding tot de Wabo.
Meer informatie >
Stedelijk beheer en de Omgevingswet - alleen als incompany
Onbekend
Deze cursus biedt een overzicht van de veranderingen die de Omgevingswet teweegbrengt gericht op stedelijk beheer en op welke manier u als (beleids)medewerker stedelijk beheer daar invloed op kan uitoefenen op het juiste moment.
Meer informatie >
GRP in de Omgevingswet - alleen als Incompany
Onbekend
Met deze 2-daagse cursus GRP in de Omgevingswet willen wij u inzicht en inspiratie bieden over hoe u als beleidsmedewerker riolering kunt omgaan met de veranderingen door de Omgevingswet.
Meer informatie >

Inleiding stedelijk beheer

Stedelijk beheer omvat verschillende taken en verantwoordelijkheden rondom de openbare ruimte. Zo houdt stedelijk beheer zich bezig met onder andere het beheer van bruggen en straten, riolering, water, openbare verlichting, groen en natuur. Er staan veel veranderingen voor de deur, want de regelgeving voor stedelijk beheer zal grotendeels worden opgenomen in de nieuwe Omgevingswet. Dit betekent dat stedelijk beheer steeds meer zal integreren met andere aspecten van de fysieke leefomgeving. Daarnaast is duurzaamheid ook een belangrijk onderwerp dat voor veel verandering zorgt en nieuwe kansen biedt.

Waarom een cursus stedelijk beheer?

Om stedelijk beheer goed te kunnen organiseren dient u op de hoogte te zijn van de veranderingen die op u van toepassing zijn. Wat is de impact van de Omgevingswet op stedelijk beheer? Wat is de rol van stedelijk beheer bij het opstellen van het omgevingsplan? Wat gebeurt er met beheerplannen? Welke kansen biedt klimaatadaptatie voor stedelijk beheer?

Waarom een cursus bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van het stedelijk beheer. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met uw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ruimte voor de inbreng van uw eigen casus. Tijdens iedere cursus ontvangt u een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Groei verder in uw vakgebied.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze stedelijk beheer cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met Pim Nijssen (Twynstra Gudde), mr. drs. Luuk Boerema (Boerema & van den Brink), Hendrik van Sandick (Van Sandick Advies), Peter Roumen (Bureau Horeca Bijzondere Wetten), Sander Pahlplatz (Het GeluidBuro) en mr. Maaike Bekooy (Schoemaker).

Incompany

Elke cursus die wij aanbieden, is ook als incompany cursus te realiseren. Vraag naar de mogelijkheden bij programmamanager Ronald Koppers via ronald@berghauserpont.nl.