Opleiding

€ 1.399,-

Privacy in het sociaal domein - 3 daags

10, 31 oktober, 14 november 2019

Utrecht
 • In 3 dagen opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein
 • Voor medewerkers en juristen van gemeenten en zorgaanbieders die aangewezen zijn als kwaliteitsfunctionaris, privacydeskundige of FG’er in het sociaal domein

Inleiding

Op lokaal niveau wordt sinds 2015 intensief samengewerkt tussen hulpverleners en ambtenaren, maar ook tussen instanties en gemeenten onderling. Hierbij wordt gevoelige informatie uitgewisseld over cliënten/burgers. De vraag is dan hoe deze samenwerking georganiseerd kan worden waarbij effectief samengewerkt wordt, de ambtenaar de wet uitvoert, de hulpverlener zijn integriteit bewaart en de privacy van de cliënt beschermd blijft.

Inhoud en resultaat

Deze opleiding verschaft de kennis en de vaardigheden om te kunnen adviseren in het sociaal domein. Het bespreekt de wettelijke voorschriften en actuele ontwikkelingen waaronder de voorschriften die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG. Aan bod komt: de rechtmatige grondslagen van de verwerking en de verstrekking, de geheimhoudingsplicht en wanneer deze doorbroken mag worden. Er wordt een model gegevensverstrekking gepresenteerd. Ook wordt aandacht besteed aan de organisatorische en technische aspecten zoals het inrichten van de teams, de werkprocessen, de bevoegdheden en het inrichten van een registratiesysteem.

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor medewerkers en juristen van gemeenten en zorgaanbieders die aangewezen zijn als kwaliteitsfunctionaris, privacydeskundige of functionaris gegevensbescherming in het sociaal domein.

Programma

De opleiding levert inzicht op in de volgende kwesties:

 • De voorgeschiedenis; wat is privacy en waarom is het belangrijk
 • De verhouding tussen de AVG, UAVG en de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet e.d.
 • De plichten van de verantwoordelijke, de rechten van de betrokkene
 • De rechtmatige grondslagen van verwerking en verstrekking
 • De diverse relaties tussen gemeente, zorgaanbieder, politie, vrijwilliger, cliënt, derden
 • De samenwerking bij 1 casus -1 plan - 1 regisseur
 • Toestemming en het toestemmingsformulier
 • De doorbreking van de geheimhouding en de belangenafweging
 • De formele eisen aan de regionale samenwerking
 • De rol van de verwerker
 • De grenzen van de bevoegdheid tot het verwerken van gegevens
 • De risico’s van een onzorgvuldige werkwijze
 • De mogelijkheden bij fraude-opsporing, profiling en big data toepassing
 • De inrichting van de gegevensverwerkende systemen, cloud en outsourcing

De opleiding is intensief en interactief. In de opleiding wordt geoefend met praktijkvoorbeelden.Deelnemers kunnen deze vooraf aanleveren. Er is veel ruimte voor vragen en het uitwisselen van ervaringen. Er wordt documentatie samengesteld met daarin opgenomen alle relevante wetgeving, de checklist ‘Informatie delen’ en een overzicht met betrouwbare bronnen.

Docenten

mr. Corrie Ebbers
Privacy jurist
 
Corrie Ebbers werkt sinds 2001 als zelfstandig privacy jurist voor de publieke sector en de zorg. Is van oorsprong maatschappelijk werkster. Zij beantwoordt vragen over het rechtmatig gebruik van persoonsgegevens waaronder ook gegevensuitwisseling in allerlei samenwerkingsverbanden, bij fraude-opsporing, binnen het Veiligheidshuis, de wijknetwerken en de sociale wijkteams. Zij is verbonden aan het tijdschrift Privacy & Informatie.
 

Materiaal

Voor deze opleiding is cursusmateriaal samengesteld, bestaande uit relevante wetgeving, een betrouwbaar bronnenoverzicht, jurisprudentie, uitspraken van de Autoriteit Persoonsgegevens, handreikingen en het ‘Model Gegevensverstrekking’ met de ‘Checklist Informatie delen zonder toestemming’.

Cursisten krijgen het net verschenen boek Privacy in het sociaal domein (auteur Corrie Ebbers en anderen) als studiemateriaal.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 15 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1515

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 10, 31 oktober, 14 november 2019
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 1.399,-
 • De genoemde cursusprijs is incl. koffie/thee/water en lunch, ex btw

aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Paula Vrolijk-De Vries
Paula Vrolijk-de Vries
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Paula via 020 – 8200 908 of via paula@berghauserpont.nl