Simone van Dijk

Gepubliceerd door op 13 oktober 2020 in

Simone van Dijk
Leading professional omgevingsveiligheid bij Royal HaskoningDHV

 

Simone adviseert overheden, bedrijven en opereert bij voorkeur in een omgeving met diverse stakeholders met diverse belangen. Vaak doet ze dit in de rol van facilitator. Momenteel ligt haar focus vooral op het verbinden van de onderwerpen omgevingsveiligheid en energietransitie. De energietransitie vraagt onder andere om nieuwe energiedragers. Nieuwe energiedragers kennen vaak ook risico’s, bijvoorbeeld door de aard van de stof. Het is zaak om in de energietransitie bij de inrichting van het systeem voldoende aandacht te besteden aan die risico’s. Dit geldt zowel voor de ruimtelijke impact als voor het ontwerp. Simone geeft verder diverse trainingen op het gebied van omgevingsveiligheid en is voorzitter van onder meer de kennistafel Transport gevaarlijke stoffen en van de Kennistafel Aandachtsgebieden. Binnen projecten is haar drijfveer het zoeken naar de verbinding en draagvlak met een goede balans tussen inhoud en proces.

 

Bekijk LinkedIn profiel