Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 30 november 2017
Tijden:
 • 9.30 - 16.30 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 ex btw
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen


en tips & tricks voor Raad van State-proof besluiten

 • In één dag weer helemaal bij
 • Alle relevante ontwikkelingen en jurisprudentie op een rij
 • Wabo, Wro, Crisis- en herstelwet, Awb
 • Vooruitblik op Omgevingswet en omgevingsplan
 • Zelf praktijkproblemen indienen

Inleiding

De wereld van de ruimtelijke ordening en vergunningverlening bouwen is continu in beweging, zowel qua wetgeving (Wabo, Chw, Wro) als de stroom aan jurisprudentie. En nu komt ook de nieuwe Omgevingswet er aan. Overziet u alles nog? Bent u nog steeds bij? Zo niet, dan kan dit leiden tot het stranden van uw besluiten bij de Raad van State. Dit kost tijd en geld.


Doel actualiteitencursus

In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de meest recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet. Er wordt gewezen op valkuilen en er worden tips gegeven voor het opstellen van afwijkingsbesluiten (voorheen bekend als vrijstellingen) en andere ruimtelijke besluiten zoals bestemmingsplannen.  
In één dag wordt u volledig bijgepraat op alle actuele onderwerpen die voor het opstellen van besluiten en plannen in het omgevingsrecht van belang zijn, met als uiteindelijk doel dat u zoveel mogelijk Raad van State-proof wordt.


Werkwijze: zelf invloed uitoefenen

Berghauser Pont Academy biedt cursussen aan die aansluiten bij uw praktijk. Om die reden kunt u invloed uitoefenen op het cursusprogramma. Tot 2 weken voor de cursus kunt u praktijkproblemen over de te behandelen onderwerpen aan de docenten voorleggen. De docenten zullen deze verwerken in het programma. Daarnaast weten wij dat een cursus alleen niet voldoende is om de cursusinformatie volledig in de vingers te krijgen. Daarom krijgt u tot 4 weken na de cursus de gelegenheid om vragen over de behandelde onderwerpen aan de docenten te stellen.  De docenten zullen deze via de e-mail beantwoorden.


Doelgroep

De cursus is bestemd voor:
• juristen en beleidsmedewerkers die bestemmingsplanprocedures en of afwijkingsprocedures begeleiden en of opstellen
• vergunningverleners omgeving/bouwen
Verder is de cursus van belang voor advocatuur, projectontwikkelaars en adviesbureaus.

Programma

Actualiteiten Wabo

 • Actuele jurisprudentie over bouwen, monumenten, afwijkingsbesluiten: rangorde, kruimel, tijdelijke, projectafwijkingsbesluit, VVGB, etc.

Actualiteiten Wro

 • Kernbegrip: goede ruimtelijke ordening
 • Algemene jurisprudentie
 • Aanvaardbaar leefklimaat
 • Uitvoerbaarheid
 • Maximale mogelijkheden
 • Voorwaardelijke verplichtingen
 • Duurzame ontwrichting
 • Borging maatregelen
 • Actuele jurisprudentie over de Ladder van duurzame verstedelijking, provinciale verordening, procedurele eisen, Wet Plattelandswoningen, evenementen

Actualiteiten bestuursrecht in relatie tot ruimtelijke ordening

 • Belanghebbendenbegrip
 • Relativiteitseis
 • Passeren formele én materiële gebreken,
 • Wijziging artikel 6:18-19 Awb, herstelbesluit
 • Incidenteel hoger beroep

Vooruitblik Omgevingswet

 • Doelstellingen
 • Instrumenten
 • Uitvoeringsbesluiten
 • Omgevingsplan

 

Docenten

 • mr. Janike Haakmeester, advocaat Haakmeester advocatuur
 • mr. Selma van Velsen, docent omgevingsrecht en judisch adviseur omgevingsrecht (Selmavanvelsen.nl )

Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

NVR-lid?

Indien u lid bent van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters ontvangt u bij deze cursus 10% korting op de cursusprijs. Vermeld bij uw aanmelding in het opmerkingenveld uw NVR-lidnummer.

Evaluaties

 • Levendig gepresenteerd, duidelijke voorbeelden
 • Actueel en relevant
 • Mooie mix basiskennis, praktijkvragen, actualiteit en jurisprudentie