Berghauser Pont Academy
Postbus 14580
1001 LB Amsterdam
Brouwersgracht 238
1013 HE Amsterdam
Telefoon: 020 8200 908
E-mail:

Berghauser Pont Academy


Berghauser Pont Academy (BPA) verzorgt voor u als professional hoogwaardige en praktijkgerichte cursussen op de volgende gebieden:

  • omgevingsrecht,
  • bestuursrecht,
  • RO-recht,
  • milieurecht,
  • ondernemingsrecht en
  • vastgoed

Berghauser Pont Academy heeft voor omgevingsdiensten en gemeenten een pakket cursussen ontwikkeld dat gebaseerd is op de kwaliteitscriteria en per functie uitgesplitst. Klik hier voor meer informatie.

Tevens biedt Berghauser Pont Academy een uitgebreid cursuspakket over de Omgevingswet, dat fasegewijs steeds verder uitgebouwd wordt. Zie hier het overzicht.

Vanzelfsprekend is elke cursus ook incompany te realiseren, waarbij wij luisteren naar uw specifieke wensen en behoeften. Programmamanager Ronald Koppers staat u altijd deskundig te woord. Met meer dan 20 jaar ervaring in de juridische markt en het vak, beschikt hij over een enorm netwerk van vakbekwame docenten en begrijpt als geen ander welke ontwikkelingen u bewegen. Uw cursussen zijn in vertrouwde handen!

Berghauser Pont Academy is erkend als opleidingsinstelling voor het organiseren van cursussen in het kader van PO. Bij de erkende cursussen staat bij elke cursus het betreffende puntenlogo vermeld.
NOVA

Wilt u alle cursussen netjes op een rijtje? Bekijk dan de nieuwe cursuskalender voor het voorjaar 2017. U kunt hem hier downloaden.


 

Agenda

Nieuwe Omgevingswet
2 november 2017 - middag, Utrecht
Omgevingswet: inhoud en systematiek
6 en 13 november 2017, Utrecht
Omgevingswet
19, 20, 26 en 27 september 2017, Utrecht
Opleiding Omgevingsadviseur
23 november, 7 en 8 december, 18 en 19 januari en 8 februari, Amersfoort
Anticiperen op de Omgevingswet
27november 2017, Utrecht
Omgevingsplan: juridische tips en trics
23 november 2017, Utrecht
Actualiseren 2.0 en het omgevingsplan
2 november 2017, Utrecht
Bouwwerk Omgevingswet op orde
1 dag in voorjaar 2018, Utrecht
Werken met de Omgevingsvisie
23 november 2017, Utrecht
Geluid in de Omgevingswet
14 november 2017, Utrecht
Grondeigendom in de Omgevingswet
6 maart 2018, Utrecht
Handhaving onder de Omgevingswet
13 maart 2018, Utrecht
Milieu in de Omgevingswet
31 oktober 2017, Utrecht
Bodem in de Omgevingswet
14 november 2017, Utrecht
Water in de Omgevingswet
22 maart 2018, Utrecht
Ontgrondingen onder de Omgevingswet
13 februari 2018, Utrecht
Omgevingskwaliteit in het omgevingsplan
21 en 28 november 2017, Utrecht
Erfgoed in de Omgevingswet
21 november 2017, Utrecht
Spelen met de Omgevingswet
29 maart 2018, Utrecht
Omgevingswet en de veiligheidsregio
Alleen op aanvraag als incompany,
E-cursus Inleiding Omgevingsrecht
Online, In uw eigen omgeving
Participatie onder de Omgevingswet
28 november 2017, Utrecht
Stedelijk beheer en de Omgevingswet
7 december 2017, Utrecht
Basiscursus Wabo, Bor en Mor
20 en 23 november 2017, Utrecht
Update Wabo
6 november 2017 en , Utrecht
Van bouwtoezicht naar kwaliteitsborging
Startdag 24 januari 2018, Utrecht
Basis Milieu voor bouwmensen
Alleen op aanvraag als incompany, Utrecht
Basis RO en bouwen voor milieumensen
Alleen op aanvraag als incompany,
BWT 4.0
14 en 16 november 2017, Utrecht
Van Bouwbesluit tot BBL
12 april 2018, Utrecht
Evenementen en omgevingsrecht
21 november 2017, Utrecht
Geluid bij evenementen
30 november 2017, Utrecht
Basiscursus APV
15 maart 2018, Utrecht
Horecabedrijven: vergunningverlening en beleid
31 oktober en 7 november 2017, Utrecht
Wet BIBOB
16 en 23 november 2017, Utrecht
Wet BIBOB en vastgoed
14 november 2017, Utrecht
Geïntegreerde aanpak ondermijning
21 november 2017, Utrecht
Basiscursus Omgevingsrecht voor VTH
Alleen op aanvraag als incompany,
Bouwregels bij verbouw en transformatie
Alleen op aanvraag als incompany,
Opdrachtgever – opdrachtnemer
Alleen op aanvraag als incompany,
Bestuurlijke sensitiviteit
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Slopen
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Front Office Omgeving
Module 1, Basis: alleen IC, Module 2, RO: alleen IC, Module 3, Milieu: alleen IC, Module 4, Procedures: incompany, Module 5, APV: alleen IC en Module 6, Horeca: alleen IC,
Verdiepingscursus Ketentoezicht
Alleen op aanvraag als incompany,
Vuurwerkbesluit
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Omgevingsaspecten voor de preventist
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht
14 en 21 november 2017, Utrecht
Nieuwe Wet natuurbescherming
8 maart 2018, Utrecht
Basiscursus Wet natuurbescherming
16 en 23 november 2017, Utrecht
Detailhandel en ruimtelijke sturing
23 november 2017, Utrecht
Update landelijk gebied
2 november 2017, Utrecht
Aanpak leegstand platteland
23 november 2017, Rond Eindhoven
Windenergie voor gemeenten
Alleen op aanvraag als incompany, Utrecht
Milieu-effectrapportage 2.0
Basis: 2 oktober 2017, Ontwikkelingen: 5 en 12 oktober en Alle dagen, Utrecht
Basiscursus Mobiliteit en Ruimte
Alleen op aanvraag als incompany,
De nieuwe gemeentelijke woonagenda
1 dag in najaar 2017, Utrecht
Actualiteiten volkshuisvestingsrecht
21 november 2017, Utrecht
Flexibel en tijdelijk bestemmen
Alleen op aanvraag als incompany,
Externe veiligheid en ruimte
Alleen op aanvraag als incompany,
Update PAS
7 december 2017, Utrecht
Basiscursus Milieurecht
9 en 16 november 2017, Utrecht
Basiscursus Afvalstoffenrecht
2 november 2017, Utrecht
Asbest: juridische aspecten
14 november 2017, Utrecht
Basiscursus Activiteitenbesluit
Alleen op aanvraag als incompany,
Update Activiteitenbesluit
Alleen op aanvraag als incompany,
Lucht in het Activiteitenbesluit
Alleen op aanvraag als incompany,
Aanpak duurzaamheid door gemeenten
9 november 2017, Utrecht
Geluid ruimtelijk geordend
Alleen op aanvraag als incompany, Utrecht
Basiscursus Geluid IL
7 en 14 december 2017, Utrecht
Update PGS15
Alleen op aanvraag als incompany,
Gevaarlijke stoffen: voldoen aan kwaliteitscriteria
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Geluid modelleren en controleren
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Luchtkwaliteit
Alleen op aanvraag als incompany,
Inleiding Milieuthema’s
Alleen op aanvraag als incompany,
Wob en milieu-informatie
Alleen op aanvraag als incompany,
Actualiteitendag NRVT 2017 BV
18 december 2017, Utrecht
Actualiteitendag NRVT 2017 Wonen
13 november 2017, Utrecht
Actualiteitendag Vastgoedcert 2017 BV
13 december 2017, Utrecht
Actualiteitendag Vastgoedcert 2017 Wonen
7 november 2017, Utrecht
Basiscursus Planschade
14 november 2017, Utrecht
Actualiteiten Planschade
27 november 2017, Utrecht
Basiscursus Erfpacht
19 april 2018, Utrecht
Verdieping Erfpacht in de praktijk
2 november 2017 en 12 december 2017, Utrecht
Onteigening: regels en taxeren
7 december 2017, Utrecht
Inleiding Vastgoedcontracten
2 november 2017, Utrecht
Omgevingsrecht voor vastgoedprofessionals
28 november 2017, Utrecht
Grondbeleid onder de Omgevingswet
31 oktober en 7 november 2017, Utrecht
Rekenen bij vastgoedtransformatie
11 december 2017, Amsterdam
Morele dilemma's in de vastgoedwereld
4 december 2017, Berghotel Amersfoort
Nieuwe Regeling plankosten exploitatieplan
28 november 2017, Utrecht
Stedelijke herverkaveling
27 november 2017, Utrecht
Vastgoedpraktijk: asset deal of share deal?
9 november 2017, Amsterdam
Verjaring voor vastgoedprofessionals
14 december 2017, Utrecht
Inleiding grondexploitatie
Alleen op aanvraag als incompany,
Update Awb
12 december 2017, Utrecht
Basiscursus Handhaving omgevingsrecht
16 en 23 november 2017, Utrecht
Update handhaving omgevingsrecht
2 november 2017, Utrecht
Nadeelcompensatie
voorjaar 2018, Utrecht
Doorwerking Awb in omgevingsrecht
Alleen op aanvraag als incompany,
Update Wob en Wet Open Overheid
20 maart 2018, Utrecht
Basiscursus Awb en omgevingsrecht
Alleen op aanvraag als incompany,
Juridische aspecten van energie-infrastructuur
Alleen op aanvraag als incompany,
Financieel toezicht in vogelvlucht
16 november 2017, Amsterdam
Toezicht en handhaving door AFM en DNB
7 november 2017, Amsterdam
Clearing en Settlement
31 mei en 7 juni 2018, Module 1 Clearing 31 mei en Module 2 Settlement 7 juni, Amsterdam
WWFT: toepassing in de praktijk
31 oktober 2017 - advocaten/notaris, 14 november 2017 - financiële sector en 16 november 2017 - vastgoed sector, Utrecht (financieel in Amsterdam)
Zekerheden in concernverband en MKB
Alleen op aanvraag als incompany,
Begrijpelijke taal in de financiële sector
28 november 2017, Amsterdam
Rechtsbescherming in de Jeugdwet
Alleen op aanvraag als incompany,
Procederen onder de Wwz
Alleen op aanvraag als incompany,
Inleiding pensioen in het arbeidsrecht
Alleen op aanvraag als incompany,
Meester over je gedachten
Alleen op aanvraag als incompany,
Interculturele intelligentie
Alleen op aanvraag als incompany,
Verhoog je Gunfactor!
Alleen op aanvraag als incompany,
Bestuursrecht voor de raadsgriffier
19 maart 2018, Utrecht
Gemeenteraad en Omgevingswet
Voorjaar 2018, Utrecht
Leergang Griffiemedewerker
Startdag 18 januari 2018, Amersfoort
Leergang Raadsadviseur / plaatsvervangend Griffier
Startdag 24 januari 2018, Amersfoort
Update Gemeenterecht
7 november 2017, Utrecht
Planning en control op de griffie
7 december 2017, Utrecht
Raadsadvies: een vak apart
1 november 2017, Utrecht
Ambtelijke integriteit: navigeren op je morele kompas
21 november 2017, Berghotel Amersfoort
Griffiers en gemeenteraadsverkiezingen 2018
28 november 2017, 4 december 2017 en 11 december 2017, 21 sept. en 28 nov. Utrecht / 4 dec. Eindhoven / 11 dec. Meppel
Update juridische kennis griffie
Alleen op aanvraag als incompany,
Personal Branding voor griffiers
21 november 2017, Utrecht

Nieuws

In het bestuursrecht draait het om de belanghebbende. Aan hem is het recht van aanvraag, zienswijze, bezwaar en beroep toegekend. De belanghebbende is gedefinieerd in artikel 1:2 van de Awb, maar wordt verder verfijnd via een continue stroom aan jurisprudentie.