Berghauser Pont Academy
Postbus 14580
1001 LB Amsterdam
Brouwersgracht 238
1013 HE Amsterdam
Telefoon: 020 8200 908
E-mail:

Berghauser Pont Academy


Berghauser Pont Academy (BPA) verzorgt voor u als professional hoogwaardige en praktijkgerichte cursussen op de volgende gebieden:

  • omgevingsrecht,
  • bestuursrecht,
  • RO-recht,
  • milieurecht en
  • ondernemingsrecht

Berghauser Pont Academy heeft voor omgevingsdiensten en gemeenten een pakket cursussen ontwikkeld dat gebaseerd is op de kwaliteitscriteria en per functie uitgesplitst. Klik hier voor meer informatie.

Vanzelfsprekend is elke cursus ook incompany te realiseren, waarbij wij luisteren naar uw specifieke wensen en behoeften. Programmamanager Ronald Koppers staat u altijd deskundig te woord. Met meer dan 20 jaar ervaring in de juridische markt en het vak, beschikt hij over een enorm netwerk van vakbekwame docenten en begrijpt als geen ander welke ontwikkelingen u bewegen. Uw cursussen zijn in vertrouwde handen!

Berghauser Pont Academy is erkend als opleidingsinstelling voor het organiseren van cursussen in het kader van PO. Bij de erkende cursussen (onder de tab Advocaten) staat bij elke cursus het betreffende puntenlogo vermeld.
NOVA

Wilt u alle cursussen netjes op een rijtje? Bekijk dan de nieuwe cursuskalender voor het voorjaar 2015. U kunt hem hier downloaden.

We zijn nu ook gestart met de Memotrainer. Dit is een interactieve, zelflerende tool, waarmee u uw kennis op een effectieve manier kan trainen en borgen. Kijk hier verder.


 

Agenda

Inleiding Omgevingsrecht
21 april 2015, Utrecht
Nieuwe Omgevingswet
Alleen op aanvraag als incompany,
Webinar Nieuwe Omgevingswet
Online On Demand, online, waar u wil
Anticiperen op de Omgevingswet
18 juni 2015, Utrecht
Milieu-effectrapportage
2 dagen in oktober 2015, Utrecht
Geluid ruimtelijk geordend
17 november 2015, Utrecht
Gemeenteraad en ruimtelijke ordening
31 maart 2015, Utrecht
Versnellen van procedures
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Wabo, Bor en Mor
28 en 29 september 2015, Utrecht
Update Wabo
9 november 2015 en , Utrecht
Basis Milieu voor bouwmensen
1 oktober 2015, Utrecht
Basis RO en bouwen voor milieumensen
1 dag in oktober 2015, Utrecht
Basiscursus Bouwen
26 november en 3 december 2015, Utrecht
Update Vergunningvrij bouwen
12 oktober 2015, Utrecht
Basiscursus Slopen
11 juni 2015, Utrecht
Bestuurlijke sensitiviteit
Alleen op aanvraag als incompany,
Opdrachtgever – opdrachtnemer
14 en 15 april 2015, Utrecht
Basiscursus Front Office Omgeving
Module 1, Basis: alleen IC, Module 2, RO: alleen incompany, Module 3, Milieu: alleen IC, Module 4, Procedures: incompany, Module 5, APV: 15 juni en Module 6, Horeca: 9 april, Utrecht
Basiscursus Omgevingsrecht
Alleen op aanvraag als incompany,
Integraal werken met de Wabo
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Administratief Toezicht
Alleen op aanvraag als incompany,
Verdiepingscursus Ketentoezicht
Alleen op aanvraag als incompany,
Vuurwerkbesluit
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Omgevingsaspecten voor de preventist
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht
2 en 9 juni 2015, Utrecht
Flexibel en tijdelijk bestemmen
19 november 2015, Utrecht
Milieu in ruimtelijke plannen
18 mei - Algemeen deel, 19 en 26 mei - Thema's en Alle dagen: 18, 19 en 26 mei, Utrecht
Natuur en ruimte
18 juni 2015, Utrecht
Detailhandel en ruimtelijke sturing
14 april 2015, Utrecht
Zelf maken van bestemmingsplannen
17 en 24 november 2015, Utrecht
Aanpak leegstand platteland
26 maart 2015, Utrecht
Actualiseren 2.0 en het omgevingsplan
16 april 2015, Utrecht
Ladder duurzame verstedelijking
19 mei 2015, Utrecht
Externe veiligheid en ruimte
16 april 2015, Utrecht
Parkeren en ruimte
28 mei 2015, Utrecht
Lichthinder, ruimte en integraliteit
Alleen op aanvraag als incompany, Utrecht
Werken met de structuurvisie en omgevingsvisie
Alleen op aanvraag als incompany,
Recreatieontwikkeling en ruimtelijke ordening
Alleen op aanvraag als incompany,
Gebieds- en ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg
Alleen op aanvraag als incompany,
Archeologie en ruimte
Alleen op aanvraag als incompany,
Contractvorming en kostenverhaal in de Wro
19 november 2015, Utrecht
Basiscursus Planschade
14 april 2015, Utrecht
Actualiteiten planschade
12 november 2015, Utrecht
Erfpacht in de praktijk
6 oktober 2015, Utrecht
Basiscursus Gebiedseconomie
Alleen op aanvraag als incompany,
Aanbesteden en staatssteun bij gebiedsontwikkeling
Alleen op aanvraag als incompany,
Nieuwe Aanbestedingswet
Alleen op aanvraag als incompany,
Gemeenten bouwen aan economische groei
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Milieurecht
24 en 31 maart 2015, Utrecht
Update Activiteitenbesluit
18 juni 2015, Utrecht
Praktijkmiddag OBM
Alleen op aanvraag als incompany,
Asbest: juridische aspecten
11 juni 2015, Utrecht
Basiscursus Afvalstoffenrecht
16 april 2015, Utrecht
Basiscursus Bodembeschermingsrecht
3 november 2015, Utrecht
Gevaarlijke stoffen: voldoen aan kwaliteitscriteria
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Geluid IL
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Geluid modelleren en controleren
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Luchtkwaliteit
Alleen op aanvraag als incompany,
Inleiding Milieuthema’s
Alleen op aanvraag als incompany,
Activiteitenbesluit gewijzigd
Alleen op aanvraag als incompany,
Duurzaamheid binnen gemeenten
Alleen op aanvraag als incompany,
Regels afvalwater vernieuwd
Alleen op aanvraag als incompany,
Update Awb
23 april 2015, Utrecht
Update handhaving omgevingsrecht
9 juni 2015, Utrecht
Nadeelcompensatie
6 oktober 2015, Utrecht
Update Wet openbaarheid van bestuur
17 november 2015, Utrecht
Overheidsaansprakelijkheid
23 april 2015, Utrecht
Effectuering handhavingsbesluiten
2 april 2015 - middag, Utrecht
Awb voor Commissies Bezwaarschriften
Alleen op aanvraag als incompany,
Subsidierecht in tijden van bezuinigingen
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Awb en omgevingsrecht
Alleen op aanvraag als incompany,
Nieuwe zaaksbehandeling voor overheden
Alleen op aanvraag als incompany,
Gemeente en recht
Alleen op aanvraag als incompany,
Huisvesting arbeidsmigranten
Alleen op aanvraag als incompany, Utrecht
Actualiteiten omgevingsrecht
16 juni 2015 - middag, Utrecht
Actualiteiten milieurecht
11 juni 2015 - middag, Utrecht
Actualiteiten natuurbeschermingsrecht
28 mei - middag, Utrecht
De coöperatie van de 21e eeuw
21 mei 2015, Utrecht
Wijzigingen Jeugdwet
31 maart 2015 - middag, Utrecht
Wet werk en zekerheid
22 juni 2015, Utrecht
Wwft: toepassing in de praktijk
8 juni - advocaten/notaris. en 26 november - financiële sector, Utrecht
Toetsing beleidsbepalers financiële sector
Alleen op aanvraag als incompany,
Flex-BV: een jaar later
Alleen op aanvraag als incompany,
Projectmatig werken in de ruimtelijke sector
Alleen op aanvraag als incompany, Amersfoort
Grip op ruimtelijke projecten
Alleen op aanvraag als incompany, Amersfoort

Nieuws

In het bestuursrecht draait het om de belanghebbende. Aan hem is het recht van aanvraag, zienswijze, bezwaar en beroep toegekend. De belanghebbende is gedefinieerd in artikel 1:2 van de Awb, maar wordt verder verfijnd via een continue stroom aan jurisprudentie.