Berghauser Pont Academy
Postbus 14580
1001 LB Amsterdam
Brouwersgracht 238
1013 HE Amsterdam
Telefoon: 020 8200 908
E-mail:

Berghauser Pont Academy


Berghauser Pont Academy (BPA) verzorgt voor u als professional hoogwaardige en praktijkgerichte cursussen op de volgende gebieden:

  • omgevingsrecht,
  • bestuursrecht,
  • RO-recht,
  • milieurecht en
  • ondernemingsrecht

Berghauser Pont Academy heeft voor omgevingsdiensten en gemeenten een pakket cursussen ontwikkeld dat gebaseerd is op de kwaliteitscriteria en per functie uitgesplitst. Klik hier voor meer informatie.

Vanzelfsprekend is elke cursus ook incompany te realiseren, waarbij wij luisteren naar uw specifieke wensen en behoeften. Programmamanager Ronald Koppers staat u altijd deskundig te woord. Met meer dan 20 jaar ervaring in de juridische markt en het vak, beschikt hij over een enorm netwerk van vakbekwame docenten en begrijpt als geen ander welke ontwikkelingen u bewegen. Uw cursussen zijn in vertrouwde handen!

Berghauser Pont Academy is erkend als opleidingsinstelling voor het organiseren van cursussen in het kader van PO. Bij de erkende cursussen (onder de tab Advocaten) staat bij elke cursus het betreffende puntenlogo vermeld.
NOVA

Wilt u alle cursussen netjes op een rijtje? Bekijk dan de nieuwe cursuskalender voor het najaar 2014. U kunt hem hier downloaden.

We zijn nu ook gestart met de Memotrainer. Dit is een interactieve, zelflerende tool, waarmee u uw kennis op een effectieve manier kan trainen en borgen. Kijk hier verder.


 

Agenda

Inleiding Omgevingsrecht
14 april 2015, Utrecht
Nieuwe Omgevingswet
Alleen op aanvraag als incompany,
Webinar Nieuwe Omgevingswet
Online On Demand, online, waar u wil
Anticiperen op de Omgevingswet
25 november 2014, Utrecht
Milieu-effectrapportage
5 en 12 maart 2015, Utrecht
Geluid ruimtelijk geordend
18 november 2014, Utrecht
Actuele regelgeving woningcorporaties
Alleen op aanvraag als incompany,
Versnellen van procedures
Alleen op aanvraag als incompany,
Omgevingsrecht voor raadsleden
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Wabo, Bor en Mor
2 en 3 februari 2015, Utrecht
Update Wabo
17 maart 2015 en , Utrecht
Basis Milieu voor bouwmensen
12 februari 2015, Utrecht
Basis RO en bouwen voor milieumensen
10 februari 2015, Utrecht
Update Vergunningvrij bouwen
17 november 2014, Utrecht
Mantelzorg en vergunningvrij bouwen
27 januari 2015, Utrecht
Bestuurlijke sensitiviteit
10 maart en 31 maart middag, Utrecht
Basiscursus Front Office Omgeving
Module 1, Basis: alleen IC, Module 2, RO: alleen incompany, Module 3, Milieu: alleen IC, Module 4, Procedures: incompany, Module 5, APV: 11 december en Module 6, Horeca: 1 december, Utrecht
Basiscursus Omgevingsrecht
Alleen op aanvraag als incompany,
Integraal werken met de Wabo
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Administratief Toezicht
Alleen op aanvraag als incompany,
Verdiepingscursus Ketentoezicht
Alleen op aanvraag als incompany,
Vuurwerkbesluit
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Omgevingsaspecten voor de preventist
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht
6 en 13 november 2014, Utrecht
Flexibel en tijdelijk bestemmen
5 maart 2015, Utrecht
Milieu in ruimtelijke plannen
24 november - Algemeen deel, 25 nov. en 2 december - Thema's en 24 en 25 nov. en 2 december, Utrecht
Natuur en ruimte
20 november 2014, Utrecht
Permanente bewoning van recreatiewoningen
25 november 2014, Utrecht
Detailhandel en ruimtelijke sturing
13 november 2014, Utrecht
Milieu en ruimte in het buitengebied
28 oktober 2014, Utrecht
Zelf maken van bestemmingsplannen
27 november en 4 december 2014, Utrecht
Aanpak leegstand platteland
25 november 2014, Utrecht
Actualiseren 2.0 en het omgevingsplan
16 april 2015, Utrecht
Externe veiligheid en ruimte
25 november 2014, Utrecht
Kostendekkend begraven: haalbaar of niet?
4 november 2014 - VOL !, Begraafplaats Rusthof, Leusden
Lichthinder, ruimte en integraliteit
1 dag in april 2015, Utrecht
Basiscursus Digitale ruimtelijke ordening
20 november 2014, Utrecht
Werken met de structuurvisie en omgevingsvisie
Alleen op aanvraag als incompany,
Recreatieontwikkeling en ruimtelijke ordening
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Gebiedseconomie
13 november 2014, Utrecht
Contractvorming en kostenverhaal in de Wro
20 november 2014, Utrecht
Basiscursus Planschade
25 november 2014, Utrecht
Actualiteiten planschade
2 december 2014, Utrecht
Erfpacht in de praktijk
19 maart 2015, Utrecht
Nieuwe Aanbestedingswet
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Milieurecht
4 en 11 november 2014, Utrecht
Update Activiteitenbesluit
3 februari 2015, Utrecht
Praktijkmiddag OBM
Alleen op aanvraag als incompany,
Asbest: juridische aspecten
1 dag in januari/februari, Utrecht
Basiscursus Afvalstoffenrecht
18 november 2014, Utrecht
Praktijkmiddag afvalstof-grondstof
8 december 2014 - middag, Utrecht
Basiscursus Bodembeschermingsrecht
30 oktober 2014, Utrecht
Werken met de AMvB Bodemenergie
20 november 2014 - middag, Utrecht
Spuitzones: regels en aanpak
18 november 2014 - middag, Utrecht
Gevaarlijke stoffen: voldoen aan kwaliteitscriteria
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Geluid IL
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Geluid modelleren en controleren
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Luchtkwaliteit
Alleen op aanvraag als incompany,
Verdiepingscursus Milieuthema’s
Alleen op aanvraag als incompany,
Activiteitenbesluit gewijzigd
Alleen op aanvraag als incompany,
Duurzaamheid binnen gemeenten
Alleen op aanvraag als incompany,
Regels afvalwater vernieuwd
Alleen op aanvraag als incompany,
Jurisprudentie Awb
6 november 2014, Utrecht
Update handhaving omgevingsrecht
10 februari 2015, Utrecht
Nadeelcompensatie
29 januari 2015, Utrecht
Update Wet openbaarheid van bestuur
18 november 2014, Utrecht
Overheidsaansprakelijkheid
27 november 2014, Utrecht
Effectuering handhavingsbesluiten
27 november 2014 - middag, Utrecht
Awb voor Commissies Bezwaarschriften
Alleen op aanvraag als incompany,
Subsidierecht in tijden van bezuinigingen
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Awb en omgevingsrecht
Alleen op aanvraag als incompany,
Nieuwe zaaksbehandeling voor overheden
Alleen op aanvraag als incompany,
Griffiers en gemeenteraadsverkiezingen 2014
Alleen op aanvraag als incompany,
Praktijkmiddag Gewijzigde Awb
Alleen op aanvraag als incompany,
Gemeente en recht
Alleen op aanvraag als incompany,
Huisvesting arbeidsmigranten
Alleen op aanvraag als incompany, Utrecht
Actualiteiten omgevingsrecht
16 december 2014 - middag, Utrecht
Actualiteiten bestuursrecht
11 december 2014 - middag, Utrecht
Actualiteiten milieurecht
4 december 2014 - middag, Utrecht
Actualiteiten natuurbeschermingsrecht
1 december - middag, Utrecht
Actualiteiten grondexploitatie
4 december 2014 - middag, Utrecht
Actualiteiten subsidierecht
9 december 2014 - middag, Utrecht
Actualiteiten nadeelcompensatie
9 december 2014 - middag, Utrecht
Actualiteiten aanbestedingsrecht
2 december 2014 - middag, Utrecht
Wijzigingen Jeugdwet
9 december 2014 - middag, Utrecht
Wet werk en zekerheid
11 november 2014, Utrecht
Wwft: toepassing in de praktijk
4 november - advocaten/notaris. en 18 november - financiële sector, Utrecht
Toetsing beleidsbepalers financiële sector
Alleen op aanvraag als incompany,
Flex-BV: een jaar later
Alleen op aanvraag als incompany,
Wmo 2015: aanspraak, uitvoering & beleid
19 november 2014, Utrecht
Projectmatig werken in de ruimtelijke sector
, 28 november 2014 en 15 december 2014, Amersfoort
Grip op ruimtelijke projecten
, 14 november 2014 en 11 december 2014, Amersfoort

Nieuws

In het bestuursrecht draait het om de belanghebbende. Aan hem is het recht van aanvraag, zienswijze, bezwaar en beroep toegekend. De belanghebbende is gedefinieerd in artikel 1:2 van de Awb, maar wordt verder verfijnd via een continue stroom aan jurisprudentie.