Berghauser Pont Academy
Postbus 14580
1001 LB Amsterdam
Brouwersgracht 238
1013 HE Amsterdam
Telefoon: 020 8200 908
E-mail:

Berghauser Pont Academy


Berghauser Pont Academy (BPA) verzorgt voor u als professional hoogwaardige en praktijkgerichte cursussen op de volgende gebieden:

  • omgevingsrecht,
  • bestuursrecht,
  • RO-recht,
  • milieurecht en
  • ondernemingsrecht

Berghauser Pont Academy heeft voor omgevingsdiensten en gemeenten een pakket cursussen ontwikkeld dat gebaseerd is op de kwaliteitscriteria en per functie uitgesplitst. Klik hier voor meer informatie.

Vanzelfsprekend is elke cursus ook incompany te realiseren, waarbij wij luisteren naar uw specifieke wensen en behoeften. Programmamanager Ronald Koppers staat u altijd deskundig te woord. Met meer dan 20 jaar ervaring in de juridische markt en het vak, beschikt hij over een enorm netwerk van vakbekwame docenten en begrijpt als geen ander welke ontwikkelingen u bewegen. Uw cursussen zijn in vertrouwde handen!

Berghauser Pont Academy is erkend als opleidingsinstelling voor het organiseren van cursussen in het kader van PO. Bij de erkende cursussen staat bij elke cursus het betreffende puntenlogo vermeld.
NOVA

Wilt u alle cursussen netjes op een rijtje? Bekijk dan de nieuwe cursuskalender voor het voorjaar 2016. U kunt hem hier downloaden.

Of bekijk ons magazine van januari 2016:

magazine BPA

Bij al onze cursussen bieden we de Memotrainer aan. Dit is een interactieve, zelflerende tool, waarmee u uw kennis op een effectieve manier kan trainen en borgen. Kijk hier verder.


 

Agenda

Juristendag Omgevingsrecht
1 dag in juni 2016, Utrecht
Nieuwe Omgevingswet
5 april 2016 - middag, Utrecht
Anticiperen op de Omgevingswet
14 april 2016, Utrecht
Omgevingswet: inhoud en systematiek
3 en 4 oktober 2016, Utrecht
Actualiteiten omgevingsrecht
21 juni 2016, Utrecht
Milieu-effectrapportage
17 en 24 maart 2016, Utrecht
Geluid ruimtelijk geordend
5 april 2016, Utrecht
Versnellen van procedures
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Wabo, Bor en Mor
21 en 22 maart 2016, Utrecht
Update Wabo
5 april 2016 en , Utrecht
Basis Milieu voor bouwmensen
1 dag in najaar 2016, Utrecht
BWT 4.0
15 en 22 maart 2016 en 11 april (Communicatiedag), Utrecht
Basiscursus Bijlage II Bor
14 maart 2016, Utrecht
Update Bouwbesluit
5 april 2016, Utrecht
Basiscursus Bouwen
Alleen op aanvraag als incompany,
Bestuurlijke sensitiviteit
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Slopen
Alleen op aanvraag als incompany,
Opdrachtgever – opdrachtnemer
11 en 12 april 2016, Utrecht
Basiscursus Front Office Omgeving
Module 1, Basis: alleen IC, Module 2, RO: alleen incompany, Module 3, Milieu: alleen IC, Module 4, Procedures: incompany, Module 5, APV: 10 mei en Module 6, Horeca: 23 mei, Utrecht
Basiscursus Omgevingsrecht
Alleen op aanvraag als incompany,
Integraal werken met de Wabo
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Administratief Toezicht
Alleen op aanvraag als incompany,
Verdiepingscursus Ketentoezicht
Alleen op aanvraag als incompany,
Vuurwerkbesluit
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Omgevingsaspecten voor de preventist
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht
10 en 17 maart 2016, Utrecht
Flexibel en tijdelijk bestemmen
18 april 2016, Utrecht
Milieu in ruimtelijke plannen
23 mei - Algemeen deel, 24 en 31 mei - Thema's en Alle dagen, Utrecht
Nieuwe Wet natuurbescherming
Module 1: 8 maart 2016, Module 2: 15 maart 2016, Module 1 en 2: 8 en 15 maart, Module 3: 12 april 2016 en Module 4: 19 april 2016, Utrecht
Herbestemming en transformatie
1- RO: 19 mei, 2- Juridisch: 26 mei, 3- Bouwregels: 31 mei, 4- Financieel: 9 juni, 5- Erfgoed: 16 juni en 6- Duurzaamheid: 23 juni, Utrecht
Permanente bewoning van recreatiewoningen
1 dag in het september/oktober, Utrecht
Detailhandel en ruimtelijke sturing
14 juni 2016, Utrecht
Milieu en ruimte in het buitengebied
Alleen op aanvraag als incompany,
Zelf maken van bestemmingsplannen
7 en 14 april 2016, Utrecht
Aanpak leegstand platteland
15 maart 2016 en 14 april - Praktijkdag, Utrecht
Actualiseren 2.0 en het omgevingsplan
22 maart 2016, Utrecht
Ladder duurzame verstedelijking
16 februari - 15-17 uur online en 22 maart - middag, Utrecht
Externe veiligheid en ruimte
24 mei 2016, Utrecht
Werken met de Omgevingsvisie
12 april 2016, Utrecht
Windenergie voor gemeenten
21 april 2016, Utrecht
Lichthinder, ruimte en integraliteit
Alleen op aanvraag als incompany, Utrecht
Recreatieontwikkeling en ruimtelijke ordening
Alleen op aanvraag als incompany,
Gebieds- en ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg
Alleen op aanvraag als incompany,
Archeologie en ruimte
Alleen op aanvraag als incompany,
Inleiding grondexploitatie
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Planschade
19 april 2016, Utrecht
Actualiteiten planschade
21 april 2016, Utrecht
Erfpacht in de praktijk
7 april 2016, Utrecht
Aanbesteden en staatssteun bij gebiedsontwikkeling
Alleen op aanvraag als incompany,
Nieuwe Aanbestedingswet
Alleen op aanvraag als incompany,
Gemeenten bouwen aan economische groei
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Milieurecht
22 en 24 maart 2015, Utrecht
Basiscursus Afvalstoffenrecht
12 april 2016, Utrecht
Basiscursus Bodembeschermingsrecht
22 maart 2016, Utrecht
Asbest: juridische aspecten
17 maart 2016, Utrecht
Update Activiteitenbesluit
24 maart 2016, Utrecht
Praktijkmiddag OBM
Alleen op aanvraag als incompany,
Gevaarlijke stoffen: voldoen aan kwaliteitscriteria
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Geluid IL
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Geluid modelleren en controleren
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Luchtkwaliteit
Alleen op aanvraag als incompany,
Inleiding Milieuthema’s
Alleen op aanvraag als incompany,
Wob en milieu-informatie
Alleen op aanvraag als incompany,
Duurzaamheid binnen gemeenten
Alleen op aanvraag als incompany,
Regels afvalwater vernieuwd
Alleen op aanvraag als incompany,
Update Awb
9 juni 2016, Utrecht
Basiscursus Handhaving omgevingsrecht
14 april 2016, Utrecht
Update handhaving omgevingsrecht
10 maart 2016, Utrecht
Nadeelcompensatie
8 november 2016, Utrecht
Awb voor Commissies Bezwaarschriften
Alleen op aanvraag als incompany,
Subsidierecht in tijden van bezuinigingen
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Awb en omgevingsrecht
Alleen op aanvraag als incompany,
Huisvesting arbeidsmigranten
Alleen op aanvraag als incompany, Utrecht
Meester over je gedachten
24 mei 2016, Utrecht
Interculturele intelligentie
11 en 12 april 2016, Utrecht
Verhoog je Gunfactor!
15 maart 2016, Utrecht
Rechtsbescherming in de Jeugdwet
14 april 2016, Utrecht
Wmo 2015: aanspraak, uitvoering & beleid
1 dag in maart 2016, Utrecht
Wijzigingen Jeugdwet
21 maart 2016, Utrecht
Wet werk en zekerheid
5 april 2016, Utrecht
Procederen onder de Wwz
12 april 2016, Utrecht
Wwft: toepassing in de praktijk
10 maart- advocaten/notaris. en 22 maart - financiële sector, Utrecht
Bestuursrecht voor de raadsgriffier
21 maart 2016, Utrecht
Update Gemeenterecht
21 april 2016, Utrecht
Gemeenterecht in de griffiepraktijk
23 en 30 mei 2016, Utrecht
Update juridische kennis griffie
Alleen op aanvraag als incompany,

Nieuws

In het bestuursrecht draait het om de belanghebbende. Aan hem is het recht van aanvraag, zienswijze, bezwaar en beroep toegekend. De belanghebbende is gedefinieerd in artikel 1:2 van de Awb, maar wordt verder verfijnd via een continue stroom aan jurisprudentie.