Berghauser Pont Academy
Postbus 14580
1001 LB Amsterdam
Brouwersgracht 238
1013 HE Amsterdam
Telefoon: 020 8200 908
E-mail:

Berghauser Pont Academy


Berghauser Pont Academy (BPA) verzorgt voor u als professional hoogwaardige en praktijkgerichte cursussen op de volgende gebieden:

  • omgevingsrecht,
  • bestuursrecht,
  • RO-recht,
  • milieurecht en
  • ondernemingsrecht

Berghauser Pont Academy heeft voor omgevingsdiensten en gemeenten een pakket cursussen ontwikkeld dat gebaseerd is op de kwaliteitscriteria en per functie uitgesplitst. Klik hier voor meer informatie.

Vanzelfsprekend is elke cursus ook incompany te realiseren, waarbij wij luisteren naar uw specifieke wensen en behoeften. Programmamanager Ronald Koppers staat u altijd deskundig te woord. Met meer dan 20 jaar ervaring in de juridische markt en het vak, beschikt hij over een enorm netwerk van vakbekwame docenten en begrijpt als geen ander welke ontwikkelingen u bewegen. Uw cursussen zijn in vertrouwde handen!

Berghauser Pont Academy is erkend als opleidingsinstelling voor het organiseren van cursussen in het kader van PO. Bij de erkende cursussen (onder de tab Advocaten) staat bij elke cursus het betreffende puntenlogo vermeld.
NOVA

Wilt u alle cursussen netjes op een rijtje? Bekijk dan de nieuwe cursuskalender voor het najaar 2015. U kunt hem hier downloaden.

We zijn nu ook gestart met de Memotrainer. Dit is een interactieve, zelflerende tool, waarmee u uw kennis op een effectieve manier kan trainen en borgen. Kijk hier verder.


 

Agenda

Nieuwe Omgevingswet
5 november 2015, Utrecht
Anticiperen op de Omgevingswet
24 september 2015, Utrecht
Milieu-effectrapportage
8 en 15 oktober 2015, Utrecht
Geluid ruimtelijk geordend
17 november 2015, Utrecht
Gemeenteraad en ruimtelijke ordening
26 november 2015, Utrecht
Actuele regelgeving woningcorporaties
13 oktober 2015, Utrecht
Versnellen van procedures
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Wabo, Bor en Mor
28 en 29 september 2015, Utrecht
Update Wabo
16 november 2015 en , Utrecht
Basis Milieu voor bouwmensen
1 oktober 2015, Utrecht
Basis RO en bouwen voor milieumensen
29 september 2015, Utrecht
Basiscursus Bouwen
26 november en 3 december 2015, Utrecht
Update Vergunningvrij bouwen
12 oktober 2015, Utrecht
Bestuurlijke sensitiviteit
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Slopen
Alleen op aanvraag als incompany,
Opdrachtgever – opdrachtnemer
16 en 17 november 2015, Utrecht
Basiscursus Front Office Omgeving
Module 1, Basis: alleen IC, Module 2, RO: alleen incompany, Module 3, Milieu: alleen IC, Module 4, Procedures: incompany, Module 5, APV: 26 november en Module 6, Horeca: 13 oktober, Utrecht
Basiscursus Omgevingsrecht
Alleen op aanvraag als incompany,
Integraal werken met de Wabo
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Administratief Toezicht
Alleen op aanvraag als incompany,
Verdiepingscursus Ketentoezicht
Alleen op aanvraag als incompany,
Vuurwerkbesluit
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Omgevingsaspecten voor de preventist
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht
12 en 19 november 2015, Utrecht
Flexibel en tijdelijk bestemmen
19 november 2015, Utrecht
Milieu in ruimtelijke plannen
23 november - Algemeen deel, 24 nov. en 1 dec. - Thema's en Alle dagen, Utrecht
Natuurbescherming: huidige en nieuwe wet
15 oktober 2015, Utrecht
Permanente bewoning van recreatiewoningen
1 dag in november, Utrecht
Detailhandel en ruimtelijke sturing
15 oktober 2015, Utrecht
Milieu en ruimte in het buitengebied
12 november 2015, Utrecht
Zelf maken van bestemmingsplannen
17 en 24 november 2015, Utrecht
Aanpak leegstand platteland
8 oktober 2015, Utrecht
Actualiseren 2.0 en het omgevingsplan
3 november 2015, Utrecht
Ladder duurzame verstedelijking
5 oktober 2015 - middag, Utrecht
Externe veiligheid en ruimte
1 dag in november 2015, Utrecht
Keuzes maken bij ruimtelijke besluiten
1 december 2015, Utrecht
Werken met de Omgevingsvisie
5 oktober 2015, Utrecht
Parkeren en ruimte
10 november 2015, Utrecht
Lichthinder, ruimte en integraliteit
Alleen op aanvraag als incompany, Utrecht
Recreatieontwikkeling en ruimtelijke ordening
Alleen op aanvraag als incompany,
Gebieds- en ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg
Alleen op aanvraag als incompany,
Archeologie en ruimte
Alleen op aanvraag als incompany,
Inleiding grondexploitatie
12 november 2015, Utrecht
Contractvorming en kostenverhaal in de Wro
19 november 2015, Utrecht
Basiscursus Planschade
24 november 2015, Utrecht
Actualiteiten planschade
12 november 2015, Utrecht
Erfpacht in de praktijk
6 oktober 2015, Utrecht
Aanbesteden en staatssteun bij gebiedsontwikkeling
Alleen op aanvraag als incompany,
Nieuwe Aanbestedingswet
Alleen op aanvraag als incompany,
Gemeenten bouwen aan economische groei
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Milieurecht
10 en 17 november 2015, Utrecht
Basiscursus Afvalstoffenrecht
12 november 2015, Utrecht
Basiscursus Bodembeschermingsrecht
3 november 2015, Utrecht
Asbest: juridische aspecten
15 oktober 2015, Utrecht
Update Activiteitenbesluit
Alleen op aanvraag als incompany,
Praktijkmiddag OBM
Alleen op aanvraag als incompany,
Gevaarlijke stoffen: voldoen aan kwaliteitscriteria
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Geluid IL
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Geluid modelleren en controleren
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Luchtkwaliteit
Alleen op aanvraag als incompany,
Inleiding Milieuthema’s
Alleen op aanvraag als incompany,
Duurzaamheid binnen gemeenten
Alleen op aanvraag als incompany,
Regels afvalwater vernieuwd
Alleen op aanvraag als incompany,
Update Awb
23 november 2015, Utrecht
Update handhaving omgevingsrecht
19 november 2015, Utrecht
Nadeelcompensatie
6 oktober 2015, Utrecht
Update Wet openbaarheid van bestuur
17 november 2015, Utrecht
Awb voor Commissies Bezwaarschriften
Alleen op aanvraag als incompany,
Subsidierecht in tijden van bezuinigingen
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Awb en omgevingsrecht
Alleen op aanvraag als incompany,
Gemeente en recht
Alleen op aanvraag als incompany,
Huisvesting arbeidsmigranten
Alleen op aanvraag als incompany, Utrecht
Actualiteiten omgevingsrecht
3 december 2015 - middag, Utrecht
Actualiteiten natuurbeschermingsrecht
26 november - middag, Utrecht
Wijzigingen Jeugdwet
8 oktober 2015 - middag, Utrecht
Wet werk en zekerheid
29 september 2015, Utrecht
Procederen onder de Wwz
6 oktober 2015, Utrecht
Inleiding pensioen in het arbeidsrecht
16 november 2015, Utrecht
De coöperatie van de 21e eeuw
29 september 2015 - middag, Utrecht
Wwft: toepassing in de praktijk
10 november - advocaten/notaris. en 26 november - financiële sector, Utrecht
Toetsing beleidsbepalers financiële sector
Alleen op aanvraag als incompany,
Flex-BV: een jaar later
Alleen op aanvraag als incompany,
Wmo 2015: aanspraak, uitvoering & beleid
2 december 2015, Utrecht
Rechtsbescherming in de Jeugdwet
17 november 2015, Utrecht
Elementair Gemeenterecht voor griffiemedewerkers
30 november en 7 december 2015, Utrecht

Nieuws

In het bestuursrecht draait het om de belanghebbende. Aan hem is het recht van aanvraag, zienswijze, bezwaar en beroep toegekend. De belanghebbende is gedefinieerd in artikel 1:2 van de Awb, maar wordt verder verfijnd via een continue stroom aan jurisprudentie.