Berghauser Pont Academy
Postbus 14580
1001 LB Amsterdam
Brouwersgracht 238
1013 HE Amsterdam
Telefoon: 020 8200 908
E-mail:

Berghauser Pont Academy


Berghauser Pont Academy (BPA) verzorgt voor u als professional hoogwaardige en praktijkgerichte cursussen op de volgende gebieden:

  • omgevingsrecht,
  • bestuursrecht,
  • RO-recht,
  • milieurecht,
  • ondernemingsrecht en
  • vastgoed

Berghauser Pont Academy heeft voor omgevingsdiensten en gemeenten een pakket cursussen ontwikkeld dat gebaseerd is op de kwaliteitscriteria en per functie uitgesplitst. Klik hier voor meer informatie.

Tevens biedt Berghauser Pont Academy een uitgebreid cursuspakket over de Omgevingswet, dat fasegewijs steeds verder uitgebouwd wordt. Zie hier het overzicht.

Vanzelfsprekend is elke cursus ook incompany te realiseren, waarbij wij luisteren naar uw specifieke wensen en behoeften. Programmamanager Ronald Koppers staat u altijd deskundig te woord. Met meer dan 20 jaar ervaring in de juridische markt en het vak, beschikt hij over een enorm netwerk van vakbekwame docenten en begrijpt als geen ander welke ontwikkelingen u bewegen. Uw cursussen zijn in vertrouwde handen!

Berghauser Pont Academy is erkend als opleidingsinstelling voor het organiseren van cursussen in het kader van PO. Bij de erkende cursussen staat bij elke cursus het betreffende puntenlogo vermeld.
NOVA

Wilt u alle cursussen netjes op een rijtje? Bekijk dan de nieuwe cursuskalender voor het voorjaar 2017. U kunt hem hier downloaden.


 

Agenda

Nieuwe Omgevingswet
2 november 2017 - middag, Utrecht
Omgevingswet: inhoud en systematiek
16 en 20 maart 2017, Utrecht
Anticiperen op de Omgevingswet
20 april 2017, Utrecht
Werken met de Omgevingsvisie
23 november 2017, Utrecht
Geluid in de Omgevingswet
11 april 2017, Utrecht
Grondeigendom in de Omgevingswet
5 oktober 2017, Utrecht
Handhaving onder de Omgevingswet
13 april 2017, Utrecht
Milieu in de Omgevingswet
18 mei 2017, Utrecht
Bodem in de Omgevingswet
6 april 2017, Utrecht
Water in de Omgevingswet
15 juni 2017, Utrecht
Erfgoed in de Omgevingswet
8 juni 2017, Utrecht
Omgevingswet en de veiligheidsregio
Alleen op aanvraag als incompany,
E-cursus Inleiding Omgevingsrecht
Online, In uw eigen omgeving
Basiscursus Wabo, Bor en Mor
3 en 10 april 2017, Utrecht
Update Wabo
6 november 2017 en , Utrecht
Basis Milieu voor bouwmensen
3 oktober 2017, Utrecht
Basis RO en bouwen voor milieumensen
Alleen op aanvraag als incompany,
BWT 4.0
11 en 13 april 2017 en 20 april (Communicatiedag), Utrecht
Van Bouwbesluit tot BBL
18 mei 2017, Utrecht
Evenementen en omgevingsrecht
13 april 2017, Utrecht
Bouwregels bij verbouw en transformatie
Alleen op aanvraag als incompany,
Opdrachtgever – opdrachtnemer
Alleen op aanvraag als incompany,
Bestuurlijke sensitiviteit
Alleen op aanvraag als incompany,
Update Bouwbesluit
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Slopen
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Front Office Omgeving
Module 1, Basis: alleen IC, Module 2, RO: alleen IC, Module 3, Milieu: alleen IC, Module 4, Procedures: incompany, Module 5, APV: alleen IC en Module 6, Horeca: alleen IC,
Basiscursus Administratief Toezicht
Alleen op aanvraag als incompany,
Verdiepingscursus Ketentoezicht
Alleen op aanvraag als incompany,
Vuurwerkbesluit
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Omgevingsaspecten voor de preventist
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht
14 en 21 november 2017, Utrecht
Milieu in ruimtelijke plannen
27 maart 2017 - Algemeen deel, 28 maart en 4 april - Thema's en Alle dagen, Utrecht
Nieuwe Wet natuurbescherming
Module 1: 30 maart 2017, Module 2: 22 juni 2017, Module 3: 11 mei 2017 en Module 4: 15 mei 2017, Utrecht
Basiscursus Wet natuurbescherming
11 en 18 april 2017, Utrecht
Update landelijk gebied
15 juni 2017, Utrecht
Zelf maken van ruimtelijke plannen
5 en 12 oktober 2017, Utrecht
Aanpak leegstand platteland
4 april 2017, Driebergen
Wonen in leegstand
Alleen op aanvraag als incompany,
Windenergie voor gemeenten
Alleen op aanvraag als incompany, Utrecht
Milieu-effectrapportage
Alleen op aanvraag als incompany, Utrecht
Basiscursus Mobiliteit en Ruimte
Alleen op aanvraag als incompany,
De nieuwe gemeentelijke woonagenda
13 april 2017, Utrecht
Flexibel en tijdelijk bestemmen
Alleen op aanvraag als incompany,
Externe veiligheid en ruimte
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Milieurecht
13 en 15 juni 2017, Utrecht
Basiscursus Afvalstoffenrecht
2 november 2017, Utrecht
Basiscursus Bodembeschermingsrecht
6 april 2017, Utrecht
Asbest: juridische aspecten
11 april 2017, Utrecht
Basiscursus Activiteitenbesluit
Alleen op aanvraag als incompany,
Update Activiteitenbesluit
Alleen op aanvraag als incompany,
Lucht in het Activiteitenbesluit
Alleen op aanvraag als incompany,
Aanpak duurzaamheid door gemeenten
9 november 2017, Utrecht
Geluid ruimtelijk geordend
Alleen op aanvraag als incompany, Utrecht
Basiscursus Geluid IL
13 en 20 juni 2017, Utrecht
Update PGS15
Alleen op aanvraag als incompany,
Gevaarlijke stoffen: voldoen aan kwaliteitscriteria
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Geluid modelleren en controleren
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Luchtkwaliteit
Alleen op aanvraag als incompany,
Inleiding Milieuthema’s
Alleen op aanvraag als incompany,
Wob en milieu-informatie
Alleen op aanvraag als incompany,
Regels afvalwater vernieuwd
Alleen op aanvraag als incompany,
Cursussen NRVT 2017
diverse data,
Actualiteitendag NRVT 2017 BV
9 mei 2017 - Eindhoven en 20 juni 2017 - Amsterdam, Zie omschrijving
Actualiteitendag NRVT 2017 Wonen
11 mei 2017 - Zwolle, 16 mei 2017 - Eindhoven en 15 juni 2017 - Amsterdam, Zie omschrijving
Basiscursus Planschade
4 april 2017, Utrecht
Actualiteiten planschade
6 april 2017, Utrecht
Basiscursus Erfpacht
13 april 2017, Utrecht
Verdieping Erfpacht in de praktijk
20 juni 2017, Utrecht
Onteigening: regels en taxeren
11 april 2017, Utrecht
Btw en overdrachtsbelasting in de vastgoedwereld
28 september 2017 en 28 september en 10 oktober 2017, Utrecht
Inleiding Vastgoedcontracten
16 mei 2017, Utrecht
Omgevingsrecht voor vastgoedprofessionals
28 november 2017, Utrecht
Grondbeleid onder de Omgevingswet
9 en 16 mei 2017, Utrecht
Rekenen bij vastgoedtransformatie
10 oktober 2017, Amsterdam
Morele dilemma's in de vastgoedwereld
21 september 2017, Berghotel Amersfoort
Stedelijke herverkaveling
2 november 2017, Utrecht
Gemeenten bouwen aan economische groei
Alleen op aanvraag als incompany,
Inleiding grondexploitatie
Alleen op aanvraag als incompany,
Vastgoedpraktijk: asset deal of share deal?
9 november 2017, Amsterdam
Update Awb
28 maart 2017, Utrecht
Basiscursus Handhaving omgevingsrecht
6 en 13 april 2017, Utrecht
Update handhaving omgevingsrecht
14 maart 2017, Utrecht
Nadeelcompensatie
11 april 2017, Utrecht
Update Wob en Wet Open Overheid
14 maart 2017, Utrecht
Doorwerking Awb in omgevingsrecht
22 en 29 mei 2017, Utrecht
Permanente bewoning van recreatiewoningen
Alleen op aanvraag als incompany,
Awb voor Commissies Bezwaarschriften
Alleen op aanvraag als incompany,
Subsidierecht in tijden van bezuinigingen
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Awb en omgevingsrecht
Alleen op aanvraag als incompany,
Juridische aspecten van energie-infrastructuur
Alleen op aanvraag als incompany,
Huisvesting arbeidsmigranten
Alleen op aanvraag als incompany, Utrecht
Financieel toezicht in vogelvlucht
8 juni 2017, Amsterdam
Handhaving door AFM en DNB
11 april 2017 - middag, Amsterdam
Jaarrekeninglezen voor juristen
20 april 2017, Amsterdam
Clearing en Settlement
9 en 16 mei 2017, Module 1 Clearing 9 mei en Module 2 Settlement 16 mei, Amsterdam
WWFT: toepassing in de praktijk
11 april 2017 - advocaten/notaris, 7 juni 2017 - advocaten/notaris en 21 november 2017 - financiële sector, Utrecht (financieel in Amsterdam)
Zekerheden in concernverband en MKB
Alleen op aanvraag als incompany,
Normalisering rechtspositie ambtenaren
10 oktober 2017, Utrecht
Rechtsbescherming in de Jeugdwet
Alleen op aanvraag als incompany,
Procederen onder de Wwz
Alleen op aanvraag als incompany,
Inleiding pensioen in het arbeidsrecht
Alleen op aanvraag als incompany,
Meester over je gedachten
Alleen op aanvraag als incompany,
Interculturele intelligentie
Alleen op aanvraag als incompany,
Verhoog je Gunfactor!
Alleen op aanvraag als incompany,
Bestuursrecht voor de raadsgriffier
5 oktober 2017, Utrecht
Gemeenteraad en Omgevingswet
23 maart - middag, Utrecht
Leergang Griffiemedewerker
Startdag 7 september 2017, Amersfoort
Update Gemeenterecht
7 november 2017, Utrecht
Planning en control op de griffie
6 april 2017, Utrecht
Raadsadvies: een vak apart
20 juni 2017, Utrecht
Ambtelijke integriteit: navigeren op je morele kompas
8 juni 2017, Berghotel Amersfoort
Griffiers en gemeenteraadsverkiezingen 2018
21 september 2017 en 28 november 2017, Utrecht
Update juridische kennis griffie
Alleen op aanvraag als incompany,

Nieuws

In het bestuursrecht draait het om de belanghebbende. Aan hem is het recht van aanvraag, zienswijze, bezwaar en beroep toegekend. De belanghebbende is gedefinieerd in artikel 1:2 van de Awb, maar wordt verder verfijnd via een continue stroom aan jurisprudentie.