Berghauser Pont Academy
Postbus 14580
1001 LB Amsterdam
Brouwersgracht 238
1013 HE Amsterdam
Telefoon: 020 8200 908
E-mail:

Berghauser Pont Academy


Berghauser Pont Academy (BPA) verzorgt voor u als professional hoogwaardige en praktijkgerichte cursussen op de volgende gebieden:

  • omgevingsrecht,
  • bestuursrecht,
  • RO-recht,
  • milieurecht en
  • ondernemingsrecht

Berghauser Pont Academy heeft voor omgevingsdiensten en gemeenten een pakket cursussen ontwikkeld dat gebaseerd is op de kwaliteitscriteria en per functie uitgesplitst. Klik hier voor meer informatie.

Vanzelfsprekend is elke cursus ook incompany te realiseren, waarbij wij luisteren naar uw specifieke wensen en behoeften. Programmamanager Ronald Koppers staat u altijd deskundig te woord. Met meer dan 20 jaar ervaring in de juridische markt en het vak, beschikt hij over een enorm netwerk van vakbekwame docenten en begrijpt als geen ander welke ontwikkelingen u bewegen. Uw cursussen zijn in vertrouwde handen!

Berghauser Pont Academy is erkend als opleidingsinstelling voor het organiseren van cursussen in het kader van PO. Bij de erkende cursussen staat bij elke cursus het betreffende puntenlogo vermeld.
NOVA

Wilt u alle cursussen netjes op een rijtje? Bekijk dan de nieuwe cursuskalender voor het najaar 2016. U kunt hem hier downloaden.

Of bekijk ons magazine voor het najaar van 2016:

magazine BPA

Bij al onze cursussen bieden we de Memotrainer aan. Dit is een interactieve, zelflerende tool, waarmee u uw kennis op een effectieve manier kan trainen en borgen. Kijk hier verder.


 

Agenda

Nieuwe Omgevingswet
21 maart 2017 - middag, Utrecht
Omgevingswet: inhoud en systematiek
28 november en 7 december 2016, Utrecht
Anticiperen op de Omgevingswet
1 december 2016, Utrecht
Omgevingswet concreet
Module 1: 21 maart 2017, Module 2: 28 maart 2017, Module 3: 4 april 2017, Module 4: 11 april 2017 en Module 5: 18 april 2017, Utrecht
Actualiseren 2.0 en het omgevingsplan
1 november 2016, Utrecht
Werken met de Omgevingsvisie
15 november 2016, Utrecht
Geluid in de Omgevingswet
22 november 2016, Utrecht
Grondeigendom in de Omgevingswet
8 november 2016, Utrecht
Handhaving onder de Omgevingswet
7 februari 2017, Utrecht
Omgevingswet en de veiligheidsregio
Alleen op aanvraag als incompany,
Milieu in de Omgevingswet
8 november 2016, Utrecht
Juristendag Omgevingsrecht
8 december 2016, Utrecht
Basiscursus Wabo, Bor en Mor
3 en 10 april 2017, Utrecht
Update Wabo
14 november 2016 en , Utrecht
Basis Milieu voor bouwmensen
31 januari 2017, Utrecht
Basis RO en bouwen voor milieumensen
Alleen op aanvraag als incompany,
BWT 4.0
22 november en 1 december en 10 november (Communicatiedag), Utrecht
Basiscursus Bijlage II Bor
7 november 2016, Utrecht
Update Bouwbesluit
10 november 2016, Utrecht
Basiscursus Bouwen
Alleen op aanvraag als incompany,
Bestuurlijke sensitiviteit
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Slopen
Alleen op aanvraag als incompany,
Opdrachtgever – opdrachtnemer
Alleen op aanvraag als incompany,
Bouwregels bij verbouw en transformatie
7 februari 2017, Utrecht
Evenementen en omgevingsrecht
22 november 2016, Utrecht
Basiscursus Front Office Omgeving
Module 1, Basis: alleen IC, Module 2, RO: alleen IC, Module 3, Milieu: alleen IC, Module 4, Procedures: incompany, Module 5, APV: alleen IC en Module 6, Horeca: alleen IC,
Basiscursus Omgevingsrecht
Alleen op aanvraag als incompany,
Integraal werken met de Wabo
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Administratief Toezicht
Alleen op aanvraag als incompany,
Verdiepingscursus Ketentoezicht
Alleen op aanvraag als incompany,
Vuurwerkbesluit
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Omgevingsaspecten voor de preventist
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht
8 en 15 november 2016, Utrecht
Milieu in ruimtelijke plannen
28 november 2016 - Algemeen deel, 29 november en 6 december 2016 - Thema's en Alle dagen, Utrecht
Nieuwe Wet natuurbescherming
Module 1: 8 november 2016, Module 2: 15 november 2016, Module 3: 22 november 2016 en Module 4: 29 november 2016, Utrecht
Basiscursus Wet natuurbescherming
11 en 18 april 2017, Utrecht
Detailhandel en ruimtelijke sturing
22 november 2016, Utrecht
Update landelijk gebied
15 november 2016, Utrecht
Zelf maken van ruimtelijke plannen
4 en 11 april 2017, Utrecht
Aanpak leegstand platteland
4 april 2017, Utrecht
Ladder duurzame verstedelijking
2 februari - middag, Utrecht
Wonen in leegstand
Alleen op aanvraag als incompany,
Milieu-effectrapportage
14 en 21 maart 2017, Utrecht
Basiscursus Mobiliteit en Ruimte
29 november en 6 december 2016, Utrecht
Actuele regelgeving woningcorporaties
9 februari 2017, Utrecht
Flexibel en tijdelijk bestemmen
Alleen op aanvraag als incompany,
Externe veiligheid en ruimte
Alleen op aanvraag als incompany,
Inleiding grondexploitatie
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Planschade
24 november 2016, Utrecht
Actualiteiten planschade
6 december 2016, Utrecht
Erfpacht in de praktijk
13 december 2016 en 8 november 2016 - VOL, Utrecht
Praktische vastgoedkennis
8 november 2016, Utrecht
Gemeenten bouwen aan economische groei
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Milieurecht
17 en 22 november 2016, Utrecht
Basiscursus Afvalstoffenrecht
15 november 2016, Utrecht
Basiscursus Bodembeschermingsrecht
3 november 2016, Utrecht
Asbest: juridische aspecten
24 november 2016, Utrecht
Basiscursus Activiteitenbesluit
Alleen op aanvraag als incompany,
Update Activiteitenbesluit
Alleen op aanvraag als incompany,
Lucht in het Activiteitenbesluit
21 november 2016, Utrecht
Aanpak duurzaamheid door gemeenten
17 en 24 november 2016, Utrecht
Geluid ruimtelijk geordend
29 november 2016, Utrecht
Basiscursus Geluid IL
6 en 8 december 2016, Utrecht
Praktijkmiddag OBM
Alleen op aanvraag als incompany,
Gevaarlijke stoffen: voldoen aan kwaliteitscriteria
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Geluid modelleren en controleren
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Luchtkwaliteit
Alleen op aanvraag als incompany,
Inleiding Milieuthema’s
Alleen op aanvraag als incompany,
Wob en milieu-informatie
Alleen op aanvraag als incompany,
Regels afvalwater vernieuwd
Alleen op aanvraag als incompany,
Update Awb
1 december 2016, Utrecht
Basiscursus Handhaving omgevingsrecht
22 en 29 november 2016, Utrecht
Update handhaving omgevingsrecht
1 november 2016, Utrecht
Nadeelcompensatie
3 november 2016, Utrecht
Update Wob en Wet Open Overheid
14 maart 2017, Utrecht
Doorwerking Awb in omgevingsrecht
17 en 21 november 2016, Utrecht
Permanente bewoning van recreatiewoningen
10 november 2016, Utrecht
Awb voor Commissies Bezwaarschriften
Alleen op aanvraag als incompany,
Subsidierecht in tijden van bezuinigingen
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Awb en omgevingsrecht
Alleen op aanvraag als incompany,
Huisvesting arbeidsmigranten
Alleen op aanvraag als incompany, Utrecht
Meester over je gedachten
Alleen op aanvraag als incompany,
Interculturele intelligentie
Alleen op aanvraag als incompany,
Verhoog je Gunfactor!
Alleen op aanvraag als incompany,
Rechtsbescherming in de Jeugdwet
24 november 2016, Utrecht
Wmo 2015: aanspraak, uitvoering & beleid
Alleen op aanvraag als incompany,
Procederen onder de Wwz
Alleen op aanvraag als incompany,
Inleiding pensioen in het arbeidsrecht
17 november 2016, Utrecht
WWFT: toepassing in de praktijk
15 november- advocaten/notaris. en 24 november - financiële sector, Utrecht
Bestuursrecht voor de raadsgriffier
7 maart 2017, Utrecht
Gemeenteraad en Omgevingswet
29 november 2016 - middag, Utrecht
Update Gemeenterecht
10 november 2016, Utrecht
Gemeenterecht in de griffiepraktijk
14 en 21 november 2016, Utrecht
Update juridische kennis griffie
Alleen op aanvraag als incompany,
Planning en control op de griffie
1 december 2016, Utrecht
De Wijze Griffier
7 februari 2017 en en 14 maart 2017, Utrecht

Nieuws

In het bestuursrecht draait het om de belanghebbende. Aan hem is het recht van aanvraag, zienswijze, bezwaar en beroep toegekend. De belanghebbende is gedefinieerd in artikel 1:2 van de Awb, maar wordt verder verfijnd via een continue stroom aan jurisprudentie.