Berghauser Pont Academy
Postbus 14580
1001 LB Amsterdam
Brouwersgracht 238
1013 HE Amsterdam
Telefoon: 020 8200 908
E-mail:

Berghauser Pont Academy


Berghauser Pont Academy (BPA) verzorgt voor u als professional hoogwaardige en praktijkgerichte cursussen op de volgende gebieden:

  • omgevingsrecht,
  • bestuursrecht,
  • RO-recht,
  • milieurecht en
  • ondernemingsrecht

Berghauser Pont Academy heeft voor omgevingsdiensten en gemeenten een pakket cursussen ontwikkeld dat gebaseerd is op de kwaliteitscriteria en per functie uitgesplitst. Klik hier voor meer informatie.

Vanzelfsprekend is elke cursus ook incompany te realiseren, waarbij wij luisteren naar uw specifieke wensen en behoeften. Programmamanager Ronald Koppers staat u altijd deskundig te woord. Met meer dan 20 jaar ervaring in de juridische markt en het vak, beschikt hij over een enorm netwerk van vakbekwame docenten en begrijpt als geen ander welke ontwikkelingen u bewegen. Uw cursussen zijn in vertrouwde handen!

Berghauser Pont Academy is erkend als opleidingsinstelling voor het organiseren van cursussen in het kader van PO. Bij de erkende cursussen staat bij elke cursus het betreffende puntenlogo vermeld.
NOVA

Wilt u alle cursussen netjes op een rijtje? Bekijk dan de nieuwe cursuskalender voor het voorjaar 2016. U kunt hem hier downloaden.

Of bekijk ons magazine van januari 2016:

magazine BPA

Bij al onze cursussen bieden we de Memotrainer aan. Dit is een interactieve, zelflerende tool, waarmee u uw kennis op een effectieve manier kan trainen en borgen. Kijk hier verder.


 

Agenda

Juristendag Omgevingsrecht
8 december 2016, Utrecht
Nieuwe Omgevingswet
7 november 2016 - middag, Utrecht
Anticiperen op de Omgevingswet
29 september 2016, Utrecht
Omgevingswet: inhoud en systematiek
3 en 4 oktober 2016, Utrecht
Actualiteiten omgevingsrecht
13 juni 2016, Utrecht
Omgevingswet concreet
Module 1: 1 november 2016, Module 2: 8 november 2016, Module 3: 15 november 2016, Module 4: 22 november 2016 en Module 5: 29 november 2016, Utrecht
Basiscursus Wabo, Bor en Mor
10 en 11 oktober 2016, Utrecht
Update Wabo
14 november 2016 en , Utrecht
Basis Milieu voor bouwmensen
1 dag in najaar 2016, Utrecht
Basis RO en bouwen voor milieumensen
Alleen op aanvraag als incompany,
BWT 4.0
27 september en 4 oktober 2016 en 10 november (Communicatiedag), Utrecht
Basiscursus Bijlage II Bor
7 november 2016, Utrecht
Update Bouwbesluit
10 november 2016, Utrecht
Basiscursus Bouwen
Alleen op aanvraag als incompany,
Bestuurlijke sensitiviteit
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Slopen
Alleen op aanvraag als incompany,
Opdrachtgever – opdrachtnemer
14 en 15 november 2016, Utrecht
Evenementen en omgevingsrecht
16 juni 2016, Utrecht
Basiscursus Front Office Omgeving
Module 1, Basis: alleen IC, Module 2, RO: alleen IC, Module 3, Milieu: alleen IC, Module 4, Procedures: incompany, Module 5, APV: alleen IC en Module 6, Horeca: alleen IC,
Basiscursus Omgevingsrecht
Alleen op aanvraag als incompany,
Integraal werken met de Wabo
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Administratief Toezicht
Alleen op aanvraag als incompany,
Verdiepingscursus Ketentoezicht
Alleen op aanvraag als incompany,
Vuurwerkbesluit
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Omgevingsaspecten voor de preventist
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht
8 en 15 november 2016, Utrecht
Milieu in ruimtelijke plannen
28 november 2016 - Algemeen deel, 29 november en 6 december 2016 - Thema's en Alle dagen, Utrecht
Nieuwe Wet natuurbescherming
Module 1: 24 mei 2016, Module 2: 31 mei 2016, Module 1 en 2: 24 en 31 mei, Module 3: 6 oktober 2016 en Module 4: 11 oktober 2016, Utrecht
Permanente bewoning van recreatiewoningen
1 dag in het september/oktober, Utrecht
Detailhandel en ruimtelijke sturing
14 juni 2016, Utrecht
Update landelijk gebied
21 juni 2016, Utrecht
Zelf maken van ruimtelijke plannen
28 en 30 juni 2016, Utrecht
Actualiseren 2.0 en het omgevingsplan
1 november 2016, Utrecht
Aanpak leegstand platteland
13 oktober 2016 en 16 juni - Praktijkdag, Utrecht
Ladder duurzame verstedelijking
10 oktober - middag, Utrecht
Wonen in leegstand
20 juni 2016 - middag, Utrecht
Externe veiligheid en ruimte
29 september 2016, Utrecht
Werken met de Omgevingsvisie
15 november 2016, Utrecht
Windenergie voor gemeenten
3 november 2016, Utrecht
Flexibel en tijdelijk bestemmen
Alleen op aanvraag als incompany,
Archeologie en ruimte
Alleen op aanvraag als incompany,
Milieu-effectrapportage
4 en 11 oktober 2016, Utrecht
Actuele regelgeving woningcorporaties
11 oktober 2016, Utrecht
Regievoering met woonvisies en prestatieafspraken
28 juni 2016 - middag, Utrecht
Inleiding grondexploitatie
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Planschade
24 november 2016, Utrecht
Actualiteiten planschade
6 december 2016, Utrecht
Erfpacht in de praktijk
8 november 2016, Utrecht
Aanbesteden en staatssteun bij gebiedsontwikkeling
Alleen op aanvraag als incompany,
Gemeenten bouwen aan economische groei
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Milieurecht
17 en 22 november 2016, Utrecht
Basiscursus Afvalstoffenrecht
15 november 2016, Utrecht
Basiscursus Bodembeschermingsrecht
16 juni 2016, Utrecht
Asbest: juridische aspecten
17 november 2016, Utrecht
Update Activiteitenbesluit
Alleen op aanvraag als incompany,
Lucht in het Activiteitenbesluit
21 november 2016, Utrecht
Aanpak duurzaamheid door gemeenten
17 en 24 november 2016, Utrecht
Praktijkmiddag OBM
Alleen op aanvraag als incompany,
Gevaarlijke stoffen: voldoen aan kwaliteitscriteria
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Geluid IL
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Geluid modelleren en controleren
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Luchtkwaliteit
Alleen op aanvraag als incompany,
Inleiding Milieuthema’s
Alleen op aanvraag als incompany,
Wob en milieu-informatie
Alleen op aanvraag als incompany,
Regels afvalwater vernieuwd
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Activiteitenbesluit
1 en 8 november 2016, Utrecht
Geluid ruimtelijk geordend
22 november 2016, Utrecht
Update Awb
1 december 2016, Utrecht
Basiscursus Handhaving omgevingsrecht
22 en 29 november 2016, Utrecht
Update handhaving omgevingsrecht
1 november 2016, Utrecht
Nadeelcompensatie
3 november 2016, Utrecht
Update Wet openbaarheid van bestuur
11 oktober 2016, Utrecht
Regionale samenwerking
10 oktober 2016, Utrecht
Doorwerking Awb in omgevingsrecht
17 en 21 november 2016, Utrecht
Awb voor Commissies Bezwaarschriften
Alleen op aanvraag als incompany,
Subsidierecht in tijden van bezuinigingen
Alleen op aanvraag als incompany,
Basiscursus Awb en omgevingsrecht
Alleen op aanvraag als incompany,
Huisvesting arbeidsmigranten
Alleen op aanvraag als incompany, Utrecht
Meester over je gedachten
Alleen op aanvraag als incompany,
Interculturele intelligentie
Alleen op aanvraag als incompany,
Verhoog je Gunfactor!
Alleen op aanvraag als incompany,
Rechtsbescherming in de Jeugdwet
24 november 2016, Utrecht
Wmo 2015: aanspraak, uitvoering & beleid
Alleen op aanvraag als incompany,
Procederen onder de Wwz
Alleen op aanvraag als incompany,
Wwft: toepassing in de praktijk
15 november- advocaten/notaris. en 24 november - financiële sector, Utrecht
Bestuursrecht voor de raadsgriffier
10 oktober 2016, Utrecht
Gemeenteraad en ruimtelijke ordening
29 november 2016, Utrecht
Gemeenterecht voor griffier, adjunct-griffier en raadsadviseur
26 september en 3 oktober 2016, Utrecht
Update Gemeenterecht
10 november 2016, Utrecht
Gemeenterecht in de griffiepraktijk
14 en 21 november 2016, Utrecht
Update juridische kennis griffie
Alleen op aanvraag als incompany,

Nieuws

In het bestuursrecht draait het om de belanghebbende. Aan hem is het recht van aanvraag, zienswijze, bezwaar en beroep toegekend. De belanghebbende is gedefinieerd in artikel 1:2 van de Awb, maar wordt verder verfijnd via een continue stroom aan jurisprudentie.