Cursussen Data&Privacy

Bent u op zoek naar een cursus op het gebied van data en privacy? Berghauser Pont Academy (BPA) biedt een divers cursuspakket om uw kennis volledig up-to-date te brengen. U kunt kiezen uit verschillende data- en privacycursussen en opleidingen, toegespitst op functies, doelgroepen en thema’s. In dit diverse cursusaanbod vindt u basis- en verdiepingscursussen. Op deze pagina ziet u het volledige overzicht dat wij momenteel aanbieden. Iedere cursus is ook als incompany cursus te realiseren.

Cameratoezicht & Privacy
2 februari 2023
Utrecht
Tijdens de cursus Cameratoezicht & Privacy besteden we aandacht aan de privacyregels die gelden voor de inzet van camera’s. Met behulp van de casuïstiek leert u hoe u een camerabeleid inricht.
Meer informatie >
Privacybeleid bij DPIA’s en cameratoezicht
2 februari 2023
Utrecht
Met dit cursuspakket, bestaande uit de e-learning DPIA en de fysieke workshop Cameratoezicht & Privacy til je jouw privacybeleid naar een (nog) hoger niveau. Een combinatie van online leren in eigen tempo over DPIA’s, plus in groepsverband aan de slag met het inrichten van een rechtmatig camerabeleid.
Meer informatie >
Privacybeleid in de praktijk: implementeren, onderhouden, overtuigen
8 maart 2023
Utrecht
In één dag leer je een privacybeleid uit te rollen en ga je naar huis met een praktisch stappenplan om het zelf te kunnen doen. Hanteer je al een privacybeleid? Je leert hier ook of je alle elementen van jouw privacybeleid op orde hebt.
Meer informatie >
Datalekken: voorbereiden, herkennen en reageren
10 maart 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus wordt de huidige stand van zaken ten aanzien van de meldplicht datalekken behandeld. Wat precies kwalificeert een datalek en welke wettelijke verplichtingen gelden ten aanzien van een datalek? Ook de aanvullende verplichtingen die volgen uit de beleidsregels van de toezichthouders en de praktijk rondom het melden van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens zullen worden besproken. Verder komen andere relevante factoren, zoals het doen van aangifte, het te woord staan van de pers en de mogelijkheden om voor te bereiden op een datalek tijdens deze cursus uitgebreid aan bod. De besproken theorie zal in deze cursus vervolgens op interactieve wijze in de praktijk worden gebracht door middel van een simulatie van een datalek. U als cursist moet zich voordoen als verantwoordelijke binnen het bedrijf en het proces van signalering van het datalek tot het goed afronden van het datalek doorlopen . Kortom: na het volgen van deze cursus bent u compleet en goed op de hoogte van alle (wettelijke) verplichtingen rondom een datalek en weet u tevens wat u moet doen in de praktijk.
Meer informatie >
Gegevensverwerking en Privacy in het sociaal domein - 4 daags
21 maart 2023
Utrecht
Met deze 4-daagse cursus Privacy in het sociaal domein wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein. U verwerft kennis van de wet, kunt adviseren over de werkprocessen en weet op welke manier gegevens uitgewisseld kunnen worden.
Meer informatie >
Inkoop van software (diensten)
23 maart 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u praktische handvatten aangereikt om antwoord te kunnen geven op diverse compliance- en risicovraagstukken bij de inkoop van software (diensten). U wordt op de hoogte gebracht van relevante privacy-en beveiligingsrisico’s. U leert overeenkomsten te beoordelen en weet hoe u de verschillende fases van het inkoopproces moet doorlopen. Aan de hand van een praktijkcasus leert u de opgedane kennis meteen te vertalen naar de praktijk.
Meer informatie >
Grip op privacyrisico's: Inkoop software(diensten) en DPIA’s
23 maart 2023
Utrecht
Weten hoe je privacyproof software afneemt van externe partijen: met dit cursuspakket leer je het. Bovendien vergaar je diepgaande kennis over DPIA’s. Dit combinatiepakket bestaat uit de e-learning DPIA en de cursus Inkoop van software(diensten).
Meer informatie >
Actualiteitencursus AVG
28 maart 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u aan de hand van jurisprudentie, de adviezen en besluiten van de AP en opinies en guidelines van de European Data Protection Board (EDPB) een compleet en helder beeld hoe nadere invulling wordt gegeven aan de veelal open normen in de AVG en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Na deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten binnen de AVG.
Meer informatie >
Privacy en arbeidsrecht
6 april 2023
Utrecht
In deze half-daagse cursus ‘Privacy en arbeidsrecht’ leert u over de belangrijkste privacythema’s en privacygerelateerde vragen op de werkvloer, en krijgt u handvatten voor uw dagelijkse praktijk.
Meer informatie >
AVG voor griffiers
6 april 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus wordt u goed en compleet op de hoogte gebracht wat de invloed van de AVG is op uw werkzaamheden als griffier. U leert wanneer de meldplicht bij datalekken van toepassing is en wat de verplichtingen in de AVG voor de gemeenteraad zijn. Deze cursus levert met name inzicht en antwoord op de hoofdvraag: wat is privacy en waarom is het belangrijk voor de gemeenteraad? U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen praktisch toepassen tijdens uw werkzaamheden.
Meer informatie >
DPIA-praktijkdag
12 april 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus ga je samen met de docenten het volledige DPIA-proces doorlopen en worden diverse praktische DPIA-modellen behandeld. Je kunt vragen inbrengen en gaat oefenen met een volledig en goede uitvoering van een DPIA. Na afloop kun je aan de slag met het uitvoeren van een DPIA binnen jouw organisatie.
Meer informatie >
E-cursus DPIA en DPIA-praktijkdag
12 april 2023
Utrecht
Met dit cursuspakket voer jij binnenkort een DPIA uit binnen jouw organisatie. Verkrijg een volledig theoretisch en juridisch beeld van DPIA’s tijdens de e-learning DPIA. Tijdens de DPIA-praktijkdag gaan we oefenen met het uitvoeren van DPIA’s.
Meer informatie >
De AVG en de basisregistraties van de publieke sector
13 april 2023
Utrecht
De cursus AVG en de basisregistraties van de publieke sector geeft inzicht in het stelsel van de basisregistraties en de verhouding met de AVG.
Meer informatie >
Inzicht in privacyrisico's: adviezen van een ethical hacker
9 mei 2023
Utrecht
In deze 1-daagse cursus leert u hoe u uw organisatie kunt wapenen tegen een aanval van cybercriminaliteit. U leert hoe hackers denken, welke stappen ze nemen en waarom data interessant voor hen is.
Meer informatie >
Privacy in Perspectief - 4 daags
16 mei 2023
Utrecht
In deze masterclass wordt privacy bekeken vanuit een juridisch, economisch, sociaalpsychologisch, technologisch, ethisch en organisatorisch perspectief.
Meer informatie >
Ondermijning en Verwerking van Persoonsgegevens
16 mei 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus wordt ingegaan op het juridisch kader voor gegevensverwerking bij de aanpak van ondermijning. Er wordt besproken hoe wordt bepaald welke verwerking van persoonsgegevens wel en niet is toegestaan en waarom. Daarbij wordt in het bijzonder ingegaan op het delen van persoonsgegevens binnen en buiten de eigen organisatie en wordt ingegaan op de vereisten die aan de verwerking van persoonsgegevens worden gesteld. Na deze cursus bent u volledig op de hoogte van de belangrijkste issues, recente ervaringen en jurisprudentie en bent u in staat om problemen op dit vlak in de praktijk te onderkennen.
Meer informatie >
Masterclass Gegevensverwerking in het sociaal domein
16 mei 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u kennis en informatie om te adviseren bij gegevensverwerking en -uitwisseling in het sociaal domein. U wordt op de hoogte gebracht om werkprocessen in te richten en bent na het volgen van deze cursus deskundig om de rechten van de betrokkenen te waarborgen, zodat binnen de kaders van de wet gegevens uit gewisseld worden met behoud van het vertrouwen van burgers. Ook wordt u op de hoogte gebracht van de actuele stand van zaken van de nieuwe wetgeving waaronder de Wet aanpak meervoudige problematiek (Wams) en de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (mocht die doorgang vinden).
Meer informatie >
Verwerkersovereenkomsten opstellen: aandachtspunten en actualiteiten
30 mei 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in waar u op moet letten bij het opstellen van een privacy overeenkomst. Daarin wordt met name ingegaan op de verwerkersovereenkomst. Na het volgen van deze cursus bent u in staat om het privacy contracteren binnen uw organisatie te verbeteren.
Meer informatie >
Privacywetgeving in de opsporing
1 juni 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus wordt u op de hoogte gebracht van de wetgeving die op de gegevensverwerkingen door BOA’s van toepassing is. U leert wanneer uw BOA’s zich aan de Wpg moet houden, wanneer aan de AVG en wat de belangrijkste verschillen zijn tussen deze wetten. Ook leert u welke stappen er moeten worden gezet om aan de Wpg te voldoen, hoe gegevens gedeeld kunnen worden en hoe gegevens uit opsporingsactiviteiten kunnen worden gebruikt in het toezichtwerk.
Meer informatie >
Wwft en AVG: het spanningsveld en de naleving in de praktijk
27 juni 2023
Utrecht
De Wwft verplicht organisaties om allerlei informatie over hun klanten vast te leggen in het kader van het cliëntenonderzoek. De AVG vraagt juist om zo min mogelijk gegevens te verzamelen. Hoe gaat u hier in de praktijk mee om? In deze cursus staan we stil bij wat er wel en niet mogelijk is, zodat u hier in uw praktijk een goede afweging in kunt maken.
Meer informatie >
Privacydilemma’s in het publieke domein - alleen als incompany
Onbekend
Met de cursus Privacydilemma's in het publieke domein krijgt u handvatten aangereikt om op een praktische wijze om te gaan met persoonsgegevens in het publieke domein.
Meer informatie >
Inzage- en verwijderingsverzoeken onder de AVG - alleen als incompany
Onbekend
Tijdens deze cursus wordt u bijgepraat over de do’s and don’ts bij het behandelen van inzage- en verwijderingsverzoeken. Er wordt stilgestaan bij de reikwijdte van beide rechten, of en hoe uw organisatie aan zo’n verzoek kan voldoen, de rechtsmiddelen en de verdere procedures die de betrokkene(n) in dat kader ter beschikking staan. In deze cursus staan de rechten centraal. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen in de praktijk
Meer informatie >
Internationale doorgifte van persoonsgegevens - alleen als Incompany
Onbekend
In de cursus ‘Internationale doorgifte van persoonsgegevens: hoe regel je dat in de praktijk?’ wordt de huidige stand van zaken besproken met betrekking tot de internationale doorgifte van (persoons)gegevens en wordt besproken hoe doorgifte is te regelen in de praktijk.
Meer informatie >
Actualiteitencollege Gegevensuitwisseling in de zorg en privacy
Onbekend
Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van Gegevensuitwisseling in de zorg en privacy?
Meer informatie >
E-cursus DPIA
Onbekend
Na voltooiing van de e-learning DPIA heb je een compleet beeld van het theoretisch en juridisch kader van DPIA’s. Alle facetten komen aan bod, waaronder: wanneer een DPIA verplicht is, wat de inhoudelijke vereisten zijn en welke normen en regels er gelden voor DPIA’s. Je krijgt ook uitleg over praktische DPIA modellen.
Meer informatie >
Grip op privacyrisico’s van de organisatie
Onbekend
Met deze combinatie van de ‘E-cursus DPIA’ en de twee dagdeel cursussen ‘Inkoop van software’ en ‘Datalekken: voorbereiden, herkennen en reageren’, krijgt u inzicht in de belangrijkste privacy- en beveiligingsrisico’s van organisaties en hoe daarop te anticiperen.
Meer informatie >
Actualiteitencollege Het probleem bij doorgifte naar de VS
Onbekend
Verkrijg in dit actualiteitencollege een duidelijk overzicht van de gehele ontwikkeling en huidige stand van zaken rond internationale doorgifte naar de VS.
Meer informatie >
Privacybeleid up-to-date: Actualiteiten AVG en DPIA’s
Onbekend
Met het cursuspakket Privacybeleid up-to-date: Actualiteiten AVG & DPIA’s wordt je volledig bijgepraat over de laatste ontwikkelingen over de AVG. Je vergaart bovendien diepgaande kennis over DPIA’s. Het pakket bestaat uit twee cursussen: de e-learning DPIA en de Actualiteitencursus AVG.
Meer informatie >
Concreet aan de slag met de AVG: implementeren én onderhouden
Onbekend
De AVG-verplichtingen zijn ons grotendeels bekend, maar hoe maak je dit in de praktijk nou concreet? Dat leer je met dit cursuspakket. Het pakket bestaat uit de cursus Privacybeleid in de praktijk: implementeren, onderhouden, overtuigen en de Actualiteitencursus AVG.
Meer informatie >
Basiscursus Privacy in het sociaal domein - alleen als incompany
Onbekend
Deze cursus neemt u mee langs de dilemma’s en vragen die opdoemen in het sociaal domein. Geeft inzicht in de privacy principes, bespreekt de misverstanden zoals ‘toestemming’ en biedt houvast bij de dagelijkse taakuitvoering.
Meer informatie >

Inleiding Data en Privacy

Een van de meest actuele rechtsgebieden op dit moment is Privacy. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 in werking getreden. Deze verordening heeft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) daarmee vervangen. Welke consequenties heeft dit met zich meegebracht? Dit zal verschillen per doelgroep en thema. Genoeg mogelijkheden en invalshoeken om u gericht te laten bijscholen.

Waarom een cursus Data en Privacy?

Om volledig aan de slag te kunnen als privacy-expert is een uitgebreide kennis over het onderwerp noodzakelijk. Waar dient een deugdelijke privacy policy aan te voldoen? Hoe beveiligt u de verwerking van persoonsgegevens? Hoe zorgt u voor awareness bij uw medewerkers? Hoe gaat u om met de meldplicht datalekken? Hoe streng zal de Autoriteit voor Persoonsgegevens (AP) gaan handhaven? Op al deze vragen krijgt u antwoord tijdens een van onze Data&Privacy cursussen. Voor alle verschillende doelgroepen, thema’s en niveaus bieden wij cursussen aan, zodat u aan de slag kunt als privacy-expert.

Waarom een cursus bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van data en privacy. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met uw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ruimte voor de inbreng van uw eigen casus. Tijdens iedere cursus ontvangt u een map met de hand-outs en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Groei verder in uw vakgebied.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze privacy cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met mr. dr. Caroline Raat (zelfstandig adviseur), mr. Corrie Ebbers (privacy jurist), mw. mr. A.C. (Melanie) Hermes (advocaat), mr. I Chu Chao (zelfstandig jurist), mr. Martine van de Merwe (oprichter van PrivacyLab). Daarnaast geven wij ook cursussen met mr. Thomas van Essen (partner bij SOLV).

Incompany

Elke cursus die wij aanbieden, is ook als incompany cursus te realiseren. Vraag naar de mogelijkheden via e-mail academy@berghauserpont.nl.

Data&Privacyweb

Data&Privacyweb, onderdeel van Berghauser Pont Mediagroep, is een kennisportal dat zich specifiek richt op het meest relevante nieuws over privacyregelgeving, cybersecurity en data. Data&Privacyweb biedt u juridische en praktische vakinformatie die voor de uitvoering van uw dagelijkse werkzaamheden relevant is. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over privacy en bescherming van data? Abonneer dan op het ochtendnieuws van Data&Privacyweb.