Cursussen Privacy

Bent u op zoek naar een cursus op het gebied van Privacy om uw kennis up-to-date te brengen? Dan bent u bij Berghauser Pont Academy aan het juiste adres. Op deze pagina vindt u diverse cursussen Privacy die wij op dit moment aanbieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de cursus Privacy in de praktijk of een cursus Datalekken en cybersecurity voor o.a. data protection officers (DPO’s), functionarissen voor de gegevensbescherming (FG’s) en privacy juristen/advocaten.

Werken aan een privacybewuste organisatie
20 juni 2019
Utrecht
Technisch en procedureel heb je heel wat op orde voor de implementatie van de AVG en de bijbehorende informatiebeveiliging. Hoe frustrerend is het dan dat collega’s, meestal onbedoeld, slordig omgaan met vertrouwelijke gegevens. Er spelen al zo veel nieuwe ontwikkelingen en er zijn veel eisen van cliënten, opdrachtgevers, ketenpartners en overheden. Bestuur en management hebben daar hun handen aan vol dus de aandacht voor privacy zakt weg, na aanvankelijke interesse bij de invoering van de AVG. Je kunt een posteractie of presentatie organiseren maar dat heeft geen blijvend effect. Het onderwerp levend houden is niet eenvoudig. In deze cursus leer je hoe je een privacybewuste organisatiecultuur creëert en vasthoudt.
Meer informatie >
Privacy in het arbeidsrecht
20 juni 2019
UTRECHT
De urgentie van het privacyrecht neemt enorm toe, achter de meest dagelijkse bezigheden op de werkvloer, kan er flinke wetgeving schuilgaan. In deze workshop leert u de wet- en regelgeving achter de meest voorkomende privacy-issues op de werkvloer en kent u de meest voorkomende zaken binnen de arbeidsrechtpraktijk.
Meer informatie >
Privacy in de HR-praktijk
20 juni 2019
Utrecht
In deze workshop Privacy op de werkvloer wordt uiteengezet waar een werkgever aan gebonden is als het gaat om privacy van werknemers.
Meer informatie >
AVG voor griffiers
17 september 2019
Utrecht
Deze cursus AVG voor griffiers behandelt de nieuwe regelgeving omtrent privacy, in het bijzonder de situaties waar griffiers mee te maken hebben.
Meer informatie >
Basiscursus Privacy in het sociaal domein
19 september 2019
Utrecht
Deze cursus neemt u mee langs de dilemma’s en vragen die opdoemen in het sociaal domein. Geeft inzicht in de privacy principes, bespreekt de misverstanden zoals ‘toestemming’ en biedt houvast bij de dagelijkse taakuitvoering.
Meer informatie >
Privacy in het sociaal domein - 3 daags
10 oktober 2019
Utrecht
Met deze opleiding wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein. U verwerft kennis van de wet, kunt adviseren over de werkprocessen, de samenwerking, het uitwisselen van gegevens en de toepassing van de wet in concrete situaties. Ook bent u in staat misverstanden en valkuilen te herkennen.
Meer informatie >
Masterclass Privacy: the next step
30 oktober 2019
Amsterdam
Privacy bekeken vanuit een juridisch, psychologisch, technologisch, economisch en ethisch perspectief.
Meer informatie >
Datalekken en cybersecurity
Locatie nader te bepalen
Op 1 januari 2016 is de Meldplicht Datalekken in werking getreden. Beoogd doel van deze wetswijziging en de meldplicht is om organisaties zorgvuldiger om te laten gaan met persoonsgegevens. In deze cursus 'Datalekken en cybersecurity' leert u een datalek te voorkomen en bent u in één dag weer helemaal up-to-date.
Meer informatie >
Bestuursrechtelijke handhaving in het privacyrecht
Locatie nader te bepalen
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In deze cursus komt aan de orde welke handhavingsinstrumenten de Autoriteit Persoonsgegevens onder de AVG heeft, hoe deze kunnen worden ingezet, en ook op welke manier daartegen verweer kan worden gevoerd.
Meer informatie >

Inleiding cursussen Privacy

Een van de meest actuele rechtsgebieden op dit moment is Privacy. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 in werking getreden, deze verordening heeft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) daarmee vervangen. Maar waar dient een deugdelijke privacy policy aan te voldoen? Hoe beveiligt u persoonsgegevens? Hoe zorgt u voor awareness bij uw medewerkers? En hoe streng zal de Autoriteit voor Persoonsgegevens (AP) gaan handhaven? Antwoord op deze vragen krijgt u tijdens een van onze cursussen. Berghauser Pont Academy biedt een cursuspakket aan met niche-cursussen. Dit doen wij met onze samenwerkingspartner www.privacy-web.nl.

Waarom een cursus Privacy?

In de praktijk worstelen veel organisaties met de vraag of zij (nog) voldoen aan de vele eisen die de privacywetgeving aan hen stelt, welke risico’s zij lopen als zij niet (meer) compliant zijn en wat zij moeten doen om alsnog compliant te worden.

Waarom een cursus Privacy bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van Privacy. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met uw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ook ruimte om alvast een eigen casus in te brengen. Tijdens iedere cursus ontvangt u altijd een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Elke cursus die wij aanbieden, is ook als in companycursus te realiseren.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze Arbeidsrecht cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met prof. mr. Jan Berkvens,  mr. Suzan Wolters (beide werkzaam bij BANNING) en Hans Reijner (forensisch IT onderzoeker bij IRSNL).

Laatste nieuws over Privacy

Privacyweb, een onderdeel van Berghauser Pont Mediagroep, is een kennisportal dat zich specifiek richt op het meest relevante nieuws over privacyregelgeving, cybersecurity en data. Privacyweb biedt u juridische en praktische vakinformatie die voor de uitvoering van uw dagelijkse werkzaamheden relevant is. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over privacy en bescherming van data? Abonneer u dan op onze gratis nieuwsbrief: Privacyweb nieuwsbrief.