Workshops

€ 645,-

BENG en MPG

2 oktober 2023

Utrecht
 • Met ingang van 1 juli 2021 zijn de grenswaarden van de Milieuprestatie voor gebouwen (MPG) aangescherpt.  
 • Vanaf 1 januari 2021 is de BENG door de EPC vervangen
 • Kiezen uit 2 workshops
 • Energieprestatie BENG: zowel voor toetsers als handhavers
 • Praktisch inzicht krijgen

Aanleiding

Nieuwe woningen en kantoren groter dan 100 m2 hebben per 1 januari 2018 te maken gekregen met minimumeisen voor de milieuprestatie. Daarmee komt er in aanvulling op bestaande minimumeisen in het Bouwbesluit voor de energiezuinigheid van gebouwen, ook een grenswaarde voor de milieueffecten van het materiaalgebruik in de bouw. Bouwers waren volgens het Bouwbesluit 2012 al verplicht een milieuprestatieberekening te maken, maar er gold nog geen grenswaarde. Die is er dus nu wel!

Bij de berekening telt de hele cyclus van een product mee voor de milieubelasting. Van winning van de grondstof, productie en transport tot gebruik en sloop van het bouwwerk. Recycling en hergebruik tellen ook mee. De milieuprestatieberekening past dan ook in het streven naar een circulaire bouweconomie waar geen materialen nodig zijn uit eindige bronnen.

Energieprestatie

Per1 januari 2021 gelden de BENG-eisen, deze vervangen de EPC. Samen met de nieuwe eisen wordt ook een nieuwe bepalingsmethode (NTA 8800) geïntroduceerd. In deze workshops leert u wat de verschillen en de overeenkomsten zijn met de huidige methode. Veel blijft het zelfde, maar er zitten enkele adders onder het gras!

Uitvoering van duurzame regelgeving

Achtergrond van deze regelgeving is de zorg voor grondstoffen, klimaat, emissies én het streven naar de bouw van comfortabele, gezonde woningen met lage energielasten. Toetsing en handhaving vormen een essentieel onderdeel in het bouwproces. Lastig en moeilijk? Welnee. Als je maar weet hoe je moet kijken. Deze workshops geven dat inzicht.

Doelgroep

Deze workshops zijn met name bedoeld voor bouwplantoetsers en vergunningverleners. Voor handhavers is er een specifieke workshop BENG. Verondersteld wordt dat deelnemers enige basiskennis hebben over de huidige energieprestatienorm (EPC). Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten en omgevingsdiensten/RUD’s. Daarnaast zijn de workshops interessant voor adviesbureaus, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, en architecten.

Opzet workshops

Er worden 2 workshops van één dagdeel aangeboden:

 1. MPG — ochtend
 2. BENG — middag

          

  U kunt er voor kiezen om alleen de ochtend of middag te volgen, u kunt zich ook aanmelden voor de hele dag. 
  In de middag met BENG wordt naast een algemeen deel voor zowel toetsers als handhavers specifieke aandachtspunten gegeven.

  Per dagdeel kunt u 3 studie-uren rekenen

  Programma

  Workshop MPG

  Het Bouwbesluit schrijft voor dat de MPG-berekening conform de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’ is opgesteld. In praktijk betekent dit dat de berekening is uitgevoerd met gevalideerde rekensoftware. In deze workshop oefent u met het maken, en eventueel optimaliseren, van een berekening. U krijgt inzicht in de invloed van ontwerpkeuzen op de milieuprestatie van een gebouw. U leert om te gaan met in de NMD-database ontbrekende materialen of producten, de gebouwlevensduur en combinatiegebouwen. We gaan ook in op de context, en besteden onder andere aandacht aan de relatie met de EPG (MPG+EPG=DPG) en de MPG bij renovatieprojecten. Na afloop van de workshop weet u wat de MPG inhoudt en kunt u een correcte berekening maken.

  Programma:

  Deel 1: Achtergrond milieuprestatiewetgeving en afbakening in Bouwbesluit

  In het eerste deel van de cursus komt de achtergrond van de milieuprestatiewetgeving aan bod. Denk aan Levenscyclusanalyse (LCA), Nationale MilieuDatabase (NMD), hoe de MPG-grenswaarde is bepaald en wat de relatie is met de EPG (EnergiePrestatie Gebouwen). Ook geeft de docent inzicht in tips & trucs voor de MPG tijdens de ontwerpfase.

  Deel 2: Praktijkopgave – zelf invoeren en draaien aan de knoppen

  Het tweede deel is een praktijkgedeelte waarbij de deelnemers aan de hand van een opgave aan de slag gaan met de rekensoftware GPR Bouwbesluit. De deelnemers krijgen de gelegenheid om de milieuprestatie van een eigen ontwerp te beoordelen.

  Workshop BENG

  Kernvragen voor de vergunningverlener bij toets aanvraag omgevingsvergunning: Is er een goede berekening van de BENG aangeleverd?

  • Voldoen de berekende BENG-indicatoren aan de eis van het Bouwbesluit?
  • Is de berekening van de BENG-indicatoren aannemelijk en consistent met de bouwaanvraag?

  Aanvragers tonen met een berekening aan dat zij aan de BENG-eisen voldoen. Te zien is met welke oplossingen dat wordt bereikt. Gemeenten hebben de verplichting tot steekproefsgewijs toetsen. In kort bestek geven we de achtergrond en tips en richtlijnen voor toetsing. Inhoudelijke aandachtspunten zijn onder meer ventilatie, werken met kwaliteitsverklaringen, schematisering van utiliteitsgebouwen en het risico op oververhitting (relevant in zeer goed geïsoleerde woningen/gebouwen zonder actieve koeling). Besproken wordt de relatie tussen EPG en toekomstige BENG-eisen.

  Kernvragen voor de handhaving tijdens de bouw:

  • Hoe moeten handhavers toetsen of datgene wat is doorgerekend in de energieprestatieberekening vooraf, ook is toegepast in de praktijk?
  • Hoe moet omgegaan worden met wijzigingen tussen ingediend ontwerp en gerealiseerd gebouw?
  • En hoe kan een handhaver ‘gefopt’ worden?

  De eerste contacten / bouwvergaderingen zijn cruciaal om de energieprestatie op de agenda te krijgen. De buiteninspecteur vraagt aandacht voor het belang van deze prestaties en de gevoeligheid voor de uitvoering. Geeft spelregels voor controle en het bespreken van wijzigingsvoorstellen. Op alle details ingaan? Zeker niet nodig. Laten zien dat je de materie beheerst is belangrijk. Aan de hand van veel praktische voorbeelden wordt Er worden vuistregels en tips gegeven om in overleg met de planbeoordelaar een selectie te maken van onderdelen waarop je controleert.

  Programma:

  • Verschillen EPC / BENG / energielabel
  • Energieparagraaf Bouwbesluit 2012
  • NEN 7120 EPG: werking, systematiek en begrippen
  • NTA8800, BENG: Wat is nieuw, wat blijft?
  • TO juli
  • Berekening interpreteren: niveaus van beoordeling en tips voor toetsing en handhaving
  • Losse onderwerpen
  • Bespreken van praktijkvoorbeelden
  • Hulpmiddelen: EP Check en publicaties RVO

  Docenten

  Docentprofiel met cartaID 30074 niet gevonden.
  Docentprofiel met cartaID 31283 niet gevonden.

  Materiaal

  • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
  • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Klimaatweb Pro tot een maand na de cursus

  Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

  Verder krijgt u met Klimaatweb Pro gratis toegang tot dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

  Studiepunten

  Studiepunten en -uren

  Voor deze cursus/opleiding kun je 3 studie-uren rekenen.

  BP Studieuren33

  Aanmelden

  Datum, Locatie en Prijs

  • 2 oktober 2023
  • 09:30 - 16:45
  • Utrecht
  • € 645,-
   • 1 dagdeel    € 345,-
   • 2 dagdelen: € 595,-
   • Graag bij het inschrijven duidelijk aangeven of u 1 of beide dagdelen volgt en welk middagdeel (toetsers of handhavers) u wilt volgen.
   • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
   • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  Aanmelden

  Referenties
  Duidelijk en zeer leerzaam.

  Leuke dag gehad, duidelijk verhaal.

  ook interessant voor jou

  Incompany

  Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

  • De training is altijd maatwerk
  • Je bereikt als team hetzelfde niveau
  • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
  • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
  • Je bepaalt de data van de training

  Ook interessant voor jou

  Meer weten?

  Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

  Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

  Tim de Laat
  Programmamanager, Berghauser Pont Academy
  U kunt contact opnemen met Tim via 06 40 72 44 82  of via tim@berghauserpont.nl