1-daagse cursus

€ 595,-

De AVG en de basisregistraties van de publieke sector: eenmalige verstrekking, meervoudig gebruik

23 november 2021

Utrecht
 • Overzicht en inzicht in het stelsel van basisregistraties
 • De verhouding met de AVG en sectorspecifieke wetten
 • Authentieke gegevens die verplicht gebruikt moeten worden
 • Advisering over verplichte gegevensuitwisseling, zowel op casus niveau als bij bulkverwerking en nieuwe ict toepassingen

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

Inleiding

Met alle commotie na de toeslagen affaire van het afgelopen jaar is het belangrijk om te weten welke gegevensuitwisselingen binnen de overheid wel zijn toegestaan en zelfs verplicht zijn tussen overheidsorganen onderling.Het publieke domein kent 10 basisregistraties. In 7 daarvan zijn persoonsgegevens opgenomen waaronder de basisregistraties: personen, adressen en gebouwen, het handelsregister, voertuigen en inkomen. Overheidsorganisaties zijn verplicht om persoonsgegevens te gebruiken uit deze registraties. Dit wordt echter zelden ergens vermeld of beschreven. Daardoor ontstaan misverstanden en onnodige discussies over het delen van informatie tussen overheidsorganen onderling. De hoogste tijd dus om beter inzicht te krijgen in dit stelsel van gegevensuitwisseling.

Als meer medewerkers van overheidsorganisaties op de hoogte zijn van het verplichte gebruik van de gegevens uit de basisregistratie en de verplichte terugmelding, dan leidt dat tot actuele en juiste persoonsgegevens in de overheidsregistraties. Zo kunnen kleine administratieve fouten snel worden hersteld. Maar een terugmelding kan ook een eerste signaal zijn om onderzoek in te stellen naar misbruik of oneigenlijk gebruik van vergunningen en voorzieningen, fraude of het kan wijzen op een situatie van ondermijning.

Vaak wordt nodeloos ingewikkeld gedaan. Dan wordt gezocht naar een grondslag in de AVG terwijl gegevensuitwisseling binnen het publieke domein gewoon verplicht is voorgeschreven. Eén van de belangrijkste registraties is de basisregistratie personen. Die moet op orde zijn voor uitrukkende hulpdiensten die naar het juiste adres moeten worden geleid, het vaststellen van het recht op uitkering of toeslagen en het toetsen van vergunningaanvragen. Het stelsel van de 10 basisregistraties voorziet in een eenmalige verstrekking door de burger en een meervoudig gebruik door overheidsorganen.

Bij deze cursus kunnen deelnemers vooraf praktijkvoorbeelden aanleveren die bij geschiktheid zullen worden behandeld. U krijgt tevens een overzicht uitgereikt met alle relevante wetgeving, publicaties en bronnen.

Inhoud en resultaat

Na afloop van deze cursus heeft u inzicht in het stelsel van basisregistraties, kent u de toepassing ervan in de primaire processen van uw organisaties en bent u in staat om uw organisatie over deze verplichte gegevensuitwisseling te adviseren, zowel op casus niveau als bij bulkverwerking en nieuwe ict toepassingen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor: iedereen die beroepshalve betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens in het publieke domein: juristen, privacy adviseurs, functionarissen gegevensbescherming, ICT’ers e.d.

Programma

09:00 – 09:30 uur

Ontvangst en registratie

09:30 – 11:00 uur

Blok 1

 • Wat is privacy?
 • Wat is een persoonsgegeven?
 • Het stelsel van basisregistraties

mr. Corrie Ebbers 

11:00 – 11:15 uur

Pauze

11:15 – 12:45 uur

Blok 2

 • Basisregistraties: oorsprong, doel, werking, belang
 • De gegevensverwerkende ketens in de publieke sector
 • De verhouding met de AVG en sectorspecifieke wetten

mr. Corrie Ebbers  

12:45 – 13:30 uur

Lunch

13:30 – 15:00 uur

Blok 3

 • De authentieke gegevens die verplicht gebruikt moeten worden
 • Het verplicht gebruik door afnemers
 • De verplichte terugmelding aan de bronhouder

mr. Corrie Ebbers  

15:00 – 15:15 uur

Pauze

15:15 – 16:45 uur

Blok 4

 • De plichten van instanties
 • De rechten van de betrokkene en de uitzonderingen daarop
 • Open bronnen, open data en openbare registers

mr. Corrie Ebbers  

Docenten

mr. Corrie Ebbers
Privacy jurist
 
Corrie is in 1996 afgestudeerd als privacyjurist en heeft bij de toezichthouder gewerkt (nu de Autoriteit Persoonsgegevens). Sinds 2001 werkt ze als onafhankelijk adviseur voor de publieke sector en de zorgsector. In haar adviespraktijk beantwoordt ze vragen over het rechtmatig gebruik van persoonsgegevens binnen het publieke domein, in samenwerkingsverbanden met derden, binnen het Veiligheidshuis en de sociale wijkteams. Zij is deskundig op het terrein van ondermijning en fraude-opsporing en voert privacy impact assessments uit. Mr. Corrie Ebbers is lid van de Vereniging Privacyrecht, het Nederlands Genootschap Functionarissen Gegevensbescherming. Ze is redactiesecretaris van Privacy & Informatie en redactielid van Wolters Kluwer’s Module Privacy.
Lees artikelen op Sociaalweb
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 23 november 2021
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 595,-
  • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  • Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Judith Nuijens Berghauser Pont Academy
Judith Nuijens
Programmamanager Sociaal Domein
 
U kunt contact opnemen met Judith Nuijens via 020 8200 908 of via judith@berghauserpont.nl
 
Crescens Akkermans
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Crescens via 06 107 190 78 of via crescens@berghauserpont.nl