1-daagse cursus

€ 595,-

Actualiteiten en verdieping Planschade in de Omgevingswet

17 november 2020

Utrecht
 • In één dag weer helemaal bij: jurisprudentie en planschaderegeling in Omgevingswet
 • Nieuwe regeling voor rechtmatig overheidshandelen
 • Zowel planschade als nadeelcompensatie
 • Inzicht in de wijzigingen
 • Tips en tricks
 • Overzicht actuele jurisprudentie

Inleiding

Planschade heet in de Omgevingswet nadeelcompensatie. Dit is geregeld in de  Invoeringswet Omgevingswet.

De nieuwe wettelijke nadeelcompensatieregeling, ondergebracht in afdeling 15.1 van de Omgevingswet, vervangt de regeling voor tegemoetkoming in planschade in afdeling 6.1 Wro. Ook de schaderegelingen in andere wetten die opgaan in de nieuwe Omgevingswet worden in afdeling 15.1 ondergebracht.

Inhoud en resultaat

De Omgevingswet zal grote gevolgen hebben voor overheidsaansprakelijkheid voor rechtmatigoverheidshandelen. Belangrijke wijzigingen zijn:

 • geen vergoeding voor ‘theoretische’ schade die zich nog niet geëffectueerd heeft,

 • de fors hogere forfaitaire aftrek wegens normaal maatschappelijk risico

 • ingeval van indirecte planschade het verschuiven van de peildatum naar de schadeveroorzakende activiteit,

 • de rol van de gemeenteambtenaar en

 • de rol van de externe deskundige.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is nu bepaald op 1 januari 2021, dus voldoende aanleiding om in de cursus ook tijd in te ruimen voor actuele jurisprudentie op het terrein van planschade en nadeelcompensatie. Daarnaast is er volop gelegenheid om (eigen) casussen te bespreken.

Doel

Op deze cursusdag wordt eerst ingegaan op de actuele jurisprudentie voor planschade en nadeelcompensatie. Als u weer helemaal bij bent wordt vervolgens uitgebreid ingegaan op de meest recente ontwikkelingen in de schaderegeling voor rechtmatig overheidshandelen in de Omgevingswet.

Cursisten kunnen na de cursus schaderegelingen optimaler toepassen, en kansen bij het aanwenden van rechtsmiddelen tegen besluitvorming over de toepassing van de schaderegeling beter benutten. Ook is er tijdens de cursusdag veel aandacht voor het voorkomen van nadeelcompensatie en voor risicobeheersing met tips voor de wijze waarop ruimtelijk beleid gewijzigd kan worden zonder direct schaderisico, zowel voor directe schade (door ontwikkelingen op het eigen perceel) als voor indirecteschade (door ontwikkelingen op een ander dan het eigen perceel).

Werkwijze: zelfinvloed uitoefenen
Berghauser Pont Academy biedt cursussen aan die aansluiten bij uw dagelijkse praktijk. Tot twee weken voor de cursus kunt u uw (fictieve) praktijkcasusvoorleggen aan de docent. Uw casus wordt dan onderdeel van het programma. Ook tijdens de dag kunt u uw casus inbrengen.
In veel gevallen is een cursusdag alleen niet voldoende is om volledig grip te krijgen op de materie. Daarom heeft u tot vier weken na de cursus gelegenheid om nog vragen over de behandelde onderwerpen voor te leggen aan de docent. Uw vraag wordt dan via e-mail beantwoord.

Doelgroep

De cursus schaderegeling voor rechtmatig overheidshandelen in de Omgevingswet is bestemd voor:

 • (juridische) beleidsmedewerkers bij gemeenten, provincie, Rijk, waterschap en andere (semi)overheidsinstanties, woningcorporaties

 • juridische en/of planologische adviseurs die ruimtelijke (gebieds)ontwikkelingen en/of bestemmingsplannen begeleiden en/of voorbereiden

 • rentmeesters, taxateurs, makelaars en andere adviseurs die betrokken zijn bij schaderegelingen voor ruimtelijke ontwikkelingen

 • projectontwikkelaars en bouwers

 • advocaten en notarissen


De actualiteitendag is juist bestemd voor specialisten die zo’n drie jaar ervaring hebben met planschade vanuit hun werkomgeving, want het is een verdiepingscursus waarbij de basiskennis over planschade al aanwezig moet zijn.

Wij bieden ook een cursus Basis en actualiteiten Planschade in de Omgevingswet aan, In deze cursus worden de basisbeginselen van planschade uitgelegd.

Programma

Inleiding

Actuele jurisprudentie: stand van zaken

   
 • Planologische versus feitelijke vergelijking, overgangsrecht
 • Effecten van dubbelbestemmingen voor maximale mogelijkheden
 • Schadebepaling, motiveringseisen waardebepaling
 • Voorzienbaarheid versus normaal maatschappelijk risico
 • Omvang en reikwijdte normaal maatschappelijk risico
 • Passieve risicoaanvaarding
 • Rol externe deskundige

Nadeelcompensatie (planschade) in Omgevingswet (01-01-2021)

In de Omgevingswet wijzigt de schaderegeling voor rechtmatig overheidshandelen op een aantal punten ingrijpend, waarvan wij er enkele uitlichten:

 • Grondslag toepassen schaderegeling (feitelijke situatie en niet de planologische situatie)
 • Nadeelcompensatie bij het vervallen van bestaande planologische mogelijkheden (‘wegbestemmen’ bestaande planologische mogelijkheden)
 • Reikwijdte voorzienbaarheid in Omgevingswet (verschuiven peildatum bij indirecte schade)
 • Omvang en toepassen aftrek wegens normaal maatschappelijk risico (5%): differentiatie vermogens- en inkomensschade
 • Taxatiemethoden en motivering waardevermindering
 • Rol externe deskundige voor schadebeoordeling in Omgevingswet

Cases

 • Planologische vergelijking: meerdere opvolgende plannen
 • Waarde- en schadebepaling (diverse objecten; bij gekapitaliseerde huurwaarde: vermogens- of inkomensschade?)
 • Criteria beoordeling omvang aftrek Normaal maatschappelijk risico onder Wro en Omgevingswet
 • Voorzienbaarheid schadeoorzaak ten tijde van aankoopdatum
 • Casussen vanuit de deelnemersgroep
 • En wat verder ter sprake komt

Docenten

mr. Tineke ten Have
Jurist, Ten Have Advies
 
Tineke is een autoriteit op het gebied van planschade. Zij adviseert overheden op het gebied van planschade en vastgoedwaardering en heeft diverse publicaties over planschade op haar naam staan. Ook is zij hoofdredacteur van Grondzaken in de Praktijk.
 
Lees artikelen op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp. Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Tevens ontvangt u het boek Planschade en nadeelcompensatie van mr. I.P.A van Heijst

bpboekplaatje

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

NRVT Nederlands Register voor Taxateurs66
NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars en Tax66
Vastgoedcert66
NVR Nederlandse Vereniging van Rentmeesters66
NOVA66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 17 november 2020
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 595,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch (m.u.v. een dagdeelcursus).

aanmelden

Referenties
Aansprekende voorbeelden, jurisprudentie erg up-to-date. Tineke ten Have beschikt over enorm veel inhoudelijke kennis en het vermogen dit goed en duidelijk over te brengen.

Zeer prettige sfeer met grote mogelijkheid om diverse cases te bespreken.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Lotte Stapper
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Lotte via 06 25 32 71 038 of via lotte@berghauserpont.nl