1-daagse cursus

€ 595,-

Basis en actualiteiten Planschade in de Omgevingswet

25 november 2021

Utrecht
Van inleiding tot verdieping

 • In één dag de basisbeginselen én actuele jurisprudentie
 • Wanneer is sprake van planschade?
 • Reikwijdte en omvang Normaal maatschappelijk risico
 • Beoordeling van planschade en schadecomponenten
 • Planschade onder de Omgevingswet
 • Meepraten met de specialisten

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.font>

Inleiding

Wanneer een belanghebbende meent door een planologische wijziging in een planologisch nadeliger situatie te raken, dan kan deze belanghebbende een aanvraag om tegemoetkoming in schade indienen. De planschaderegeling is nu geregeld in artikel 6.1 e.v. in de Wro.
In de cursus staat de beoordeling van planschade centraal: de aanvraag, de planologische vergelijking, de planschadetaxatie en de tegemoetkoming rekening houdend met voorzienbaarheid en de aftrek wegens normaal maatschappelijk risico. Voorts komt de rol van de externe planschadeadviseur aan de orde, de deskundige namens aanvrager en het nut van een second opinion.
De planologische schadecomponenten worden besproken op basis van actuele jurisprudentie.
Ook ruim aandacht voor de planschaderegeling onder de Omgevingswet: omvang normaal maatschappelijk risico (5%) en afdoening door het bestuursorgaan.

De Wro trad op 1 juli 2008 in werking. Een belangrijke wijziging is de introductie van het normaal maatschappelijk risico. Voor alle aanvragen (ingeval van indirecte planschade) geldt nu een korting op het planschadebedrag van in ieder geval 2% van de waarde van hun eigen onroerende zaak. Recente jurisprudentie maakt duidelijk dat voor binnenstedelijke herontwikkeling en inbreidingslocaties al gauw een aftrek van 5% aan de orde is. Hoe beoordeel je de omvang van het normaal maatschappelijk risico? In welke situaties is het normaal maatschappelijk risico groter dan 2%? En wanneer kan het bestuursorgaan zelf afdoen zonder de externe planschadeadviseur in te schakelen? En als er meerdere opvolgende planmaatregelen zijn: moet je de forfaitaire aftrek dan per planmaatregel toepassen of – bij sterke verwevenheid – per project?

Afdoening van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade kost gemiddeld zo’n € 10.000,-- per aanvraag volgens inschatting van de minister. De minister wil door toepassing van het normaal maatschappelijk risico de omvang van planschade fors beperken, organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie faciliteren. Het is dus van belang voor overheden, adviseurs, projectontwikkelaars, makelaars/taxateurs en andere betrokkenen om de actuele jurisprudentie en de regeling in de Omgevingswet op hoofdlijnen te kennen.

Voldoende basiskennis over planschade voorkomt onnodige planschadekosten en helpt overheden, adviseurs, makelaars/taxateurs en projectontwikkelaars om slagvaardig om te gaan met planschade en planschaderisico’s.

Inhoud en resultaat

In deze cursus worden de basisbeginselen van planschade uitgelegd:
 • Wanneer is er sprake van planschade?
 • Hoe beoordeel je de schade?
 • Hoe bepaal je de waarde(vermindering)?
 • Hoe verhoudt planschade onder de Wro zich tot de regeling onder de Omgevingswet?
 • Hoe voorkom je planschaderisico?
 • Etcetera.

U bent in één dag helemaal op de hoogte van de juridische grondslag voor planschade, de procedure, hoe u planschade kunt beoordelen en de laatste jurisprudentie. U verkent de planschaderegeling in de Omgevingswet. U kunt meepraten met de specialisten. En uiteraard is er veel ruimte voor uw eigen praktijkcasus!

Deze basiscursus staat naast de verdiepingscursus Actualiteiten en verdieping Planschade in de Omgevingswet, zie hier, die juist bestemd is voor specialisten die zo’n drie jaar ervaring hebben met planschade vanuit hun werkomgeving.

Doelgroep

De basiscursus is bestemd voor:
 • (juridische) beleidsmedewerkers bij Rijk, provincie, gemeente, waterschap en andere overheidsinstanties
 • juridische en/of planologische adviseurs die planontwikkelingen en/of bestemmingsplannen begeleiden en/of voorbereiden
 • advocaten en notarissen
 • projectontwikkelaars en bouwers
 • makelaars/taxateur/rentmeesters met planschade in hun praktijk

Programma

Basis planschade
 • Grondslag Wro: artikel 6.1 en verder.
 • Normaal maatschappelijk risico: wanneer 5%?
 • Risicoaanvaarding (voorzienbaarheid van planschade en ‘stilzitten’).
 • Risicoanalyse planschade: nut en noodzaak.
 • Planschade onder de Omgevingswet

Beoordeling planschade
 • Maximale planologische invulling.
 • Meest ongunstige planologische invulling.
 • Planologisch nadeliger situatie? Dan gehouden tot schadeonderzoek.
 • Verrekening van planologische voor- en nadelen

Schade en schadeomvang

 • Aard van de schade
 • Vermogensschade en/of inkomensschade
 • Welke planologische schadecomponenten?
 • Schade die niet is toe te rekenen aan planologische wijziging

Beoordeling planschade

 • Stappenplan beoordeling planschade
 • Koopgedrag willekeurige redelijke denkend en handelend koper per peildatum
 • Taxatiemethoden: referentieprijzen, transactieprijzen, WOZ-waarde
 • Risicoaanvaarding: actief (voorzienbaarheid) en/of passief (te lang niet benutten)
 • Planschade anderszins verzekerd
 • Forfait 2% normaal maatschappelijk risico in Wro versus 5% in Omgevingswet
 • Wettelijke rente en kosten deskundige bijstand
 • Afwenteling planschadekosten

Docenten

mr. Eelco de Jong
advocaat, ZYPP advocaten
 
Eelco is gespecialiseerd in het vastgoedrecht, zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijk. Daarnaast is Eelco als voorzitter betrokken bij de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat. In die hoedanigheid adviseert hij veelvuldig de minister over nadeelcompensatieverzoeken.
 
Ineke van Leeuwen
Advocaat bij Zypp Advocaten
Ineke is werkzaam als advocaat bij ZYPP advocaten te Arnhem. Zij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht met als zwaartepunt zaken op het gebied van overheidsaansprakelijkheid (nadeelcompensatie) en grondverwerving (onteigening). Verder is Ineke onafhankelijk voorzitter van schadecommissies van Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland. Naast haar werkzaamheden als advocaat en voorzitter geeft zij met enige regelmaat cursussen op het gebied van algemeen bestuursrecht, nadeelcompensatie en onteigeningsrecht.

Materiaal

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

bpboekplaatje

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

NRVT Nederlands Register voor Taxateurs66
NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars en Tax66
Vastgoedcert66
NVR Nederlandse Vereniging van Rentmeesters66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 25 november 2021
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 595,-
  • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  • Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven
Aanmelden

Referenties
Mevrouw Ten Have is een echte specialist en kan goed uitleggen.

Duidelijke uitleg, goed materiaal.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl