1-daagse cursus

€ 595,-

Basis en actualiteiten Planschade in de Omgevingswet

5 oktober 2021

Utrecht
Van inleiding tot verdieping

 • In één dag de basisbeginselen én actuele jurisprudentie
 • Wanneer is sprake van planschade?
 • Reikwijdte en omvang Normaal maatschappelijk risico
 • Beoordeling van planschade en schadecomponenten
 • Planschade onder de Omgevingswet
 • Meepraten met de specialisten

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, bekijk hier onze maatregelen. Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream met interactie volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Inleiding

Wanneer een belanghebbende meent door een planologische wijziging in een planologisch nadeliger situatie te raken, dan kan deze belanghebbende een aanvraag om tegemoetkoming in schade indienen. De planschaderegeling is nu geregeld in artikel 6.1 e.v. in de Wro.
In de cursus staat de beoordeling van planschade centraal: de aanvraag, de planologische vergelijking, de planschadetaxatie en de tegemoetkoming rekening houdend met voorzienbaarheid en de aftrek wegens normaal maatschappelijk risico. Voorts komt de rol van de externe planschadeadviseur aan de orde, de deskundige namens aanvrager en het nut van een second opinion.
De planologische schadecomponenten worden besproken op basis van actuele jurisprudentie.
Ook ruim aandacht voor de planschaderegeling onder de Omgevingswet: omvang normaal maatschappelijk risico (5%) en afdoening door het bestuursorgaan.

De Wro trad op 1 juli 2008 in werking. Een belangrijke wijziging is de introductie van het normaal maatschappelijk risico. Voor alle aanvragen (ingeval van indirecte planschade) geldt nu een korting op het planschadebedrag van in ieder geval 2% van de waarde van hun eigen onroerende zaak. Recente jurisprudentie maakt duidelijk dat voor binnenstedelijke herontwikkeling en inbreidingslocaties al gauw een aftrek van 5% aan de orde is. Hoe beoordeel je de omvang van het normaal maatschappelijk risico? In welke situaties is het normaal maatschappelijk risico groter dan 2%? En wanneer kan het bestuursorgaan zelf afdoen zonder de externe planschadeadviseur in te schakelen? En als er meerdere opvolgende planmaatregelen zijn: moet je de forfaitaire aftrek dan per planmaatregel toepassen of – bij sterke verwevenheid – per project?

Afdoening van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade kost gemiddeld zo’n € 10.000,-- per aanvraag volgens inschatting van de minister. De minister wil door toepassing van het normaal maatschappelijk risico de omvang van planschade fors beperken, organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie faciliteren. Het is dus van belang voor overheden, adviseurs, projectontwikkelaars, makelaars/taxateurs en andere betrokkenen om de actuele jurisprudentie en de regeling in de Omgevingswet op hoofdlijnen te kennen.

Voldoende basiskennis over planschade voorkomt onnodige planschadekosten en helpt overheden, adviseurs, makelaars/taxateurs en projectontwikkelaars om slagvaardig om te gaan met planschade en planschaderisico’s.

Inhoud en resultaat

In deze cursus worden de basisbeginselen van planschade uitgelegd:
 • Wanneer is er sprake van planschade?
 • Hoe beoordeel je de schade?
 • Hoe bepaal je de waarde(vermindering)?
 • Hoe verhoudt planschade onder de Wro zich tot de regeling onder de Omgevingswet?
 • Hoe voorkom je planschaderisico?
 • Etcetera.

U bent in één dag helemaal op de hoogte van de juridische grondslag voor planschade, de procedure, hoe u planschade kunt beoordelen en de laatste jurisprudentie. U verkent de planschaderegeling in de Omgevingswet. U kunt meepraten met de specialisten. En uiteraard is er veel ruimte voor uw eigen praktijkcasus!

Deze basiscursus staat naast de verdiepingscursus Actualiteiten en verdieping Planschade in de Omgevingswet, zie hier, die juist bestemd is voor specialisten die zo’n drie jaar ervaring hebben met planschade vanuit hun werkomgeving.

Doelgroep

De basiscursus is bestemd voor:
 • (juridische) beleidsmedewerkers bij Rijk, provincie, gemeente, waterschap en andere overheidsinstanties
 • juridische en/of planologische adviseurs die planontwikkelingen en/of bestemmingsplannen begeleiden en/of voorbereiden
 • advocaten en notarissen
 • projectontwikkelaars en bouwers
 • makelaars/taxateur/rentmeesters met planschade in hun praktijk

Programma

Basis planschade
 • Grondslag Wro: artikel 6.1 en verder.
 • Normaal maatschappelijk risico: wanneer 5%?
 • Risicoaanvaarding (voorzienbaarheid van planschade en ‘stilzitten’).
 • Risicoanalyse planschade: nut en noodzaak.
 • Planschade onder de Omgevingswet

Beoordeling planschade
 • Maximale planologische invulling.
 • Meest ongunstige planologische invulling.
 • Planologisch nadeliger situatie? Dan gehouden tot schadeonderzoek.
 • Verrekening van planologische voor- en nadelen

Schade en schadeomvang

 • Aard van de schade
 • Vermogensschade en/of inkomensschade
 • Welke planologische schadecomponenten?
 • Schade die niet is toe te rekenen aan planologische wijziging

Beoordeling planschade

 • Stappenplan beoordeling planschade
 • Koopgedrag willekeurige redelijke denkend en handelend koper per peildatum
 • Taxatiemethoden: referentieprijzen, transactieprijzen, WOZ-waarde
 • Risicoaanvaarding: actief (voorzienbaarheid) en/of passief (te lang niet benutten)
 • Planschade anderszins verzekerd
 • Forfait 2% normaal maatschappelijk risico in Wro versus 5% in Omgevingswet
 • Wettelijke rente en kosten deskundige bijstand
 • Afwenteling planschadekosten

Docenten

mr. Tineke ten Have
Jurist, Ten Have Advies
 
Tineke is een autoriteit op het gebied van planschade. Zij adviseert overheden op het gebied van planschade en vastgoedwaardering en heeft diverse publicaties over planschade op haar naam staan. Ook is zij hoofdredacteur van Grondzaken in de Praktijk.
 
Lees artikelen op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Tevens ontvangt u het boek Planschade en nadeelcompensatie van mr. I.P.A van Heijst.

bpboekplaatje

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

NRVT Nederlands Register voor Taxateurs66
NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars en Tax66
Vastgoedcert66
NVR Nederlandse Vereniging van Rentmeesters66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 5 oktober 2021
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 595,-
 • Cursusprijs is incl. koffie, thee en lunch
  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %

Aanmelden

Referenties
Mevrouw Ten Have is een echte specialist en kan goed uitleggen.

Duidelijke uitleg, goed materiaal.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Marjolein Vos
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Marjolein via 06 216 36 738 of via marjolein@berghauserpont.nl