Online cursus

€ 595,-

Milieu in het omgevingsplan


 • Hoe wordt milieu geintegreerd in het omgevingsplan?
 • He werkt de nieuwe systematiek Mengpaneel en regelruimte voor gemeenten
 • Staalkaart Bedrijfsactiviteiten in het omgevingsplan
 • Globaal overzicht wijzigingen in thema’s: hoe gaan die werken onder de Omgevingswet?
 • Ook nu u thuis zit: blijf leren en kennis opdoen!

Inleiding

Met de Omgevingswet in aankomst zijn veel gemeenten bezig met hun nieuwe omgevingsplan. Dit wordt het direct juridisch bindende instrument voor de fysieke leefomgeving. Alle regelingen die nu betrekking hebben op de fysieke leefomgeving moeten worden geïntegreerd in het omgevingsplan. Alle beleidsterreinen die hierop betrekking hebben, omgevingsrelevant zijn, komen hier aan de orde. Dat zijn dus ook de ruimtelijk relevante milieuthema’s als geluid, geur, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, etc.

Feitelijk is de grootste verandering in de Omgevingswet de regeling van milieuthema’s in het omgevingsplan. Daar zullen gemeenten echt keuzes moeten gaan maken. Maar kunnen ze dat ook? Hebben ze daar de kennis voor? Vaak zijn door de vorming van de omgevingsdiensten de milieumedewerkers fysiek op afstand komen te zitten. Het is ook handig om als gemeente zelf te weten hoe milieu-aspecten geregeld worden in het omgevingsplan.

Deze cursus biedt deze kennis.

Inhoud en resultaat

Deze cursus leert hoe het systeem van de regeling van milieu-aspecten in het omgevingsplan, in elkaar steekt.

Daarbij wordt ook kort ingezoomt op de inbreng van de belangrijkste (milieu)thema’s die spelen in het ruimtelijke planproces bij het maken van het omgevingsplan. Dan gaat het ook om inzicht geven in het insteekmoment: op welk moment moet dit thema in het planproces ingebracht worden en met welke diepgang?

Doelgroep

Beleidsmedewerkers, adviseurs, projectleiders en juristen die nu betrokken zijn bij bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen van omgevingsvergunningen en nu omgevingsplannen gaan opstellen en daarbij te maken krijgen met thema’s buiten de ruimtelijke ordening. Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten en omgevingsdiensten, maar ook bij provincies, adviesbureaus, projectontwikkelaars en advocatenbureaus.

Programma

Vanuit didactische oogpunt is de dag opgebouwd in twee blokken van 2 uur:

 • Blok 1 van 09.30 tot 12.00 uur (met pauze)
 • Ruime pauze
 • Blok 2 van 14.00 tot 16.30 uur (met pauze)

Korte introductie Omgevingswet

 • Doelstellingen Omgevingswet
 • Inhoud en structuur wet
 • Instrumenten: rol van het omgevingsplan
 • 4 uitvoerings-AMvB’s

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

 • Opbouw Bal
 • Veranderingen Bal ten opzichte van het Activiteitenbesluit en de -regeling
 • Zorgplicht
 • Vergunningplicht
 • Mogelijkheden tot afwijken
 • Rol omgevingsplan

Omgevingswaarden en instructieregels

 • Niet rechtstreeks bindend voor burgers en bedrijven
 • Voorbeelden: luchtkwaliteit, geluid, geur, water, etc.
 • Reikwijdte en typen
 • Omgevingswaarden gemeente in omgevingsplan
 • Omgevingswaarden provincie in omgevingsverordening
 • Werking instructieregels
 • Doorwerking en gevolgen

Omgevingsplan

 • Het huidige bestemmingsplan wordt vervangen door een omgevingsplan:  welke gevolgen heeft dit voor de milieuaspecten?
 • Flexibel: zonering, afstanden, kavels, emissiepunten
 • Inhoud Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
 • Rekening houden met omgevingswaarden en instructieregels
 • Zelf als gemeente omgevingswaarden opnemen in omgevingsplan
 • Mengpaneel milieu
 • Vrije regelruimte gemeenten
 • Regulering van bedrijfsactiviteiten in het omgevingsplan: Staalkaart
 • Beschermen van de gezondheid en van het milieu in het omgevingsplan
 • Kwaliteit van de buitenlucht, geluid, trilling, bodemkwaliteit, geur
 • Praktijkcases omgevingsplan: hoe nu en hoe onder de Omgevingswet

Kort highlights wijzigingen milieuthema’s in omgevingsplan

 • Geluid
 • Luchtkwaliteit
 • Geur
 • Bodem
 • Externe veiligheid
 • Water
 • Natuur

Voor een verdiepend inzicht wordt verwezen naar de 3-daagse cursus Omgevingsplan (milieu)thema’s, zie hier, waar de laatste twee dagen al deze milieuthema’s in relatie tot omgevingsplan ieder 1,5 tot 2 uur aan bod komen. Je wordt geen expert, maar kunt meepraten in het proces en onderzoeken en rapporten beoordelen.


 

Docenten

mr. Lukas Baars
Juridisch adviseur
 
Lukas is juridisch adviseur omgevingsrecht; ook was hij advocaat en werkte hij bij een middelgrote gemeente en een groot adviesbureau. Zodoende heeft hij veel ervaring opgedaan met het omgevingsrecht. Ook is hij als docent actief; hij verzorgt regelmatig cursussen over de omgevingswet.
 
 

Materiaal

U krijgt het digitale cursusmateriaal toegestuurd.

Normaliter krijgt u als cursist daarnaast ook 1 maand toegang tot de kennisbank Omgevingsweb Professional. Nu wordt dat als service in Corona-tijden met 2 maanden verlengd, zodat u ook de komende tijd ook thuis up to date blijft..

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 595,-
 •  Genoemd bedrag is exclusief BTW. 
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Lotte Stapper
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Lotte via 06 25 32 71 038 of via lotte@berghauserpont.nl