1-daagse cursus

€ 595,-

Aanbesteden Warmtenetten

24 maart 2020

Utrecht
 • Waarom is een publieke rol nodig?
 • Welke rol kies je als gemeente? (facilitator, partner, aanbesteder, eigenaar)
 • Alle ins en outs van aanbesteden warmtenetten
 • Wat zijn de juridische en maatschappelijke uitdagingen?
 • Praktische handvatten
 • Voor iedereen die betrokken is bij de aanbesteding

Aanleiding

Alle gemeenten moeten aan de slag om woningen #vangaslos te maken. Er zijn proeftuinen Aardgasvrije wijken. Gemeenten zijn aan de slag met warmtetransitievisies en regionale energiestrategieën. Voor 2030 moeten 1,5 miljoen woningen verduurzaamd zijn. De overige 3,5 miljoen woningen moet voor 2050 klaar zijn.

Naar verwachting moet de helft van die woningen worden aangesloten op een warmtenet. De vraag hierbij is hoe tot een duurzame, betrouwbare, haalbare, uitvoerbare en betaalbare warmte-oplossing voor iedereen te komen? Een enorme opgave, want het speelveld heeft meerdere aanbieders. Daarnaast lijkt een publieke financiële bijdrage noodzakelijk en  heeft de opgave verregaande gevolgen voor de bewoners. 

In deze cursus gaan we dieper in op: 

 • De rollen die de gemeente kan nemen

 • De daarbij passende wijze van het aanbesteden van  warmtenette en de stappen die een gemeente hierbij moet nemen

 • De juridische, financiële en maatschappelijke uitdagingen die je tegenkomt

Inhoud en resultaat

Inzicht bieden in de stappen die je moet nemen om tot een succesvolle aanbesteding en contractering van warmtenetten te komen. Je krijgt praktische handvatten om van ambitie naar uitgevoerd project te komen.

Ook wordt uitgebreid stil gestaan bij de gewenste mate van invloed van een gemeente op de warmtelevering, en welke consequenties dit heeft voor contractsvormen. Daarnaast worden uitgebreid de stappen van het aanbestedingsproces doorlopen om tot het gewenste contract en succesvolle realisatie te komen. Verder worden aanverwante juridische thema’s aangestipt zodat de deelnemers inzicht krijgen in het juridische landschap voor het realisering van warmtenetten.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor allen die betrokken zijn bij de aanbesteding van warmtenetten. Dit zijn projectmanagers, inkopers, juristen, GEM's, programmamanagers duurzaamheid, beleidsmedewerkers, planeconomen. Zij zijn werkzaam bij gemeenten en uitvoerende organisaties.

Programma

Bepalen scope

Wat wil je aanbesteden/inkopen?

 • Grootte warmtenet (alleen de wijk, of ook toekomstproof: aansluiting andere wijken/gebieden)
 • Open of gesloten warmtenet
 • Eisen aan warmtenetten cq levering (duurzame warmte, milieukwaliteit)
 • Onrendabele top warmtenetten (gemeente moet betalen)
 • Leveringszekerheid
 • Aansluitplicht (bestaand en nieuw)
 • Hoge of lage temperatuur
 • Burgerinitiatieven

Contracteringsstrategie

Welk contract wil je sluiten? Wil je veel of minder invloed op de warmtenetten cq levering? Welke risico’s en verantwoordelijkheden wil je op je nemen?

 • Concessies
 • Uitgifteovereenkomsten
 • Alliantie/PPS
 • LCA

Naar de markt

Hoe ga je aanbesteden?

 • Verkenningsfase (o.a. marktconsultatie)
 • Concurrentiegerichte dialoog
 • Innovatie partnerschap
 • Concurrentiegerichte dialoog
 • Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanverwante juridische thema’s

Welke juridische uitdagingen zijn er nog meer?

 • DAEB
 • Wet markt en ordening
 • Staatssteun
 • Dienstenrichtlijn
 • Warmtewet
 • Omgevingswet

Docenten

Fanauw Hoppe
Advocaat en adviseur - AT Osborne
 
Fanauw is strategisch adviseur en ruim 14 jaar advocaat. Hij is gespecialiseerd in aanbestedings-, bouw- en contractenrecht en heeft veel affiniteit met innovatieve en complexe projecten. Hij adviseert vanuit zijn expertises op het gebied van duurzaamheid (energie, klimaat, circulair bouwen). Fanauw geeft regelmatig cursussen en presentaties op het gebied van circulair aanbesteden en is mede-auteur van het groenboek: circulariteit en gebiedsontwikkeling. .
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. .Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

  Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 24 maart 2020
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 595,-
 • De genoemde cursusprijs is incl. koffie/thee/water en lunch (excl. btw )
aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.