1-daagse cursus

€ 695,-

Basiscursus Nadeelcompensatie (planschade) onder de Omgevingswet

7 november 2024

Utrecht
 • In één dag de basisbeginselen én actuele jurisprudentie 
 • Wanneer is sprake van nadeelcompensatie?
 • Reikwijdte en omvang normaal maatschappelijk risico
 • Beoordeling van schadeverzoeken en schadecomponenten
 • Overgang (inclusief overgangsrecht) van planschade onder de Wro naar nadeelcompensatie onder de Ow
 • Meepraten met de specialisten
   

 

Inleiding

De Omgevingswet voorziet in een hele nieuwe regeling voor planschade. Althans voor dat wat wij voorheen – onder de Wet ruimtelijke ordening – planschade noemde. Onder de Omgevingswet spreken wij over nadeelcompensatie. Sinds 1 januari 2024 is de nadeelcompensatieregeling opgenomen in hoofdstuk 15 van de Omgevingswet en in titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Er is sprake van nadeelcompensatie als een belanghebbende door bijvoorbeeld de wijziging van een omgevingsplan in een nadeligere situatie komt te verkeren. Denk daarbij aan de situatie dat een eigenaar van een woning geconfronteerd wordt met de komst van een hoog appartementencomplex, terwijl voorheen op die locatie slechts eengezinswoningen waren toegestaan.

Inhoud en resultaat

In deze cursus staat de beoordeling van nadeelcompensatieverzoeken centraal: wanneer is er sprake van nadeelcompensatie en hoe moet een verzoek beoordeeld worden? Een belangrijk onderdeel van de cursus betreft ook de vergoedbaarheid van eventuele schade. Schade die voorzienbaar is of valt binnen het normaal maatschappelijk risico komt namelijk niet voor een tegemoetkoming in aanmerking. Ook komt de rol van de externe adviseur en de eventuele adviseur van de aanvrager aan de orde. En wat is de zin en onzin van een second opinion en kan nadeelcompensatie verhaald worden op derden?

Het oude planschaderecht komt in deze cursus ook aan bod. Op grond van het overgangsrecht zullen we namelijk nog diverse jaren geconfronteerd worden met planschadezaken, die spelen onder het oude recht (Wet ruimtelijke ordening). De cursus gaat in op het overgangsrecht en de vraag welk recht (de Wro of de Ow) van toepassing is op een schadeverzoek.

Voldoende basiskennis over nadeelcompensatie voorkomt onnodige kosten en helpt overheden, adviseurs, makelaars/taxateurs en projectontwikkelaars om slagvaardig om te gaan met nadeelcompensatie en de risico’s daarop.

 • Samenvattend, in deze cursus worden de basisbeginselen van nadeelcompensatie uitgelegd:
 • Wanneer is er sprake van nadeelcompensatie?
 • Hoe beoordeel je de schade?
 • Hoe bepaal je de waarde(vermindering)?
 • Vergoedbaarheid van schade (waaronder voorzienbaarheid en normaal maatschappelijk risico)?
 • Schadeprocedure
 • De verschillen tussen de planschade onder de Wro en nadeelcompensatie onder de Omgevingswet?
 • Overgangsrecht

U bent in één dag helemaal op de hoogte van de juridische grondslag voor nadeelcompensatie, de procedure, hoe u verzoeken kunt beoordelen en de laatste jurisprudentie. U kunt meepraten met de specialisten. En uiteraard is er veel ruimte voor uw eigen praktijkcases!

Deze basiscursus staat naast de verdiepingscursus Actualiteiten en verdieping nadeelcompensatie in de Omgevingswet, zie hier, die juist bestemd is voor specialisten die zo’n drie jaar ervaring hebben met planschade/nadeelcompensatie vanuit hun werkomgeving.

Doelgroep

 • De basiscursus is bestemd voor: 
 • (juridische) beleidsmedewerkers bij Rijk, provincie, gemeente, waterschap en andere overheidsinstanties
 • juridische en/of planologische adviseurs die planontwikkelingen en/of bestemmingsplannen begeleiden en/of voorbereiden
 • advocaten en notarissen
 • projectontwikkelaars en bouwers
 • makelaars/taxateur/rentmeesters met planschade in hun praktijk
   

Programma

Basis nadeelcompensatie

 • Grondslag Ow en Awb: hoofdstuk 15 Ow en titel 4.5 Awb artikel 6.1 en verder.
 • Normaal maatschappelijk risico: wanneer welk percentage?
 • Risicoaanvaarding (voorzienbaarheid en ‘stilzitten’).
 • Risicoanalyse: nut en noodzaak
 • Overgangsrecht Ow

Beoordeling nadeelcompensatie

 • Vergelijking oude en nieuwe regime
 • Verrekening van voor- en nadelen

Schade en schadeomvang

 • Aard van de schade
 • Vermogensschade en/of inkomensschade
 • Welke schadecomponenten?
 • Schade die niet is toe te rekenen aan wijziging
 • Risicoaanvaarding: actief (voorzienbaarheid) en/of passief (te lang niet benutten)
 • Normaal maatschappelijk risico: van 0% tot 4%
 • Schade anderszins verzekerd
 • Wettelijke rente en kosten deskundige bijstand
 • Afwenteling schadekosten

 

  Docenten

  mr. Eelco de Jong
  advocaat, ZYPP advocaten
   
  Eelco is gespecialiseerd in het vastgoedrecht, zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijk. Daarnaast is Eelco als voorzitter betrokken bij de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat. In die hoedanigheid adviseert hij veelvuldig de minister over nadeelcompensatieverzoeken.
   
  Ineke van Leeuwen
  Advocaat bij Zypp Advocaten
  Ineke is werkzaam als advocaat bij ZYPP advocaten te Arnhem. Zij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht met als zwaartepunt zaken op het gebied van overheidsaansprakelijkheid (nadeelcompensatie) en grondverwerving (onteigening). Verder is Ineke onafhankelijk voorzitter van schadecommissies van Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland. Naast haar werkzaamheden als advocaat en voorzitter geeft zij met enige regelmaat cursussen op het gebied van algemeen bestuursrecht, nadeelcompensatie en onteigeningsrecht.

  Materiaal

  Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

  Verder krijgt u met PONT | Omgeving gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

  bpboekplaatje

  Studiepunten

  Studiepunten en -uren

  Voor deze cursus/opleiding kun je 6 studie-uren rekenen.

  NRVT Nederlands Register voor Taxateurs66
  NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars en Tax66
  Vastgoedcert66
  NVR Nederlandse Vereniging van Rentmeesters66

  Aanmelden

  Datum, Locatie en Prijs

  • 7 november 2024
  • 09:30 - 16:45
  • Utrecht
  • € 695,-
   • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
   • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  Aanmelden

  Referenties
  Heldere uitleg over best gecompliceerd onderwerp

  Duidelijke uitleg, goed materiaal.

  ook interessant voor jou

  Incompany

  Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

  • De training is altijd maatwerk
  • Je bereikt als team hetzelfde niveau
  • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
  • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
  • Je bepaalt de data van de training

  Ook interessant voor jou

  Meer weten?

  Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

  Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

  Kristian Koster
  Programmamanager, Berghauser Pont Academy
   
  U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl