Online cursus

€ 249,-

Parkeren in het omgevingsrecht

11 november 2021

Online
 • Juridische borging van parkeernormen en mobiliteitsoplossingen in een bestemmingsplan en beleidskaders
 • Parkeervraagstukken in relatie tot een goede ruimtelijke ordening
 • Vaststellen parkeerbehoefte in het kader van vergunningverlening en opstellen parkeerbalans

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, bekijk hier onze maatregelen. Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream met interactie volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Inleiding

Alle bestemmingsplannen moesten per 1 juli 2018 regels over parkeren bevatten, omdat per die datum artikel 2.5.30 van de Bouwverordening verviel. Dat hield in dat gemeenten hun bestemmingsplanregels aangepast moesten hebben, al dan niet door middel van een paraplu- of facetbestemmingsplan. Uit de jurisprudentie volgt dat veel gemeenten nog steeds onvoldoende bekend zijn met de gevolgen van deze met de Reparatiewet BZK doorgevoerde wijziging.

De enkele omstandigheid dat een parkeerregel in een bestemmingsplan de toets van de bestuursrechter doorstaat, betekent nog niet dat die parkeerregel in de praktijk bij het verlenen van vergunningen doeltreffend en werkbaar is. Des te meer reden om wat langer stil te staan bij de manier waarop de regels rondom parkeren hun beslag kunnen krijgen in bestemmingsplannen.Hoe is nu de stand van zaken na 1 juli vorig jaar? Daar gaat deze workshop onder meer over.

Inhoud en resultaat

Het doel van de workshop is om beter inzicht te krijgen in een planregel die 1) de toets van de bestuursrechter doorstaat en 2) in de praktijk – bij vergunningverlening - goed werkbaar is. In deze workshop zal echter niet alleen worden stilgestaan bij de juridische borging van parkeernormen in een bestemmingsplan. Ook zal worden ingegaan op het parkeervraagstuk met als doel in een goede ruimtelijke ordening te voorzien. Daartoe wordt stilgestaan bij parkeerbeleid dat flexibiliteit biedt bij het creëren van mobiliteitsoplossingen zoals de mogelijkheid om gebruik te maken van deelauto’s of andere MaaS-oplossingen. Tijdens de workshop zal ook aandacht worden besteed aan het opstellen van een parkeerbalans in het kader van het opstellen van een ruimtelijk plan. In aanvulling hierop zal tot slot in worden gegaan op verschillende aspecten die een rol spelen bij het vaststellen van de parkeerbehoefte van een concrete ontwikkeling in het kader van vergunningverlening. Daarbij spelen zaken een rol zoals: wel of niet salderen, het juiste maatgevende moment bepalen, parkeernormen vs parkeerkencijfers, ontheffing van parkeernormen en storting in een parkeerfonds/mobiliteitsfonds.De workshop is interactief, er is dus veel ruimte voor vragen en discussie. Deelnemers kunnen hun eigen vragen en praktijkcases inbrengen.

Doelgroep

De workshop is bestemd voor:

 • Planologen/planjuristen
 • Vergunningverleners bouwen (Wabo) / bouwplantoetsers
 • Beleidsmedewerkers / coördinatoren ruimtelijke ordening
 • Beleidsmedewerkers verkeer/parkeren
 • Projectontwikkelaars
 • Adviesbureaus

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

 • Juridische borging parkeren en mobiliteitsoplossingen in bestemmingsplan en beleidskaders
 • Parkeerbehoefte: opstellen parkeerbalans
 • Parkeren en vergunningverlening

Alle onderdelen zullen aan de hand van praktijkvoorbeelden uiteen worden gezet.

Programma

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

 • Juridische borging parkeren in bestemmingsplan
 • Parkeerbehoefte: opstellen parkeerbalans
 • Parkeren en vergunningverlening

Alle onderdelen zullen aan de hand van praktijkvoorbeelden uiteen worden gezet.

Docenten

mr. Daniëlle Roelands-Fransen
Advocaat/partner bij Pels Rijcken
 
Daniëlle is gespecialiseerd in het ruimtelijk ordeningsrecht met een bijzondere focus op het onderdeel parkeren. Daniëlle adviseert en procedeert veelvuldig over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen waar het onderdeel parkeren een steeds prominentere rol krijgt. Ook geeft zij regelmatig lezingen en presentaties over dit onderwerp. Daniëlle is bovendien kennispartner voor het dossier ‘Parkeren’ op Omgevingsweb.
 
Aukje van de Reijt
Adviseur bij Goudappel Coffeng
 
Aukje is adviseur Parkeren & Locatieontwikkeling bij Goudappel Coffeng. In die rol adviseert zij gemeenten, initiatiefnemers en projectontwikkelaars bij het oplossen van parkeervraagstukken. Bovendien is zij zeer ervaren in het opstellen van parkeervisies en parkeerbeleidsplannen. Aukje publiceert en doceert regelmatig over dit onderwerp. Ook is zij betrokken bij het opstellen van de CROW-parkeerkencijfers.
 

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 11 november 2021
 • 13:30 - 16:45
 • Online
 • € 249,-
 • Cursusprijs is incl. koffie/thee
  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %
Aanmelden

Referenties

Dit is een nieuwe workshop, nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl