Online cursus

€ 345,-

Actualiteiten volkshuisvestingsrecht

17 mei 2022

Utrecht
Actualiteiten volkshuisvestingsrecht

 • Volkshuisvestingsrecht: de relevante juridische aspecten op een rij
 • Up to date met de (herziene) Woningwet en aandacht voor de geplande aanpassingen
 • De verhoudingen tussen gemeenten, corporaties en huurders/ bewoners
 • Omgaan met de instrumenten en procedures van de wet: sterk staan met woonvisie en prestatieafspraken
 • Hoe werkt het toezicht?
 • De markttoets afgeschaft: is alle niet-DAEB nu weer ‘zo maar’ mogelijk?
 • Wat is DAEB en wat niet? Waar valt middenhuur, MOG en BOG onder? In hoeverre is een bijdrage aan de leefbaarheid nu mogelijk?
 • Hoe kunnen corporaties een rol spelen in de krapte van de woningmarkt voor middenhuur en starters, en hoe dan om te gaan met de wachtlijsten voor sociale huurwoningen?
 • Wat verandert er voor het maken van prestatieafspraken nu de woonvisie verplicht wordt?
 • Voor juristen en bestuurders / toezichthouders van woningcorporaties / de gemeentejurist / afdeling volkshuisvesting gemeenten / adviseurs / ontwikkelaars en beleggers / adviseurs
 • Wat betekent de toegenomen beleidsvrijheid van de Autoriteit Woningcorporaties voor de praktijk? Meer of minder (recht)sonzekerheid? 
 • 3 PE-punten VTW voor toezichthouders
 • In samenwerking met Ten Holter Noordam Advocaten

Berghauser Pont Academy verzorgt deze cursus geheel online.

Aanleiding

Het volkshuisvestingsrecht verandert steeds. De wettelijke regels zijn deels publiekrechtelijk, maar het omvat ook het civiele recht, het huurrecht en aanbestedings- en staatssteunrecht. De belangrijkste wet in het volkshuisvestingsrecht is de Woningwet. Door alle aanpassingen vanaf 1901, is die wet erg uitgebreid en gecompliceerd geworden. Woningcorporaties leveren een belangrijke bijdrage aan de grondwettelijke zorgplicht voor voldoende huisvesting. Het levert een unieke wet op met een bijzonder, door de jaren heen, ontwikkeld systeem van beleidsvorming, implementatie van dat beleid en toezicht op de uitvoering ervan. Dat systeem is deels ook gebaseerd op gebruiken die niet wettelijk zijn geregeld. De wettelijke regeling geeft complexe en soms tegenstrijdige aanwijzingen, ondanks de aanpassing van de Woningwet en het BTIV die volgend jaar van kracht worden. De praktijk heeft behoefte aan een helder overzicht. Deze cursus biedt dat overzicht. De cursist krijgt de middelen aangereikt om met alledaagse problemen uit de praktijk om te gaan.

De regels toepassen in de praktijk

Vanuit het heldere overzicht dat met de cursus wordt geboden, kan de wet beter worden begrepen. Het wordt duidelijk wat de wetgever van de verschillende partijen verlangt, maar ook hoe elke partij haar eigen positie kan versterken in de uitoefening van haar taken en het uitvoeren van haar activiteiten.

De basis van het volkshuisvestingsrecht wordt behandeld, maar er wordt ook ingegaan op actuele ontwikkelingen:
 • De problemen op de Woningmarkt en de mogelijkheden die het volkshuisvestingsrecht biedt
 • De nationale Woonagenda, de monitoring van prestatieafspraken
 • De evaluatie van de Woningwet die tot een wetswijziging heeft geleid
 • De veranderde verhoudingen tussen gemeenten, corporaties en bewoners
 • De uitspraak van de Europese Commissie dat corporaties moeten aanbesteden
 • Uitspraken van de Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet
 • Mogen gemeenten zelf maatregelen in het belang van de volkshuisvesting treffen als woningcorporaties achterblijven?
 • Jurisprudentie
 • Etc.

Inhoud en resultaat

De spelers in het speelveld van de volkshuisvesting zijn talrijk: woningcorporaties, gemeenten, Raden van Commissarissen, adviseurs, huurdersverenigingen, toezichthouders, ambtenaren op het ministerie, etc. Binnen al die instellingen zijn er weer vele disciplines. Maar al die disciplines moeten werken binnen het stelsel van de wet. In deze cursus wordt voor hen een overzicht gegeven van de belangrijkste juridische aspecten van de regels in het ingewikkelde landschap dat “het gebied van de volkshuisvesting” is genoemd. Tevens wordt ingezoomd op actuele discussies en ontwikkelingen binnen het volkshuisvestingsrecht en wordt ingegaan op de raakvlakken met andere rechtsgebieden, zoals het civiele recht, het huurrecht, aanbesteding en staatssteun. Per onderdeel wordt afgesloten met een overzicht van de concrete aandachtspunten en met tips & trucs.

Werkwijze

De docent geeft de cursist een goed overzicht over de wet- en regelgeving en de ontwikkelingen en werkt daarom niet alleen met powerpoint presentaties, maar ook met mindmaps. Vorige edities van deze cursus wijzen uit dat de cursisten enthousiast reageren en dit als een grote meerwaarde ervaren. Er is voor gekozen de cursus te gieten in een dagdeel. Dan worden vooral de relevante hoofdpunten behandeld en er is ruimte voor vragen en interactie. Omdat de ervaring leert dat het volkshuisvestingsrecht veel vragen oproept, zal tijdens de cursus soms een keuze moeten worden gemaakt, maar zal de docent – binnen redelijke grenzen – ook achteraf met vragen benaderbaar zijn.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor juristen van woningcorporaties die met de juridische aspecten te maken krijgen, voor bestuurders / toezichthouders van woningcorporaties, (juridische) medewerkers bij gemeenten op het gebied van de volkshuisvesting/wonen, juristen van ontwikkelaars en zorginstellingen, notarissen en advocaten. De cursus is voor alle partijen die een stevige basis onder hun kennis over het volkshuisvestingrecht willen leggen om zo beter beslagen ten ijs te komen en de kansen en risico’s beter in kaart willen krijgen.

Programma

  • Opzet cursus
  • Overzicht regelgeving volkshuisvesting en wonen
  • Herziene en recent aangepaste Woningwet
  • Het gebied van de volkshuisvesting: DAEB en niet-DAEB
  • Relatie met de actualiteit, zoals de interactie tussen problemen op de woningmarkt en de wijzigende regelgeving
  • Rollen gemeenten en corporaties en bewoners/huurders
  • Relevante jurisprudentie
  • Ruimte voor vragen en interactie

  Docenten

  mr. Michael J. de Groot
  Advocaat Vastgoed en Bestuursrecht , Ten Holter Noordam advocaten
   
  Michael heeft ervaring als toezichthouder en werkt aan een proefschrift op het gebied van de volkshuisvesting. Hij is gespecialiseerd in het vastgoedrecht, waaronder het aanbestedings- staatsteunrecht, het contracteren met de overheid en in gebiedsontwikkeling. Door zijn brede en diverse ervaring met corporaties, kan Michael inspringen op vragen van allerlei spelers in het veld.
   

  Materiaal

  • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
  • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus.

  Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

  Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

  Studiepunten

  Studiepunten en -uren

  Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

  BP Studieuren33
  NOVA3
  NRVT Nederlands Register voor Taxateurs33

  Aanmelden

  Datum, Locatie en Prijs

  • 17 mei 2022
  • 13:30 - 16:30
  • Utrecht
  • € 345,-
   • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.
  Aanmelden

  Referenties
  De gehele cursus gaf een duidelijk overzicht van de wet- en regelgeving m.b.t. de nieuwe Woningwet voor woningcorporaties

  ook interessant voor u

  Incompany

  Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

  • De training is altijd maatwerk
  • U bereikt als team hetzelfde niveau
  • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
  • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
  • U bepaalt de data van de training

  Vragen over de Cursus?

  Meer weten?

  Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

  Ronald Koppers
  Ronald Koppers
  Programmamanager, Berghauser Pont Academy
   
  U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl