2-daagse cursus

€ 1.095,-

Basiscursus Geluid industrielawaai

24 september, 6 oktober 2020

Utrecht
 • In 2 dagen de basiszaken op een rijtje
 • Gericht op industrielawaai
 • Praktische insteek
 • Ook doorkijk naar Omgevingswet
 • U wordt geen geluidspecialist, wel volwaardig gesprekspartner
 • Voldoen aan kwaliteitscriteria voor geluid (scholingslijst Omgevingsdiensten)

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, voor meer info klikt u hier

Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Inleiding

Geluid is voor velen nog steeds lastig. De vele technische aspecten maken het complex om het goed te begrijpen. Als adviseur, jurist, vergunningverlener en handhaver krijg je geregeld met het aspect geluid te maken. Dan is een zekere basiskennis over begrippen en regelgeving van cruciaal belang om je werk goed te kunnen uitvoeren.

Het gebeurt maar al te vaak dat je als vergunningverlener, jurist, handhaver of beleidsmedewerker om tafel zit met geluidspecialisten waarbij je denkt de geluidsituatie van het bedrijf te snappen, blijkt dat er toch weer regels zijn die de interpretatie van de getallen anders maakt. Er zijn dan vele vragen als:
 • Waarom is de ene dB niet de andere?
 • Wat is het verschil tussen geluidbelasting, equivalent geluidsniveau en maximale geluidniveaus?
 • Waarom is dB niet hetzelfde als dB(A)?
 • Waarom wordt industrielawaai vaak berekend en niet gemeten?

De regelgeving is een andere factor. Geluid van een bedrijf op een gezoneerd industrieterrein wordt weer anders beoordeeld dan een bedrijf in het centrum van de stad. En waarom wordt het geluid van bedrijven in het bestemmingsplan weer anders beoordeeld dan in een omgevingsvergunning? Vragen te over.

Inhoud en resultaat

Deze cursus probeert op een overzichtelijke en begrijpelijke wijze bovenstaande vragen te beantwoorden. U zult na het volgen van deze cursus niet met de geluidmeter op stap gaan of een akoestisch rekenmodel opzetten, maar u kunt wel begrijpen waarom de ene decibel de andere niet is en een volwaardige counterpart zijn voor de geluidspecialisten aan tafel. Er komen een aantal onderwerpen aan de orde:
 • De basisbegrippen van geluid worden uitgelegd
 • Hoe is geluid geregeld in het Activiteitenbesluit en het toekomstige Bal
 • Een korte introductie op het akoestisch rapport
 • Wat is een gezoneerd industrieterrein en hoe werkt zonebeheer op hoofdlijnen
 • Wat is de rol van geluid in de ruimtelijke ordening (een introductie)
 • Handhaving; een kort stappenplan voor handhaving geluid (de do’s en dont’s)
 • Een doorkijk naar de regeling van geluid in de Omgevingswet

Er wordt gefocust op geluid van inrichtingen: industrielawaai (IL).

Doelgroep

Deze is tweeledig:
 • Juristen en RO-medewerkers bij gemeenten
 • Adviseurs/specialisten (algemeen of anders dan geluid), vergunningverleners en handhavers van omgevingsdiensten, gemeenten en provincies.

Daarnaast is de cursus interessant voor adviesbureaus en advocatuur. De cursus is niet bestemd voor geluidspecialisten.

Programma

 • Geluid algemeen (kernbegrippen, dB, rekenen, meten, etc.)
 • Wet- en regelgeving:
  • Wm/Wabo
  • Activiteitenbesluit
  • Wet geluidhinder/zonering algemeen
  • Handreiking/Handleiding/indirecte hinder
 • Activiteitenbesluit/geluiddeel inclusief melding
 • Vergunningverlening inclusief aanvraagvereisten en voorbeeld vergunningvoorschriften
 • Zones rond industrieterrein / zonebeheer
 • Handhaving en het meten van geluid / demo
 • Akoestische maatregelen en beoordelen akoestisch rapport
 • Niet inrichting gebonden geluid:
  • bouwlawaai
  • duiding weg- en railverkeer/vliegtuiglawaai
  • evenementen
 • Geluid in de Omgevingswet: een vooruitblik
 • Praktijkcasus en eindtoets

Docenten

Rick Huizinga
Senior adviseur geluid en vergunningen, Royal HaskoningDHV
 
Rick is vanaf de jaren tachtig betrokken bij het tot stand komen van de geluidzones rond industrieterreinen en de sanering en beheer daarvan. Rick adviseert bedrijven en overheden op het gebied van akoestisch onderzoek in relatie tot vergunningen en bestemmingsplannen en bij het opstellen van vergunningaanvragen en beleidsadviezen.
 
Rein Bruinsma
Senior adviseur leefomgevingskwaliteit, Royal HaskoningDHV
 
Rein werkt voor gemeenten, maar ook voor provincies en het rijk en soms voor bedrijven. De advisering kan gaan over alle fasen van het planproces: van de initiatieffase met het karakter van een globale verkenning, naar het uitwerken van een stedenbouwkundig ontwerp in samenhang met de eisen vanuit milieu en de kansen voor een goed en duurzaam woon- en leefklimaat, tot het vastleggen van de plannen in het bestemmingsplan.
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional.. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 12 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1212

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 24 september, 6 oktober 2020
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 1.095,-
 • Cursusprijs is incl. koffie, thee en lunch
  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.
  • Indien u gebruik maakt van de livestream ontvangt u een korting van € 150,- op de cursusprijs.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %
Aanmelden

Referenties
Mooi op hoofdlijnen door de stof.

Helder gepresenteerd.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Paulo da Rosa
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Paulo via 06 25 338 920 of via paulo@berghauserpont.nl