1-daagse cursus

€ 595,-

Toerisme & recreatie en ruimte


 • Alle ins & outs over toerisme en recreatie vanuit gemeentelijk perspectief
 • Hoe kun je als gemeente recreatie-ondernemers faciliteren?
 • Handvatten en instrumenten
 • Recreatie en toerisme in relatie tot de Omgevingswet
 • Oefenen met eigen praktijkcases

Inleiding

De toeristisch-recreatieve sector staat bekend als dynamisch. De vrijetijdseconomie neemt met 400.000 werkzame personen en 37 miljard aan bestedingen in Nederland een groeiende economische en maatschappelijke positie in. Tegelijkertijd heeft de sector als geheel te maken met snel veranderende omstandigheden en wensen vanuit de markt, en met een toenemende interactie met de omgeving. Wat dit seizoen populair is, kan volgend jaar alweer achterhaald zijn. Om in te kunnen spelen op de wensen van de hedendaagse gast, hebben recreatieondernemers ruimtelijk gezien steeds meer behoefte aan een flexibel speelveld waarin zij snel kunnen handelen.

Inhoud en resultaat

Omdat toerisme en recreatie ook vaak een economische boost met zich meebrengen, willen veel gemeenten ondernemers in de vrijetijdssector helpen bij het realiseren van hun plannen. Zij zijn daarom op zoek naar:
 • Nieuwe inzichten over hoe ruimtelijk beleid meer economisch kan worden ingestoken
 • Antwoorden op de vraag hoe de gemeente de vrijetijdssector kan ondersteunen en kan sturen zodat de omgeving er optimaal baat bij heeft
 • Handvaten voor het stimuleren en faciliteren van recreatieondernemers en meer met hen samen te werken in plaats van enkel randvoorwaarden te scheppen waar zij zich in het kader van ruimtelijk beleid aan moeten houden.

De cursus heeft als doel om de deelnemers inzicht te bieden in de economische en ruimtelijke kant van de vrijetijdssector en handvaten te bieden voor het optimaal stimuleren en begeleiden van deze sector vanuit de gemeentelijke setting.

Doelgroep

De cursus is primair bestemd voor beleidsmedewerkers en adviseurs toerisme, recreatie (vrijetijdseconomie) en economische zaken bij gemeenten en provincies. Daarnaast is de cursus ook interessant voor beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, ruimtelijke en economische adviesbureaus, projectontwikkelaars, recreatiebedrijven, vastgoedmakelaars en medewerkers bij waterschappen en Kamer van Koophandel.

Programma

Blok 1: Inleiding
De relatie tussen vrijetijdseconomie en ruimtelijke-economische ontwikkeling en de rol van de gemeente.
 • Aftrap praktijkvoorbeelden: waar lopen ondernemers volgens jullie tegenaan en hoe kan de gemeente hen daarbij helpen?
 • Recreatieontwikkeling, ruimte, en de rol van de gemeente: een korte introductie
 • Recreatie in Nederland: context, bedrijven, werkgelegenheid, activiteiten
 • Trends en ontwikkelingen: waar heeft de sector mee te maken?
 • Verdienmodellen
 • BSR Leefstijlsegmentatie
 • Relevante kaders: wet- en regelgeving en ambities Rijk en Provincie


Blok 2: De rol van de gemeente

Welke ruimte heeft de gemeente (aan welke knoppen kun je draaien). Wat kan niet?
Korte toelichting van een waaier aan mogelijkheden hoe gemeenten in kunnen spelen op de ontwikkeling van de vrijetijdssector:

 • Aftrap praktijkvoorbeelden: een case uit jouw praktijk, waar een ondernemer iets wil van de gemeente, en benoem waarom je dat ingewikkeld of lastig vond
 • Economische invalshoek: de vrijetijdssector stimuleren door overleg, subsidie, gunstige omstandigheden / randvoorwaarden creëren. Sturen van bezoekersgedrag ten behoeve van een optimale interactie met de omgeving, een betere spreiding en verhogen van bestedingen
 • Ruimtelijke invalshoek: ruimte creëren voor groeiende bedrijven, ondernemers helpen om hun weg te vinden in wet- en regelgeving
 • Landschappelijke invalshoek: kun je kansrijke bedrijven op hun terrein veel bewegingsvrijheid geven als ze zorgen voor een goede landschappelijke inpassing? Inzetten op beleving van het landschap, erfgoed en natuur en op route-ontwikkeling
 • Gebiedsontwikkeling: samen met ondernemers gebieden inrichten waarin recreatie en toerisme en belangrijke rol spelen
 • Sociale invalshoek: projecten met lokale partijen en voor bewoners
 • Regionale samenwerking: waarom wel en waarom niet?

Blok 3: Uitdiepen twee instrumenten
Uitdiepen van een aantal van bovengenoemde (2-3 vooraf gekozen) “instrumenten” die je als gemeente kunt inzetten, bijvoorbeeld:

Ruimtelijk / RO

 • Gebiedsontwikkeling
 • Omgevingsvisie

Economisch

 • Stimuleren samenwerking en cross-overs
 • Ondernemersfonds / toeristisch fonds
 • Visitor management
 • Dorps- / city- / regiomarketing
 • Subsidie voor productontwikkeling
 • Regionale samenwerking

Sociaal-cultureel

 • Synergie met publieksbereik erfgoed
 • Storytelling
 • Bewonersinitiatieven

Door de hele cursus heen komen eigen praktijkcases van deelnemers aan bod

Docenten

Anneke van Mispelaar
senior adviseur en partner, Bureau BUITEN
 
Anneke heeft een achtergrond in landschapsinrichting, planologie en bestuurskunde. Ze is expert op het gebied van vrijetijdseconomie. Ze is strategisch en praktisch en kan goed luisteren naar en samenwerken met ondernemers. Anneke werkt zowel voor gemeenten als provincies op het gebied van: natuur en toerisme, toeristisch-recreatieve gebiedsontwikkeling, gebiedsmarketing, ruimtelijk-economisch beleid, erfgoed en toerisme.
 
 
Lieke van der Westen
senior adviseur, Bureau BUITEN
 
Lieke is expert op het gebied van de vrijetijdsindustrie en regionale economische ontwikkeling. Na een internationale studie Tourism Management werkte zij als beleidsmedewerker Economie en Toerisme bij de gemeente Noordwijk. Bij BUITEN werkt zij vooral aan projecten op het gebied van toerisme, cultuurhistorie en economie, waaronder toeristische benutting van de NHW, toeristische visies, herbestemming van erfgoed.
 
 
Daniek Nijland
adviseur, specialist in recreatie en toerisme, Bureau BUITEN
 
Daniek werkte na haar studies Tourism aan Wageningen Universiteit en Cultural Geography (beide cum laude) als adviseur recreatie & ruimte bij Rho Adviseurs voor Leefruimte. Daar was zij betrokken bij het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen en werkte zij ook aan masterplannen en beleidsmatige adviezen op het snijvlak van ruimte, recreatie en toerisme.
 
 

Materiaal

U ontvangt een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal als wetgeving en leidraden.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren5

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 595,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch
aanmelden

Referenties
Prima dag, nuttige info en aandachtspunten. Anneke heeft veel kennis en kan goed overbrengen.

Leuke, informatieve, herkenbare cursus!

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers Berghauser Pont Academy
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl