1-daagse cursus

€ 595,-

Toerisme, recreatie en ruimte


 • Wil je handvatten voor het ontwikkelen en uitvoeren van recreatiebeleid?
 • Heb je behoefte om met collega’s van andere gemeenten ervaringen uit te wisselen en input te krijgen voor een voor jou belangrijk vraagstuk?
 • Zoek je naar handvatten om als gemeente recreatieondernemers te faciliteren?
 • Wil je in korte tijd de ins & outs weten over recreatie en toerisme vanuit gemeentelijk perspectief?

Dan is deze 1-daagse-training toerisme, recreatie en ruimte wat voor jou.

Inleiding

De toeristisch-recreatieve sector staat bekend als dynamisch. De vrijetijdseconomie neemt met ruim 640.000 banen en 75,7 miljard aan toeristische bestedingen in Nederland een groeiende economische en maatschappelijke positie in. Tegelijkertijd heeft de sector als geheel te maken met snel veranderende omstandigheden en wensen vanuit de markt, en met een toenemende interactie met de omgeving. Denk aan thema’s als leefbaarheid, duurzaamheid en vitale vakantieparken. Wat dit seizoen populair is, kan volgend jaar alweer achterhaald zijn. Om in te kunnen spelen op de wensen van de hedendaagse gast, hebben recreatieondernemers ruimtelijk gezien steeds meer behoefte aan een flexibel speelveld waarin zij snel kunnen handelen.

Omdat toerisme en recreatie ook vaak een economische boost met zich meebrengen, willen veel gemeenten ondernemers in de vrijetijdssector helpen bij het realiseren van hun plannen. Deze cursus helpt beleidsmedewerkers / adviseurs van gemeenten daarbij.

Doel

Het doel van de cursus is: de beleidsmedewerker / adviseur recreatie en toerisme bij de gemeente meer grip te geven op hun rol, om zo sturing te kunnen geven aan het behalen van doelen rondom de vrijetijdseconomie. In de cursus wordt daarom ingegaan op:

 • Het vergroten van de algemene kennis van de vrijetijdssector
 • De rol van de gemeente en de eigen rol van adviseur / beleidsmedewerker recreatie en toerisme
 • Handvatten, tools en instrumenten die helpen om (zelf) invulling en sturing te geven aan het vrijetijdsbeleid
 • Eigen ervaringen en die van mede-cursisten
 • Zelf aan de slag en oefenen met een plan van aanpak voor een (eigen) praktijkcase

Opzet

De cursus is opgebouwd uit drie blokken, waarbij er afwisseling is tussen presentaties en opdrachten. De presentaties zullen interactief zijn, dus gericht op het activeren van de kennis van de cursisten. De indeling in blokken is als volgt:

 • Het vergroten van de algemene kennis over de vrijetijdssector
 • Rol gemeente, rol beleidsmedewerker en relevante tools
 • Dit blok brengt alle leerdoelen samen in een opdracht waarbij gewerkt wordt aan een case met plenaire afsluiting

Voor wie is de cursus?De cursus is primair bestemd voor beleidsmedewerkers en adviseurs toerisme, recreatie, vrijetijdseconomie en economische zaken bij gemeenten. Daarnaast is de cursus ook interessant voor beleidsmedewerkers / adviseurs van de Provincie, ruimtelijke en economische adviesbureaus, projectontwikkelaars, recreatieschappen, recreatiebedrijven, vastgoedmakelaars en medewerkers bij waterschappen en Kamer van Koophandel waarbij recreatie en toerisme onderdeel is van het takenpakket.

Programma

Blok 1: Vergroten algemene kennis vrijetijdssector

In dit blok vergroten we door middel van presentaties en de ervaringen van de cursisten de algemene kennis over de vrijetijdssector. Afhankelijk van de interesse komen verschillende thema’s aan bod.

Algemene kennis vrijetijdsector

 • Recreatie en toerisme in Nederland (feiten en cijfers vrijetijdseconomie, denk aan werkgelegenheid, bestedingen, dagrecreatie, verblijfsrecreatie, en een overzicht van de relevante bronnen)
 • Speelveld recreatie en toerisme: stakeholders en hun rollen (denk aan ondernemers, overheden, opleidingen / kennis, dmo’s, en branche-organisaties)\
 • Trends en ontwikkelingen
 • Beleid en regelgeving
 • Marketing & consumenten (denk aan doelgroepen, tourist journey en destinatiemarketing)

Lunch

Blok 2: Rol en tools van de beleidsmedewerker

In dit blok activeren we de eigen kennis van de deelnemers (individuele opdracht) en bespreken dat plenair zodat er van elkaar kan worden geleerd. Wat is in verschillende situaties een relevante tool?

Begrijpen van de rol van de gemeente / beleidsmedewerker

We gaan onder andere in op:

 • Met welke vragen kwamen bewoners / bedrijven / andere partijen afgelopen jaar bij jou? Hoe ga je daar mee om?
 • Aan welke projecten heb je afgelopen jaren gewerkt? Voor welke behoefte / vraag of beleidsdoel zocht je een oplossing? Wat was jouw eigen verantwoordelijkheid?
 • Bedenk een aantal organisaties waar je veel contact mee hebt, welke rol heb je dan?

Inzicht in de range van tools die beschikbaar zijn

Door middel van korte inleidingen (presentaties) en ervaringen van cursisten gaan we in op:

 • Welke tools / instrumenten heb je zelf afgelopen jaren ingezet bij vrijetijdsvraagstukken?
 • Afhankelijk van interesse behandelen we één of twee van onderstaande thema’s:
  • Beleidsontwikkeling en visievorming: hoe doe je dat?
  • Gebiedsontwikkeling / productontwikkeling: hoe doe je dat?
  • Informatievoorziening en marketing: hoe doe je dat?
  • Omgaan met oneigenlijk gebruik van verblijfsvoorzieningen: hoe doe je dat?

Blok 3: Samen werken aan een (eigen) case

In dit blok werken we in groepen aan een case, waar alle opgedane en eigen kennis samen komt. In de groepen schrijft men een plan van aanpak voor een (zelf gekozen) case. De keuze voor de case maken we idealiter vooraf aan de hand van het intakeformulier.

Mogelijke case voor de opdracht, maar inbreng eigen case is ook mogelijk:

 • Tegengaan verloedering/oneigenlijk gebruik (vitalisering verblijfsrecreatie)?
 • Hoe zet je in op beleving en recreatie in de natuur en routeontwikkeling?
 • Hoe ontwikkel je een beleidsplan of visie op recreatie en toerisme?
 • Hoe ontwikkel je een gebied of het (vrijetijds)aanbod ten behoeve van recreatie?
 • Hoe stimuleer of ondersteun je ondernemers?

Aan het eind van blok drie presenteren de groepen aan elkaar hun plan van aanpak met daarin aandacht voor de rol van de gemeente en relevante tools.

We ronden de cursus af met de vraag: Wat neem ik mee naar huis (wat heb ik geleerd) en hoe ga ik daar concreet mee aan de slag (hoe pas ik dat toe in de dagelijkse gang van zaken?)

Docenten

Albertien Perdok
Adviseur ruimte en vrije tijd
 
Albertien heeft een achtergrond in bos- en natuurbeheer, en is intussen flink wat jaren werkzaam in de recreatie- en toerismesector. Ze is een ervaren onderzoeker, en weet haar kennis van de sector en de onderzoeksresultaten te vertalen naar relevante adviezen voor haar opdrachtgevers. Daarnaast is ze een ervaren trainer, waarbij ze trainingen zelf heeft ontwikkeld en gegeven. Haar specialiteiten binnen het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd zijn gebiedsontwikkleing, vraag- en aanbodanalyses volgens de Leefstijlvinder en het ondersteunen van procesvraagstukken.
 
Annemiek Riefel
Senior adviseur
 
Annemiek heeft een toerisme-, recreatie- en marketingachtergrond en de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in onderzoek en regio- en citymarketing bij het Kennispunt van MarketingOost en het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme (GOBT). Ze heeft ruime ervaring als onderzoeker binnen de vrijetijdssector, kent de trends en ontwikkelingen, en weet deze toepasbaar te maken voor ondernemers en overheden binnen de vrijetijdssector. Annemiek legt graag de link van theorie naar praktijk. Haar specialiteiten binnen het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd zijn marketing, consumentengedrag, vraag- en aanbodanalyses, leefstijlanalyses volgens de Leefstijlvinder, beleidsonderzoek en presenteren.
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

 Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 595,-
 • De genoemde cursusprijs is incl. koffie/thee/water en lunch, ex btw
aanmelden

Referenties
Leuke, informatieve en herkenbare cursus!

Kundig, bekwaam en veel praktijkvoorbeelden

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl