Opleiding

€ 1.995,-

Gegevensverwerking en Privacy in het sociaal domein - 4 daags

12, 19, 26 september, 3 oktober 2024

Utrecht
 • In vier dagen opgeleid tot privacyprofessional in het sociaal domein.


Inleiding

Sinds de decentralisaties in 2015 wordt intensief samengewerkt tussen hulpverleners en ambtenaren, maar ook tussen instanties en gemeenten onderling. Hierbij worden gevoelige, vaak bijzondere persoonsgegevens uitgewisseld. Hoe kan een effectieve samenwerking georganiseerd worden waarbij de ambtenaar de wet uitvoert, de hulpverlener zijn integriteit bewaart en de privacy van cliënten beschermd blijft?

Tijdens deze cursus krijgt u gratis het boek Gegevensverwerking en privacy in het sociaal domein van mr. Corrie Ebbers en anderen.  

Inhoud en resultaat

In vier dagen wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein. De opleiding verschaft de kennis en vaardigheden om te kunnen adviseren, en bespreekt de wettelijke voorschriften en actuele ontwikkelingen, waaronder de voorschriften die voortvloeien uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende uitvoeringswet (UAVG).

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor medewerkers en juristen van gemeenten en zorgaanbieders die aangewezen zijn als kwaliteitsfunctionaris, privacydeskundige of functionaris gegevensbescherming in het sociaal domein.

Programma

De opleiding levert inzicht op in de volgende kwesties:

 • De voorgeschiedenis; wat is privacy en waarom is het belangrijk?
 • De risico's van een onzorgvuldige werkwijze
 • De verhouding tussen de AVG, UAVG en de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • De plichten van de organisatie
 • De rechten van het individu
 • De rol van de verwerker
 • De rechtmatige grondslagen van verwerking en verstrekking
 • Toestemming en het toestemmingsformulier
 • De doorbreking van de geheimhouding en de belangenafweging
 • De grenzen van de bevoegdheid tot het verwerken van gegevens
 • De inrichting van de gegevensverwerkende systemen, cloud en outsourcing
 • De openbaarheid van informatie vs inzagerecht
 • De diverse rollen en relaties tussen gemeente, zorgaanbieder, politie, vrijwilliger, cliënt, derden
 • De formele eisen aan samenwerking
 • De mogelijkheden bij fraude-opsporing, profiling, openbare bronnen, open data en big data toepassing
 • De samenwerking bij 1 casus - 1 plan - 1 regisseur

De opleiding is intensief en interactief. In de opleiding wordt geoefend met praktijkvoorbeelden. Deelnemers kunnen deze vooraf aanleveren. Er is veel ruimte voor vragen en het uitwisselen van ervaringen. Er wordt documentatie samengesteld met daarin opgenomen alle relevante wetgeving, de checklist ‘Informatie delen’ en een overzicht met betrouwbare bronnen

U moet rekenen op 3 uur voorbereiding per opleidingsdag

Docenten

mr. Corrie Ebbers
Privacy jurist
 
Corrie is in 1996 afgestudeerd als privacyjurist en heeft bij de toezichthouder gewerkt (nu de Autoriteit Persoonsgegevens). Sinds 2001 werkt ze als onafhankelijk adviseur voor de publieke sector en de zorgsector. In haar adviespraktijk beantwoordt ze vragen over het rechtmatig gebruik van persoonsgegevens binnen het publieke domein, in samenwerkingsverbanden met derden, binnen het Veiligheidshuis en de sociale wijkteams. Zij is deskundig op het terrein van ondermijning en fraude-opsporing en voert privacy impact assessments uit. Mr. Corrie Ebbers is lid van de Vereniging Privacyrecht, het Nederlands Genootschap Functionarissen Gegevensbescherming. Ze is redactiesecretaris van Privacy & Informatie en redactielid van Wolters Kluwer’s Module Privacy.
Lees artikelen op Sociaalweb
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Pont | Zorg & Sociaal gratis toegang tot andere dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

bpboekplaatje

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 24 studie-uren rekenen.

BP Studieuren2424
SKJ-studiepunten2424

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 12, 19, 26 september, 3 oktober 2024
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 1.995,-
  • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties
Sluit goed aan bij de praktijk met goede handvatten.

Inhoudelijk was de cursus van een goede kwaliteit. Mevrouw Ebbers is zeer ervaren en kundig.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Crescens Akkermans
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Crescens via 06 107 190 78 of via crescens@berghauserpont.nl