1-daagse cursus

€ 695,-

Wet collectieve warmtevoorziening in de praktijk


 • Wet collectieve warmtevoorziening
 • Taken en verantwoordelijkheden voor de gemeente
 • Positionering in het warmte speelveld
 • Gemeentelijk handelingsperspectief

Inleiding

Voor de transitie naar een Nederland zonder aardgas wordt momenteel gewerkt aan een opvolger van de Warmtewet: de Wet collectieve warmtevoorziening (hierna: Wcw). Deze wet benadrukt het verduurzamen van de warmte, het beschermen van de warmteafnemer en de regie op de uitrol van warmtenetten. De Wcw biedt zo een kader om de publieke belangen (betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar) beter te kunnen borgen. In de Wcw hebben gemeenten een centrale rol.
In zijn kamerbrief van 21 oktober 2022 heeft minister Jetten van Klimaat en Energie uitgesproken de infrastructuur van collectieve warmtevoorzieningen in publiek beheer te gaan plaatsen. In een kamerbrief zomer 2023 worden deze en andere belangrijke wijzigingen in het wetsvoorstel toegelicht. Daarbij wijst de Wcw publieke partijen en gemeenten in het bijzonder aan als belangrijke spelers bij de uitrol van warmtenetten. Ook krijgt de gemeente een instrumentarium om meer te kunnen sturen op het speelveld rondom warmtenetten.

Inhoud en resultaat

Deze cursus geeft antwoord op de vragen:

 • Welke taken en verantwoordelijkheden heeft de gemeente onder de Wcw?
 • Hoe positioneert de gemeente zich strategisch in het warmte speelveld en in de warmteketen?

Je krijgt antwoorden op deze vragen en een gemeentelijk handelingsperspectief bij de uitrol van warmtenetten ter voorbereiding op en bij inwerkingtreding van de de Wcw. Het plaatsen van de warmteinfrastructuur in publiek eigendom is hiervoor het vetrekpunt. Daarbij zal ingegaan worden op de basiskennis van de warmteketen van bron tot afnemer. We behandelen de verschillende rollen voor publieke en private partijen in de warmteketen en kijken naar de financiële en organisatorische consequenties hiervan. Zo geven we inzicht in de (juridische) stappen die doorlopen moet worden voor het aanwijzen van een warmtebedrijf. Aan het eind van de cursus kun je zelf aan de slag met een gemeentelijke warmtestrategie op basis van rolinneming, integratie (energie)beleid, samenwerkingsvormen en contractering.

Doelgroep

Deze cursus is gericht op beleidsmakers, beleidsadviseurs, juristen en projectleiders bij gemeenten werkzaam in de domeinen ruimte en energie. Daarnaast is de cursus ook relevant voor medewerkers van (semi-)publieke of private partijen die zich willen oriënteren op het warmtespeelveld om ook hun eigen positie te bepalen zoals enerigecoöperaties, waterbedrijven, afvalwerkers, netbeheerders, woningcorporaties.

Programma

 • Webcollege dat vooraf bekeken wordt. Hierin komt de aanleiding van de Wcw en basiskennis over de warmteketen in beeld.
 • Verschillende vormen van verdeling tussen publieke en private netten.
 • Rolinneming en organisatorische consequenties gemeente
 • Financiële consequenties: de businesscase van verschillende partijen
 • Juridische consequenties: hoe regel je afstemming en de rol van het omgevingsplan.
 • Gevolgen voor het maken van een warmteplan.
 • Gevolgen voor een warmtestrategie.

Docenten

Marko Marskamp
Adviseur Gebiedsontwikkeling bij AT Osborne
Marko Marskamp is adviseur Gebiedsontwikkeling. In zijn ruimtelijke projecten wordt hij altijd gedreven door de ‘hoe’ vraag: hoe hebben we hier een probleem, hoe gaan we er samen mee om en hoe benutten we het voor een kwaliteitsslag. Met een achtergrond in de sociale en technische wetenschappen beschouwt Marko ‘hoe’ vragen met een oor voor belangen en een oog voor mogelijkheden. Zijn analytische blik stelt hem in staat een complexiteit aan actoren en factoren snel inzichtelijk te maken. Zijn vertaling naar overzicht verbindt en ondersteunt partijen problemen om te zetten in meerwaarde.
Ivo Westra
Adviseur bouw- en aanbestedingsrecht
Ivo is als juridisch adviseur bij AT Osborne komen werken na zijn masteropleiding bouw- en aanbestedingsrecht. Hij heeft ervaring opgedaan met verschillende aanbestedingsprojecten en privaatrechtelijke vraagstukken. Vanuit de werkgroep Duurzaamheid en recht is Ivo betrokken bij de energietransitie en meer specifiek de warmtetransitie. Zo heeft hij bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de rolneming bij warmtenetten bij een gemeente en de gewenste juridische entiteiten die hierbij komen kijken. Ivo geeft graag kleur aan juridische onderwerpen door deze met een realistische blik te koppelen aan de dagelijkse praktijk. Hij denkt hierbij graag in oplossingen om zo wetgeving niet als obstakel maar als onmisbaar instrument te zien. Zijn juridische kennis past hij graag toe in een multidisciplinaire omgeving, bijvoorbeeld in de gebiedsontwikkeling.

Materiaal

 •  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Klimaatweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Klimaatweb Pro gratis toegang tot dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 695,-
  •  Genoemd bedrag is exclusief 21% btw 
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties

 Voor deze nieuwe cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.