Online

€ 249,-

E-cursus Omgevingswet op hoofdlijnen


 • Op hoofdlijnen voor de niet-primaire doelgroepen, die wat verder van de Omgevingswet afstaan
 • In 3 uur een goed beeld van de doelen en consequenties van de Omgevingswet
 • 6 lessen
 • Elke les is een mix van theorie, verhelderende filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten
 • Na afloop toets en certificaat
 • Online in uw eigen tijd en tempo

Wilt u meer weten of behoort u tot de primaire doelgroep? Volg dan de uitgebreide E-cursus Inleiding Omgevingswet van 11 lessen (10 uur)

 

Inleiding

Binnenkort treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet beoogt alle wet- en regelgeving in het omgevingsdomein te integreren in één wet en een aantal uitvoeringsbesluiten en -regelingen. Dit heeft behoorlijke consequenties voor de werkwijze binnen het omgevingsdomein. Niet alleen de regels veranderen, maar ook de manier van werken. Wat betekent dit voor u?

Deze e-cursus gaat niet de diepte in, maar behandelt de essentie van de nieuwe wet. Deze e-cursus is specifiek bestemd voor de niet-primaire doelgroepen van de Omgevingswet. Deze medewerkers staan wat verder af van de Omgevingswet. De cursus is dus niet bestemd voor medewerkers ruimtelijke ordening, VTH, milieu, grondzaken, etc., die volgen de uitgebreidere E-cursus Inleiding Omgevingswet, zie hier.
U hoeft niet alles tot in detail te weten, maar u wilt wel op hoofdlijnen weten wat er nu verandert en op welke wijze u daarmee te maken krijgt.

Inhoud en resultaat

Deze e-cursus biedt u een introductie op hoofdlijnen in de Omgevingswet. Na afloop van deze cursus heeft u inzicht in:

 • De hoofdlijnen van de Omgevingswet
 • De kerninstrumenten
 • De werking van het omgevingsplan
 • De andere manier van werken die vereist is voor de organisatie

U weet wat er globaal verandert en u snapt daardoor goed op welke wijze de primaire doelgroepen als ruimtelijke ordening, beleid, milieu en VTH aan de slag moeten gaan met de Omgevingswet.

Werkwijze e-cursus

Deze e-cursus is online te volgen in uw eigen omgeving via tablet of computer. U logt in en u start met de lessen, waarbij u in uw eigen tempo de 6 lessen volgt. Elke les is een mix van theorie, verhelderende filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten. Na elke les ziet u of u uw opdracht goed heeft beantwoord en krijgt u uitleg.

Op uw persoonlijke overzichtspagina kunt u gedurende de cursus uw kennisopname en voortgang bijhouden. Daardoor kunt u ook goed zien welke onderwerpen uit de cursus wellicht nog extra aandacht nodig hebben.

Als u alle lessen afgerond hebt volgt een toets. U krijgt 6 vragen voorgelegd. Deze zijn een dwarsdoorsnede van de e-cursus. Als u 4 van de 6 vragen correct beantwoordt, bent u geslaagd. U kunt één keer een herkansing doen. Indien u slaagt kunt u direct zelf een certificaat uitprinten.  

Daarnaast krijgt u de beschikking over de Memotrainer. Dit is een interactieve tool, waarmee u uw kennis actueel houdt tijdens en na de e-cursus. U ontvangt dan iedere week 8 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer.  

E-cursus plus Kennisbank

Tegelijk met de e-cursus krijgt u ter ondersteuning ook direct toegang tot de Kennisbank Omgevingsweb Professional, met daarin wetgeving, jurisprudentie, nieuws en achtergrondmateriaal. Deze kunt u tijdens de cursus raadplegen bij het beantwoorden van de opdrachten, maar ook om soms even wat verder te kijken met betrekking tot een onderwerp. De kennisbank blijft beschikbaar zolang u bezig bent met de cursus en vormt een uitgebreide bron van informatie en verdieping.

Voor wie is de e-cursus?

De e-cursus is speciaal ontwikkeld voor de meer secundaire doelgroepen van de Omgevingswet. Deze medewerkers staan wat verder af van de Omgevingswet, maar moeten wel weten wat dit in hoofdlijnen voor de organisatie betekent en indirect voor hen. Dit zijn in de praktijk juristen, beleidsmedewerkers, management, medewerkers bedrijfsvoering/ICT, projectleiders/-managers, communicatiemedewerkers, etc. werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen en rijksdiensten, maar ook adviesbureaus, architecten, makelaars, etc.

Programma

Les 1: Inleiding: waarom een (nieuwe) Omgevingswet?

We staan stil bij de invoering van de Omgevingswet. Ook komt in het kort de hele cursus (op hoofdlijnen) aan bod.

Les 2: De kerninstrumenten in de Omgevingswet en de werking

In deze les worden de belangrijkste kerninstrumenten van de Omgevingswet behandeld. Er wordt een kort overzicht gegeven van de zes kerninstrumenten, maar stilgestaan wordt bij de belangrijkste kerninstrumenten omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsvergunning en projectbesluit. Ook komen algemene regels aan bod.

Les 3: ‘Ruimtelijke ordening’ in de Omgevingswet

In deze les wordt stilgestaan bij de instrumenten die als de basis van de ruimtelijke ordening in de Omgevingswet kunnen worden gezien. Het gaat dan om de omgevingsvisie alsmede het omgevingsplan.

Les 4: De belangrijkste vergunning in de Omgevingswet: de omgevingsvergunning

In deze les staat de omgevingsvergunning binnen het Omgevingswetstelsel centraal. Dit instrument wordt uitgelicht aan de hand van de uitbreiding van toestemmingen (die in de omgevingsvergunning erbij komen). De hoofdlijnen van de werking van de omgevingsvergunning komen aan de orde.

Les 5: Thema’s Omgevingswet: milieu en grondzaken

In deze les wordt behandeld wat de belangrijkste veranderingen zijn in het milieurecht. Ook komen de belangrijkste veranderingen in het thema grondzaken aan de orde.

Les 6: Het stelsel in beweging

In deze les wordt behandeld hoe de Omgevingswet eigenlijk ‘dwingt’ tot anders werken / anders nadenken: wat betekent dit voor de praktijk? In deze les komen ook de competenties aan de orde die nodig zijn om met de Omgevingswet te kunnen werken.

Docenten

mr. Lukas Baars
Juridisch adviseur
 
Lukas senior adviseur ruimtelijke ordening en omgevingsrecht, werkzaam bij Aveco de Bondt. Eerder was hij advocaat en werkte hij bij een middelgrote gemeente en een groot adviesbureau. Zodoende heeft hij veel ervaring opgedaan met het omgevingsrecht. Ook is hij als docent actief; hij verzorgt regelmatig cursussen over stikstof/Wet natuurbescherming, maar ook de Omgevingswet. Lukas is als specialist betrokken bij het stikstofteam van Aveco de Bondt en behandelt diverse kwesties waarin specialistisch juridisch advies over de Wnb benodigd is.
 

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 249,-
 • € 249,-

  Indien u de e-cursus met meerdere personen wil volgen, geldt een staffelkorting:

  • 5 tot 10 personen € 199,- per cursist na de 1e cursist
  • 10 tot 20 personen € 175,- per cursist na de 10e cursist
  • Meer dan 20 personen: € 99,- per cursist na de 20e cursist
  • Meer dan 50 personen: neem contact op met de programmamanager voor een passend aanbod

  Alle genoemde bedragen zijn excl. btw 21 %

  Meld u aan voor het STAP-budget via:

      

Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl