Online cursus

€ 595,-

Werken met de Omgevingsvisie

25 november 2021
1 december 2022

Online
Online
Visievorming in de nieuwe werkelijkheid
 • Vooruitlopen met de Omgevingsvisie
 • De vereisten en mogelijkheden van de Omgevingswet
 • Visievorming in het algemeen
 • Integraal denken
 • Praktische handleiding voor het zelf maken van een omgevingsvisie
 • Ervaringen van het Leertraject Pilots Omgevingsvisie
 • In samenwerking met Kuiper Compagnons

Berghauser Pont Academy verzorgt deze cursus geheel online.

Inleiding

De toekomst lijkt minder voorspelbaar (en maakbaar) dan ooit, terwijl het meer dan ooit nodig is erop voorbereid te zijn. Juist omdat meer van de markt en de bewoners moet komen, dient de overheid goed te weten welke kant het op moet gaan. Elke keer moet daarbij een strategie op maat worden uitgestippeld. Soms moeten initiatieven alleen getoetst worden, maar vaker nog moet er verleid, aangejaagd en gesleurd worden om projecten nog van de grond te krijgen. Kortom, de praktijk heeft behoefte aan een visie op de toekomst. De nieuwe Omgevingswet - die de planfiguur ‘Omgevingsvisie’ aanreikt - kan daarbij helpen, maar is geen wondermiddel. Die wet zegt immers niet hoe je zo’n Omgevingsvisie moet maken.

Uitdaging

Deze cursus gaat daarom over visievorming in het algemeen en over de Omgevingsvisie in het bijzonder. Een Omgevingsvisie geeft het beleid aan voor het hele spectrum van de (fysieke) leefomgeving. Dit betekent dat de Omgevingsvisie de beleidsvelden RO, water, milieu, verkeer en zorg, onderwijs en welzijn moet integreren. Daarvoor is alle kennis en inzet van de mensen die in deze velden werken nodig. Dit is een mooie uitdaging die echter nog bij lang niet alle betrokkenen bekend is. Deze cursus stelt daarom de urgentie centraal om samen de handschoen op te pakken en zo meer synergie te bereiken en betere visies te maken. Hierbij zullen de ervaringen van het Leertraject Pilots Omgevingsvisie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu uit de eerste hand ingebracht worden.

Inhoud en resultaat

Met deze cursus wordt u:
 • kennis aangereikt over de achtergronden, doelstellingen en inhoud van de Omgevingswet voor zover relevant voor de Omgevingsvisie
 • verder gaat de cursus in op visievorming in het algemeen, de rol en mogelijkheden van de Omgevingsvisie in de toekomst en het opstellen van een Omgevingsvisie.
Deze cursus biedt gemeenten ook een praktische handleiding voor het zelf maken van een Omgevingsvisie.
Dit gebeurt mede aan de hand van het boek Werken met de structuurvisie en omgevingsvisie, recente theorievorming over (het integrale karakter van) de Omgevingsvisie en vele praktijkvoorbeelden en -ervaringen van visievormingstrajecten in binnen- en buitenland, waaronder die van het genoemde Leertraject Pilots Omgevingsvisie. Er is alle ruimte om ook uw eigen praktijkvoorbeelden en -vragen in te brengen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor iedereen die op een of andere manier regelmatig in aanraking komt/zal komen met Omgevingsvisies, of visievorming in het algemeen, zoals beleidsmakers, bestuurders en adviseurs, maar ook vertegenwoordigers van belangenorganisaties, uit de beleidsvelden RO, water, milieu, verkeer en zorg, onderwijs en welzijn.

Programma

Inleiding
 • Visievorming toen en nu
 • Wat is een Omgevingsvisie?
 • Waarom een Omgevingsvisie maken?
 • Opzet cursus: 3 blokken
Blok 1: Kader
Het wettelijk kader

 • Doel en uitgangspunten van de Omgevingswet
 • De planfiguren van de Omgevingswet
 • Planfiguur Omgevingsvisie
 • Kans of bedreiging?
Nieuwe werkelijkheid
 • Verander(en)d landschap
 • Crisis en krimp
 • Gebiedsontwikkeling 3.0
 • Overige relevante trends
 • Gevolgen voor de Omgevingsvisie
Benadering
 • Ervaringen van het Leertraject Pilots Omgevingsvisie
 • Integrale koersbepaling: Identiteiten en kernkwaliteiten
 • Flexibiliteit binnen richtinggevende kaders
 • Wikken en wegen: het integrale afwegingskader
 • Het ideaalplaatje: Van droom naar daad
Blok 2: Praktijk
Consensus, draagvlak en uitvoeringsbetrokkenheid
 • Regisseren is niet hetzelfde als loslaten
 • Succesvoorwaarden voor een goede communicatie
 • Coproductie: Lotgenoten worden deelgenoten worden bondgenoten
 • Moderne communicatietechnieken
 • Cultuurschok! Cultuurverandering in de organisatie
Aanpak, planning, vorm, inhoud en opbouw
 • ‘Form follows function’
 • Participatief opdrachtgeverschap
 • Hoe leren we elkaars taal praten
 • De toenemende betekenis van GIS en datastromen
 • Keuzefase, ontwerpfase en vaststellingsfase
 • Cyclische beleidsvorming: permanent systeem om de ontwikkeling van de gemeente te volgen en te monitoren
 • De kracht van analoge en digitale vormgeving
Blok 3: Uitvoering
Dynamisch uitvoeringsprogramma

 • Verankering van cultuurverandering in de uitvoering
 • Grip op projecten: Over kavelpaspoorten, projectplannen en plattelandsfunctionarissen
 • De mogelijkheden voor kostenverhaal onder de Omgevingswet
 • Uitvoeringsstrategieën
 • Cyclische beleidsvorming: permanent systeem om ontwikkeling van gemeenten te monitoren
Onderzoeken en MER
 • MER-‘plicht’ onder de Omgevingswet
 • Mogelijke en wenselijke onderzoeken
 • Onderbouwing van de visie
Digitalisering
 • Digitalisering onder de Omgevingswet
 • Het Bro en de Praktijkrichtlijn
 • In kleur en objectgericht

Docenten

Gerwin Gabry
Programmadirecteur Omgevingswet, KuiperCompagnons
 
Gerwin werkt al vele jaren intensief aan structuurvisies, toekomstvisies, regiovisies en Omgevingsvisies in binnen- en buitenland en geeft al jaren cursussen. Verder schreef hij het boek ‘Werken met de omgevingsvisie; visievorming onder de Omgevingswet. Ook is hij nauw betrokken geweest bij het Leertraject Pilots Omgevingsvisie en de Pilot ‘Van omgevingsvisie naar omgevingsplan’ van het Ministerie I&M.
 

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
•  Boek Werken met de omgevingsvisie van drs. G.B. Gabry
•  Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus 

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

bpboekplaatje

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

NVR Nederlandse Vereniging van Rentmeesters66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 25 november 2021 | 1 december 2022
 • 09:30 - 16:30
 • Online | Online
 • € 595,-
 • •  Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
Aanmelden

Referenties
Duidelijk, interactief en goed te volgen.

Prima mix tussen theorie en praktijk.


ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl