2-daagse cursus

€ 1.195,-

Basiscursus Duurzaam Bouwen


 • Niveau stedenbouw, gebouw en uitvoering
 • Bestaande bouw en nieuwbouw
 • Thematische verdieping op energie, materiaal en gezondheid
 • Duurzaamheid praktisch, pragmatisch en planmatig aangepakt

 

 

Inleiding

De verduurzaming van de gebouwde omgeving bevindt zich in een nieuwe opwindende fase. Energietransitie is daarbij het leidende begrip, maar ook circulariteit houdt de gemoederen bezig.

Inhoud

De focus van gemeenten richt zich steeds meer op de bestaande bouw, maar ook bij nieuwbouw ligt nog een grote uitdaging. Op welke manier is in een prestatiegerichte uitvraag niet alleen energie maar ook circulariteit en gezondheid zorgvuldig mee te nemen? Voor een bestaand of nieuw te realiseren gebouw, of voor een gebiedsontwikkeling? Deze cursus geeft gemeenten de mogelijkheid hun inzicht in mogelijke strategieën te vergroten en biedt handelingsperspectief om duurzaam bouwen op alle gebiedsniveaus en alle soorten gebouwen concreet en uitvoerbaar te krijgen, in zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

Duurzaam bouwen is een middel om bepaalde doelen te bereiken. Deze doelen liggen op verschillende niveaus en moeten leiden tot een leefomgeving met toekomstwaarde. De uitdaging is om gebouwen te realiseren waar mensen plezierig kunnen wonen en werken, nu en later. En dat op een manier dat ook toekomstige generaties blijvend in hun behoeften kunnen voorzien. Het betekent energiezuinig bouwen, gebruik maken van duurzame (herbruikbare) materialen, een gezond binnenmilieu, verantwoord watergebruik en duurzaam slopen. Maar hoe kun je duurzame wensen praktisch, pragmatisch en planmatig invullen?

In de tweedaagse Basiscursus Duurzaam bouwen leer je duurzaam bouwen toepassen in de lokale praktijk. We kijken naar drie niveaus: stedenbouw, gebouw en uitvoering. Je leert alles over het actuele instrumentarium en maakt kennis GPR Gebouw en GPR Stedenbouw. Thematisch verdiepen we ons in energie, materialen en gezondheid. Ook is er aandacht voor communicatie, processturing en het financieel instrumentarium. Bovendien maken we onderscheid tussen duurzame nieuwbouw en de verduurzaming van bestaande gebouwen.

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor medewerkers die duurzaam bouwen actief aansturen bij gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus. Voor adviseurs en beleidsmedewerkers is het een brede kennismaking. Coördinatoren duurzaamheid en projectmanagers van bouwprojecten kiezen deze cursus voor inhoudelijke oriëntering, kennismaking met instrumenten en borging van kwaliteit. Voor stedenbouwkundigen bieden we handvatten voor het vertalen naar duurzaamheid in gebiedsontwikkeling.

Programma

Dag 1: Perspectief en stedenbouw

 • Duurzaam bouwen in perspectief.
  • Duurzaam bouwen anno nu 
  • Waarom duurzaam bouwen?
  • Historisch perspectief, mijlpalen in duurzaam bouwen
  • Trias Energetica, Cradle to Cradle en andere strategieën
  • Instrumenten voor duurzaam bouwen
  • Kennisbronnen en netwerken
  • Wat doet de markt (corporaties, ontwikkelaars, vastgoed)? 
 • Trends en ontwikkelingen
  • Agenda duurzaamheid rijksoverheid
  • Bouwbesluit 2012: milieuparagraaf en energieprestatie van gebouwen
  • Klimaatbeleid
  • Bouwagenda
  • Duurzaamheid in fiscaal stelsel (MIA regeling)
  • Een nieuwe kijk op waardecreatie en de rol van de gemeente 
 • Duurzame stedenbouw/ gebiedsontwikkeling
  • Case: Wat is duurzame stedenbouw en hoe kan je dat herkennen?
  • Prestaties
  • Thema's
  • Vorm (imago)
  • Prestaties meten: GPR Stedenbouw, BREAAM, DPL
  • Trends
  • Duurzaam herstructureren
  • Energievisie op stadsnivieau, routekaart voor gemeenten en corporaties
  • Instrumenten 

Dag 2: Gebouw en proces

 • Een goed gebouw is een duurzaam gebouw
  • Case: Wat is een duurzaam gebouwe en hoe kan je dat herkennen?
   • Prestaties
   • Thema's
   • Vorm (imago) 
  • Prestatie meten: GRP Gebouw, BREAAM
  • Trends: C2C / Passief bouwen / energieneutraal bouwen
  • Bestaande bouw: Wat is de opgave en wie spelen mee? 
 • Borging en handhaving
  • Speelruimte van de wetgeving: BENG, MPG, Omgevingswet
  • Duurzaam bouwen in de uitvoering, belang van toetsing en handhaving
  • Faalkosten: hoe deze te beperken
  • Legitimiteit
  • Kennis
  • Werkwijze 
 • Proces: hoe krijg je duurzaamheid voor elkaar?
  •  Case: Wat is er nodig voor een duurzaam plan?
  • Participantenanalyse
  • Accenten en thema's
  • Kennis en techniek
  •  Werkwijze
  • Proces
  • Toetsing en handhaving 
 • Woonconsument en particuliere bouw
  • Gedragsbeïnvloeding
  • Duurzaam bouwen stimuleren in de particuliere bouw 

Tussen de eerste en de tweede cursusdag werken de cursisten een huiswerkopdracht uit die we baseren op hun specifieke vragen en omstandigheden.

Docenten

Michiel Brouwer
Eigenaar, MBDSO Michiel Brouwer Duurzame Stedelijke Ontwikkeling
 
Michiel werkt sinds 2008 als zelfstandig stedenbouwkundige aan een breed scala van projecten op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling, met een focus op klimaatadaptatie. Hij studeerde in 1995 af als stedenbouwkundige in milieutechnologie en stadsvernieuwing en werkte daarna bij adviesbureau BOOM, een pionier op het gebied van milieubewust en duurzaam bouwen. In opdracht van het Deltaprogramma begeleidde hij in 2013 vijf gemeentes bij de Proeftuin Klimaatadaptatie in de Stad, schreef mee aan de website www.ruimtelijkeadaptatie.nl en ontwierp het Handboek Meekoppelen. Hij adviseert diverse gemeentes bij het opstellen van beleid of bij projecten op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie.​
 
Geert-Jan van den Brand
Adviseur bij W/E adviseurs
Geert-Jan heeft ruime ervaring als adviseur en projectleider bij diverse gemeenten. Hij ondersteunt hen bij de ontwikkeling van duurzaamheidsbeleid, transitievisies warmte, routekaarten voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Hij is goed thuis in de ontwikkelingen van duurzaam bouwen, circulair bouwen, MPG en is GPR Gebouw 4.3 Expert.
Marijn Emanuel
Senior adviseur bij W/E Adviseurs
Marijn Emanuel werkt momenteel als senior adviseur duurzaamheid en circulair bouwen bij adviesbureau W-E in Utrecht. De transformatie van een lineaire naar circulaire bouweconomie ondersteunen en versnellen, door onderzoek, instrument ontwikkeling en advisering, is momenteel de focus van zijn werk. In 2017 was hij een van de zes oprichters van Madaster, het register voor materialen van de gebouwde omgeving. Het doel van Madaster is om verspilling in de bouwsector te elimineren door de lineaire economie in te ruilen voor een circulaire economie. Voor het oprichten van en werken bij Madaster was Marijn Emanuel directeur en architect bij het bureau van RAU architecten in Amsterdam.
Docent Ruud van Vliet
Ruud van Vliet
Senior adviseur bij W/E Adviseurs
 
Ruud van Vliet is workshopleider voor MPG en hij heeft deze cursus al vele malen gegeven. Hij helpt graag partijen om serieuze stappen te zetten op weg naar een duurzame leefomgeving. Hij wil daarbij partijen verbinden en hen helpen op slimme en inspirerende wijze vorm te geven aan ambities. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord en samenwerking draait om vertrouwen. Hij ondersteunt overheden en bedrijven bij het versterken van hun samenwerkend vermogen met als thematische insteek duurzame bedrijfsvoering. ".

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Klimaatweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Klimaatweb Pro gratis toegang tot dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 10 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1010

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

Aanmelden

Referenties
Helder en duidelijk. Goede cursus!

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u deze cursus incompany volgen?

Of wilt u persoonlijk studieadvies? We vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Tim de Laat
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
U kunt contact opnemen met Tim via 06 40 72 44 82  of via tim@berghauserpont.nl