2-daagse cursus

€ 1.095,-

Basiscursus Bouwregelgeving

17, 24 maart 2022

Utrecht
 • De omgevingsvergunning van aanvraag tot handhaving
 • Vergunningvrij bouwen
 • Bouwen en afwijken van het bestemmingsplan
 • Kruimelgevallen Rechtsbescherming en handhaving

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

 

Inleiding

Bouwwerken moeten passen in hun omgeving. Ze mogen geen gevaar opleveren voor bewoners en gebruikers. Ook moeten ze voldoen aan eisen zoals bijvoorbeeld bruikbaarheid. Om hier als overheid zicht op te hebben moet een initiatiefnemer vaak een vergunning om te bouwen aanvragen.

Inhoud

Onder de Wabo zijn de verschillende vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd tot één vergunning: de omgevingsvergunning. Ook onder de Omgevingswet blijft de omgevingsvergunning behouden, zij het met de nodige wijzigingen. Zo wordt bijvoorbeeld de afwegingsruimte voor het lokale bestuur vergroot. Daarnaast wordt onder de Omgevingswet alle beleid en regelgeving voor de leefomgeving in het omgevingsplan geconcentreerd.

Niet voor alle bouwactiviteiten is een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen mag vergunningvrij gebouwd worden. Maar ‘vergunningvrij’ is niet hetzelfde als ‘regelvrij’. Ook vergunningvrije bouwwerken moeten aan de wet- en regelgeving voldoen. Deze basiscursus geeft inzicht in de vergunningverlening en regelgeving rond bouwen onder de Omgevingswet.

Je krijgt een samenhangend beeld van het vergunning­verleningstraject, van aanvraag tot handhaving. We gaan in op de gehele procedure van de omgevingsvergunning en hoe dit onder de Omgevingswet uit gaat zien. De cursus geeft antwoord op vragen als: Waar heb je een omgevingsvergunning om te bouwen voor nodig? Welke procedure doorloopt een aanvraag en waar wordt die aan getoetst? Wanneer is bouwen vergunningvrij? Hoe handhaaf je bouwregels? En wat moet je doen als het bouwplan strijdig is met het bestemmings of omgevingsplan?

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor medewerkers die aanvragen voor omgevingsvergunningen om te bouwen toetsen en medewerkers die werken op de front-office en bij bouw- en woningtoezicht. De cursus is ook geschikt voor advocaten en projectontwikkelaars.

Programma

Hieronder staat een korte samenvatting van het programma:

Dag 1

 • Systeem van bouwen onder de Wabo 
 • Kwalificatie van bouwwerken
  • Vergunningvrij en vergunningplichtig bouwen
  • Relevante   jurisprudentie
 • Omgevingsvergunning voor het bouwen: de procedure
  • Vooroverleg
  • Reguliere procedure
  • Uitgebreide procedure
  • Verklaring van geen bedenkingen
  •  Gefaseerd indienen, deelvergunningen onlosmakelijke samenhang
  • Procedurebewaking
  • Inwerkingtreding vergunning
  • Bezwaar en beroep 
 • Waar wordt omgevingsvergunning voor het bouwen aan getoetst?
  • Bestemmingsplan
  • Bouwbesluit
  • Bouwverordening
  •  Redelijke eisen van welstand
  • Milieu en privaatrecht?
  • Jurisprudentie 
 • Vergunningvrij bouwen
  • Permanent maken Crisis- en herstelwet en wijziging Bor
  • Bijlage II Bor nieuwe omschrijving van 'achtererf'
  • Mantelzorgwoningen
  • Aanpassing vergunningvrij bouwen
  • Aanpassing 'kruimellijst'
  • Gelijk blijven aantal woningen
  • Overgangsrecht

Dag 2

 • Bouwen en afwijken van het bestemmingsplan
  • Wat is geregeld in Wabo en wat in Wro?
  • Coördinatie en afstemming 
 • Kruimelgevalllen
 • Tijdelijk afwijken
 • Rechtsbescherming
  • Bekendmaking besluit
  • Bezwaar- en beroepsprocedure
  • Voorlopige voorziening 
 • Bor en Mor: specifieke aspecten voor bouwen
  • Eisen aan de aanvraag
  • Behandeling van de aanvraag
  • Financiële bepalingen
  • Specifieke consequenties voor handhaving
  • Indieningsvereissten
   • Algemeen
   • Bouwen en huisvesting
   • Slopen
   • Gebruik
  • VVerschillen BiaB-Mor
  • Regeling aanvraagformulier 
 • Handhaving
  • Consequenties van de Wabo
  • Straf-, privaat- en bestuursrechtelijk
  • Bestuurdsdwang en dwangsom
  • Gedogen
  • Jurisprudentie 
 • Workshop

Docenten

mr. Eelco de Jong
advocaat, ZYPP advocaten
 
Eelco is gespecialiseerd in het vastgoedrecht, zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijk. Daarnaast is Eelco als voorzitter betrokken bij de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat. In die hoedanigheid adviseert hij veelvuldig de minister over nadeelcompensatieverzoeken.
 
Mark Tunissen
Advocaat bij Nysingh Advocaten en Notarissen
Mark is als advocaat thuis in het bestuursrecht en het omgevingsrecht. Moeilijke materie eenvoudig en helder uitleggen, dat is waar hij goed in is. Mark werkt voor overheden en zorginstellingen. Naast zijn advocatenpraktijk verzorgt hij regelmatig cursussen, onder meer over bouwregelgeving, handhaving en de Omgevingswet.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 10 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1010

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 17, 24 maart 2022
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 1.095,-
  • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  • Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven
Aanmelden

Referenties
Goed aansluitend op de behoefte en naar verwachting.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl