1-daagse cursus

€ 595,-

Bruidsschat in de Omgevingswet

19 mei 2022

Utrecht
 • Inzicht bieden in de omzetting van de bruidsschat naar het omgevingsplan
 • Wat heb je hiervoor nodig?
 • Met name milieuregels, maar ook een aantal bouwregels
 • In één dag kennis en inspiratie om er mee aan de slag te gaan

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

Inleiding

Bij inwerkingtreding van het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht ontvangt iedere gemeente de bruidsschat van het Rijk: voormalige rijksregels die niet meer terugkomen op nationaal niveau. Iedere gemeente moet de bruidsschat in de transitieperiode omzetten van het tijdelijke deel naar het nieuwe deel van het omgevingsplan.

Die omzetting is niet zomaar gedaan:

 • Bij het omzetten van die regels hebben gemeenten bestuurlijke afwegingsruimte. Hoe maak je die afwegingen in de praktijk? Wat heb je daar voor nodig?
 • Veel regels uit de bruidsschat zijn milieuregels, die specifieke expertise vereisen. Hoe ga je daar als niet-specialist mee om? En hoe is de rol van de omgevingsdienst daarbij?

Inhoud en resultaat

Deze cursus helpt gemeenten om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor omzetting van de bruidsschat en biedt handvatten om concreet aan de slag te gaan. Twee ervaren docenten in enerzijds wetgevingstechniek Omgevingswet en anderzijds het vastleggen van milieuregels in ruimtelijke plannen, nemen u mee in deze complexe materie.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor beleidsmedewerkers en juristen bij gemeenten, die zich bezig houden met de implementatie van de Omgevingswet en specifieker het omgevingsplan. Daarnaast is de cursus handig voor vergunningverleners, toezichthouders en adviseurs/specialisten van omgevingsdiensten.

Programma

Inleiding bruidsschat

 • Achtergrond keuze van het Rijk: waarom deze bijzondere vorm van overgangsrecht?
 • Overzicht inhoud bruidsschat omgevingsplan

Wijzigen van het omgevingsplan

 • Inhoudsopgave casco: systeem, waar kun je de regels plaatsen
 • Processtappen wijziging van een omgevingsplan
 • Afstemming met OD, waterschap, etc.
 • Schets transitieperiode (gebiedsgericht en themagericht opbouwen omgevingsplan)
 • Hoe breng je regels van de bruidsschat naar nieuw deel
 • Bestuurlijke afwegingsruimte
 • Digitalisering: werkingsgebieden, annotaties en toepasbare regels

Omzetten milieuregels van de bruidsschat

 • Typering regels
 • Aanvaardbare invloed door ‘een activiteit’ en door ‘activiteiten’: wat is het verschil, hoe zit dat in de bruidsschat en wat betekent dat voor het omgevingsplan?
 • Voorbeelden uit de staalkaart bedrijventerrein: focus op geluid en geur
 • Gebiedsgericht en activiteitengericht differentiëren
 • Geur veehouderijen en afwegingsruimte afstanden geur veehouderijen
 • Trillingen
 • Andere milieuthema’s (afvalwater, bodem etc).
 • Hoe gaan we om met cumulatie en hoe kan het zogenaamde mengpaneel daar bij helpen?

Omzetten van de bouwregels van de bruidsschat

 • Technische en ruimtelijke bouwactiviteit
 • Ruimte voor vergunningvrij bouwen
 • Voorbeelden uit staalkaart bestaande woonwijk

Omzetten van de overige bruidsschatregels

 • Indieningsvereisten voormalige Wabo-vergunningen

Docenten

Rein Bruinsma
Docent, adviseur milieu en ruimte bij Royal HaskoningDHV
 
In zijn advieswerk is Rein Bruinsma zeer veelvuldig bezig met de toekomstige omgevingswet. Die projecten vormen in feite een onophoudelijke ontdekkingsreis door het nieuwe stelsel. Vanuit deze adviespraktijk is (al jaren geleden) een praktijk van het geven van cursussen voortgekomen, onder meer voor Berghauser Pont, de VNG-academy, Geoplan en de Academie voor openbaar bestuur, op de thema’s Bedrijven en milieuzonering/milieuzonering nieuwe stijl (van beide uitgaves ben ik hoofdauteur), industrielawaai, industriële geur en milieu en RO.
 
Simon Handgraaf
Jurist omgevingsrecht, FLO Legal
 
Simon adviseert gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk over de toepassing van het omgevingsrecht. Simon heeft van 2012 tot 2020 meegewerkt aan de stelselherziening omgevingsrecht in opdracht van het ministerie van BZK. Hij was onder andere betrokken bij de totstandkoming van het Besluit activiteiten leefomgeving en de bruidsschat voor het omgevingsplan en de waterschapsverordening. Verder werkte hij mee aan de staalkaarten voor het omgevingsplan van de VNG. Op dit moment werkt Simon met het team van FLO Legal hoofdzakelijk aan de implementatie van de Omgevingswet bij decentrale overheden: het opstellen van omgevingsplannen, waterschapsverordeningen en omgevingsverordeningen en het leveren van de toepasbare regels voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
 

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 19 mei 2022
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 595,-
  • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  • Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl