1-daagse cursus

€ 595,-

Bruidsschat in de Omgevingswet

18 mei 2021

Utrecht
 • Inzicht bieden in de omzetting van de bruidsschat naar het omgevingsplan
 • Wat heb je hiervoor nodig?
 • Met name milieuregels, maar ook een aantal bouwregels
 • In één dag kennis en inspiratie om er mee aan de slag te gaan

Inleiding

Bij inwerkingtreding van het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht ontvangt iedere gemeente de bruidsschat van het Rijk: voormalige rijksregels die niet meer terugkomen op nationaal niveau. Iedere gemeente moet de bruidsschat in de transitieperiode omzetten van het tijdelijke deel naar het nieuwe deel van het omgevingsplan.

Die omzetting is niet zomaar gedaan:

 • Bij het omzetten van die regels hebben gemeenten bestuurlijke afwegingsruimte. Hoe maak je die afwegingen in de praktijk? Wat heb je daar voor nodig?
 • Veel regels uit de bruidsschat zijn milieuregels, die specifieke expertise vereisen. Hoe ga je daar als niet-specialist mee om? En hoe is de rol van de omgevingsdienst daarbij?

Inhoud en resultaat

Deze cursus helpt gemeenten om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor omzetting van de bruidsschat en biedt handvatten om concreet aan de slag te gaan. Twee ervaren docenten in enerzijds wetgevingstechniek Omgevingswet en anderzijds het vastleggen van milieuregels in ruimtelijke plannen, nemen u mee in deze complexe materie.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor beleidsmedewerkers en juristen bij gemeenten, die zich bezig houden met de implementatie van de Omgevingswet en specifieker het omgevingsplan. Daarnaast is de cursus handig voor vergunningverleners, toezichthouders en adviseurs/specialisten van omgevingsdiensten.

Programma

Inleiding bruidsschat

 • Achtergrond keuze van het Rijk: waarom deze bijzondere vorm van overgangsrecht?
 • Overzicht inhoud bruidsschat omgevingsplan

Wijzigen van het omgevingsplan

 • Inhoudsopgave casco: systeem, waar kun je de regels plaatsen
 • Processtappen wijziging van een omgevingsplan
 • Afstemming met OD, waterschap, etc.
 • Schets transitieperiode (gebiedsgericht en themagericht opbouwen omgevingsplan)
 • Hoe breng je regels van de bruidsschat naar nieuw deel
 • Bestuurlijke afwegingsruimte
 • Digitalisering: werkingsgebieden, annotaties en toepasbare regels

Omzetten milieuregels van de bruidsschat

 • Typering regels
 • Aanvaardbare invloed door ‘een activiteit’ en door ‘activiteiten’: wat is het verschil, hoe zit dat in de bruidsschat en wat betekent dat voor het omgevingsplan?
 • Voorbeelden uit de staalkaart bedrijventerrein: focus op geluid en geur
 • Gebiedsgericht en activiteitengericht differentiëren
 • Geur veehouderijen en afwegingsruimte afstanden geur veehouderijen
 • Trillingen
 • Andere milieuthema’s (afvalwater, bodem etc).
 • Hoe gaan we om met cumulatie en hoe kan het zogenaamde mengpaneel daar bij helpen?

Omzetten van de bouwregels van de bruidsschat

 • Technische en ruimtelijke bouwactiviteit
 • Ruimte voor vergunningvrij bouwen
 • Voorbeelden uit staalkaart bestaande woonwijk

Omzetten van de overige bruidsschatregels

 • Indieningsvereisten voormalige Wabo-vergunningen

Docenten

Rein Bruinsma
Senior adviseur leefomgevingskwaliteit, Royal HaskoningDHV
 
Rein werkt voor gemeenten, maar ook voor provincies en het rijk en soms voor bedrijven. De advisering kan gaan over alle fasen van het planproces: van de initiatieffase met het karakter van een globale verkenning, naar het uitwerken van een stedenbouwkundig ontwerp in samenhang met de eisen vanuit milieu en de kansen voor een goed en duurzaam woon- en leefklimaat, tot het vastleggen van de plannen in het bestemmingsplan.
 
Simon Handgraaf
Jurist omgevingsrecht, FLO Legal
 
Simon adviseert gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk over de toepassing van het omgevingsrecht, in het bijzonder het waterrecht. Simon was als wetgevingsjurist betrokken bij de totstandkoming van de Waterwet. Sinds 2012 werkt hij in opdracht van het Ministerie van I&M mee aan de stelselherziening omgevingsrecht. Daarbij ligt de nadruk op de algemene rijksregels van het Bal, waaronder lozingsactiviteiten.
 

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 18 mei 2021
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 595,-
 • Cursusprijs is incl. koffie, thee en lunch
  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %

Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl