Middagcursus

€ 345,-

Verhouding Wwft en AVG: de grenzen van het cliëntenonderzoek

16 september 2021

Utrecht

Wilt u meer inzicht in de privacy-rechtelijke aspecten waar financiële instellingen op dienen te letten bij de uitvoering van het cliëntenonderzoek op grond van de Wwft? Volg dan deze cursus!

 • de verhouding tussen de Wwft en AVG
 • de toepassing (of het gebrek aan toepassing) van de AVG bij cliëntenonderzoeken in de praktijk
 • de gevolgen van onrechtmatige gegevensverwerking bij cliëntenonderzoeken
 • de mogelijkheden die de AVG de klant en de financiële instelling biedt

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, bekijk hier onze maatregelen. Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream met interactie volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Inleiding

Hoeveel informatie mag een bank opvragen bij klanten ten behoeve van haar cliëntenonderzoek? Financiële instellingen (waaronder banken) en bepaalde andere beroepsbeoefenaren moeten op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) hun klanten kennen (Know Your Customer, of ‘KYC’) en verrichten daarom cliëntonderzoeken en doen aan transactiemonitoring. In dat verband sturen banken brieven met vragen over onder meer de identiteit van de klant of de persoon/personen achter de klant, over transacties die de klant verricht en zelfs over de partijen met wie de klant zaken doet. Om bij de toezichthouder aan te kunnen tonen dat zij aan haar KYC-verplichtingen heeft voldaan, vragen banken vaak liever te veel informatie dan te weinig. In veel gevallen komen daar bovendien een hoop persoonsgegevens bij kijken. De vraag kan dan ook gesteld worden hoe die praktijk zich verhoudt met de privacywetgeving. In deze cursus wordt de verhouding tussen de Wwft en de AVG onder de loep gehouden.

Inhoud en resultaat

In deze cursus zullen de hoofdlijnen van de relevante wet- en regelgeving (de Wwft, de AVG (GDPR) en de gerelateerde richtlijnen, besluiten en wetten) worden behandeld. Aan de hand van rechtspraak en andere (praktijk)voorbeelden wordt geschetst hoe de anti-witwasregelgeving zich verhoudt tot de privacywetgeving. Aandacht wordt in het bijzonder besteed aan de informatie die financiële instellingen mogen en moeten opvragen bij hun klanten, welke informatie zij in praktijk doorgaans opvragen en of dat binnen de grenzen van het cliëntonderzoek is toegestaan. Deze cursus is erop gericht u een beter beeld te geven van de privacy-rechtelijke aspecten waar u op dient te letten bij het uitvoeren van een cliëntenonderzoek. Voor (medewerkers van) ondernemingen die onderwerp zijn van een cliëntonderzoek (of dat voorzien) biedt de cursus een inzage van de informatie die financiële instellingen moeten en zullen opvragen en hoe ver zij daarin mogen gaan.

Doelgroep

Medewerkers van instellingen in de zin van de Wwft: accountants, advocaten, belastingadviseurs, handelaren, notarissen, trustkantoren, medewerkers van financiële instellingen zoals banken, beleggingsondernemingen en verzekeraars en bedrijfsadviseurs en medewerkers van (juridische afdelingen van) ondernemingen die een KYC-brief van hun bank hebben ontvangen of dat voorzien.

Programma

de hoofdlijnen van de Wwft en AVG;

 • de Europese anti-witwasrichtlijnen;
 • de Wwft (en het Uitvoeringsbesluit) in het algemeen;
 • de drie pijlers van de Wwft;
 • de AVG (en de Uitvoeringswet) in het algemeen;
 • de grondslagen, het doel en de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen;

hoe de AVG zich verhoudt tot de Wwft;

 • toestemming, een wettelijke verplichting en/of de uitvoering van de overeenkomst als verwerkingsgrondslag(en);
 • een algemeen en/of gerechtvaardigd belang als verwerkingsgrondslag(en);
 • het gerechtvaardigd doel bij het cliëntenonderzoek;
 • proportionaliteit en subsidiariteit bij het cliëntenonderzoek;

de beperkingen die de AVG vormt bij de informatievergaring door financiële instellingen;

 • het ontbreken van een verwerkingsgrondslag;
 • het ontbreken van een gerechtvaardigd doel;
 • de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit;

de toepassing (of het gebrek aan toepassing) van de AVG bij cliëntenonderzoeken in de praktijk;

 • de toetsing aan de AVG van het opvragen en opslaan van gegevens door de financiële instellingen;
 • de rol van de AVG bij de informatievergaring door de klant;

de gevolgen van onrechtmatige gegevensverwerking bij cliëntenonderzoeken;

 • de juridische betekenis van onrechtmatige gegevensverwerkingen;
 • gevolgen van een onrechtmatige gegevensverwerking in praktijk;

de mogelijkheden die de AVG de klant en de financiële instelling biedt;

 • de bevoegdheden van de klant op grond van de AVG;
 • gebruik en misbruik van de AVG door financiële instellingen.

Docenten

Jasper Schnezler
Advocaat
 
Jasper richt zich als advocaat op anti-witwasregelgeving, het intellectuele eigendomsrecht (auteursrecht, naburige rechten) en het industriële eigendomsrecht (merkenrecht, modellenrecht). Als onderdeel van het Keep Your Bank-team (KYB-team) van RWV Advocaten staat Jasper klanten bij die informatieverzoeken (KYC-brieven) van financiële instellingen (zoals banken) hebben ontvangen en/of van wie de zakelijke relatie met de desbetreffende instelling opgezegd wordt of dreigt te worden. Samen met collega Marco Anink geeft Jasper geregeld cursussen en presentaties over dit thema
Marco Anink
Advocaat en faillissementscurator
 
Marco is, naast faillissementscurator, advocaat gespecialiseerd in financieel recht. Hij adviseert en procedeert onder meer over zaken met betrekkingen tot financieringen, financiële instrumenten (zoals renteswaps en andere derivaten) en anti-witwasregelgeving. Marco maakt deel uit van het Keep Your Bank-team (KYB-team) van RWV Advocaten. Dit team staat klanten bij die informatieverzoeken (KYC/CDD-brieven) van financiële instellingen, zoals banken, hebben ontvangen en/of van wie de bankrekening opgezegd wordt of dreigt te worden. Samen met collega Jasper Schnezler geeft Marco regelmatig cursussen en presentaties over dit thema.

Materiaal

U ontvangt een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal als wetgeving en leidraden.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 3 studie-uren rekenen.

BP Studieuren33

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 16 september 2021
 • 14:00 - 17:30
 • Utrecht
 • € 345,-
 • Cursusprijs is incl koffie, thee, water maar ex btw 21 %.

  Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen refrenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Paulo da Rosa
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Paulo via 06 25 338 920 of via paulo@berghauserpont.nl