1-daagse cursus

€ 595,-

Onderhandelen over gebiedsontwikkeling


 • Specifiek gericht op de anterieure onderhandelingsfase
 • Kansen nieuwe kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet
 • Mutual gains approach (Harvard-methode)
 • Effectief voorbereiden van een onderhandelingstraject
 • Onderhandelingsstrategie in verschillende situaties
 • Do’s en dont’s bij onderhandelen

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

Inleiding

Met de invoering van de Omgevingswet wijzigt de regeling van publiekrechtelijke kostenverhaal en komt (nog) meer de nadruk te liggen op samenwerking bij gebiedsontwikkeling. Wat betekent het om samenwerkingsgericht te onderhandelen. Welke lessen hebben we in de afgelopen 12 jaar opgedaan met onderhandelen over anterieure overeenkomsten en wat kan er beter?

Inhoud en resultaat

In deze cursus wordt in de geest van de nieuwe Omgevingswet gefocust op samenwerkingsgericht onderhandelen. Deze vorm van samenwerking is erop gericht om eerst de ‘koek’ te vergroten en pas daarna te (ver)delen.

Na afloop van de cursus kent u de:

 • soorten overeenkomsten en bepalingen
 • grenzen van privaatrechtelijk kostenverhaal
 • beginselen van de samenwerkingsgericht onderhandelen (mutual gains approach)
 • de toepassing in veel voorkomende onderhandelingssituaties

U kunt zich daardoor effectief voorbereiden op een onderhandelingstraject.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor projectleiders, juristen en planeconomen die namens de gemeente onderhandelen over gebiedsontwikkeling via een privaatrechtelijke (‘anterieure’) overeenkomst.

Programma

Anterieure overeenkomst(en)

 • Overeenkomsten in het BW
 • Soorten overeenkomsten
 • Gebruik van de Omgevingswet

Beginselen van onderhandelen

 • Mutual gains approach (Harvard onderhandelingsmodel)
 • Onderhandelingsstrategie
 • Do’s en dont’s bij onderhandelen

Voorbereiden van een onderhandelingstraject

 • Kennis over de contractspartij(en)
 • Rolverdeling in het projectteam van de gemeente
 • Rol van management, bestuur en politiek

 Toepassen in onderhandelingssituaties

 • Korte video’s
 • Oefening
 • Handige tips

Docenten

dr. mr. John van den Hof
Jurist gebiedsontwikkeling
 
John is jurist gebiedsontwikkeling en in 2006 gepromoveerd op publiek-private samenwerking. Na zijn promotie heeft John als seniorjurist bij Royal HaskoningDHV en vanaf 2016 vanuit zijn eigen onderneming veel gemeenten ondersteund bij de onderhandelingen over en de opstelling van anterieure overeenkomsten. Van 2008-2018 was John lector Gebiedsontwikkeling en Recht bij Saxion Hogeschool. Hij is tevens kerndocent bij de Master for Urban and Area Development en co-auteur van het Handboek Ruimtelijke Ordening en Bouw. Wkb.
Bekijk LinkedIn profiel
Eugene Zaaijer
Architect en expert Creative Problemsolving
 
Eugene Zaaijer is architect en creative problemsolver. Hij heeft zich vanuit de veranderende ruimtelijke opgaven die hij als directeur van een architectenbureau herkende, gespecialiseerd in het creative problem solving model (CPS). Sinds 2016 begeleidt hij organisaties in het proces om van een probleem een win-win-situatie te maken. Zijn aanpak im deze (onderhandelings)processen kenmerkt zich door creativiteit en aandacht voor wat mensen écht drijft. Eugene is een ‘omdenker’, in staat om vanuit nieuwe perspectieven meerwaarde te creëren. In 2018 en 2019 was hij trainer en programmaleider “Het nieuwe Onderhandelen” voor crisismanagers van veiligheidsregio’s vanuit het gedachtengoed van Meervoudige Intelligentie. Wkb.
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
•  Boek Kostenverhaal bij gebiedsontwikkeling
•  Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus 

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

bpboekplaatje

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 595,-
 • •  Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  •  Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  •  Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl