Middag-seminar

€ 249,-

Gezondheid in de fysieke en sociale omgeving: The next step

12 mei 2020

Utrecht
 • Hoe kunnen we van bewustwording tot concrete actie komen?
 • Hoe gaan we fysiek en sociaal domein verbinden?
 • Hoe kunnen we een gezonde leefomgeving vorm geven?
 • Welke thema’s zijn van belang?
 • Hoe zetten we dat om in regels onder de Omgevingswet?

Inleiding

Het bereiken en in standhouden van een gezonde fysieke leefomgeving is een van de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet. Er is al veel gepraat over het meenemen van gezondheid in het omgevingsbeleid. Het eerste doel, bewustwording, is al voor een groot deel bereikt.

Nu zijn we echter toe aan de volgende stap: concrete acties om dit ook vast te gaan leggen in omgevingsvisies, omgevingsplannen en programma’s. Die worden namelijk nu door het hele land gemaakt, het is dus tijd om er bij te zijn.

Inhoud en resultaat

Dit seminar biedt, aan de hand van succesvolle voorbeelden, concrete beleids- en planregels die direct zijn toe te passen binnen elke gemeente. De verbintenis tussen het sociaal domein, fysieke leefomgeving en gezondheid is daarbij cruciaal; ze beïnvloeden elkaar.

Het seminar is als volgt opgebouwd:

- Gezonde leefomgeving als doel 
- Thema’s omzetten naar regels
- Hoe verbind je dat met elkaar?

Doelgroep

Dit seminar is met name bestemd voor (beleids)medewerkers en bestuurders van gemeenten, provincies, GGD’s en adviesbureaus.

Ze zijn afkomstig van verschillende domeinen:

 • Fysiek: ruimtelijke ordening, bouwen, milieu
 • Sociaal: welzijn, zorg, armoede, participatie

Programma

1. Gezonde leefomgeving als doel

 • Wat is publieke gezondheid?
 • Relatie gezondheid met welzijn, armoede, participatie en sociaal economische gezondheidsverschillen
 • De ‘klassieke’ onderwerpen: luchtkwaliteit en geluid
 • Gezond gedrag en de omgeving: roken, voeding, bewegen
 • Hoe gezondheid verbinden aan duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie?Fred Woudenberg

2. Thema’s

Van elk thema worden kort de impact en stand van zaken besproken, waarna ingezoomd wordt op mogelijke concrete actie en maatregelen op lokaal niveau, die vervolgens kunnen leiden tot concrete regels en normen in de instrumenten van de Omgevingswet, zoals omgevingsplan, omgevingsvisie en programma. Hier wordt zoveel mogelijk gewerkt met praktijkvoorbeelden.

Niet roken: rookvrije openbare ruimtes

 • Gezondheidseffecten van roken
 • Bepaal je visie
 • Beleid: acties en maatregelen. Hoe ga je dit realiseren?
 • Voorbeeldregels
 • Stappen: Draagvlak, beleidsvorming, uitvoering, monitoren en borgenJan Meijdam

Meer bewegen

 • Effect van bewegen op fysieke en mentale gezondheid
 • De beweeglogica: uitgangspunten voor de fysieke inrichting
 • Hoe zorg je dat er ruimte komt voor spelen?
 • Omgeving erbij betrekken (participatie)
 • Lopen en fietsen het primaat gevenFred Woudenberg

Geluid(hinder)

 • Geluid heeft negatieve effecten op gezondheid
 • Bronnen van geluidhinder
 • Acties en maatregelen op lokaal niveau
 • Voorbeeldregel: de stille (of nog beter aangename) zijde (voorbeeldregel
 • Voorbeeldregel: de WHO advieswaarde als omgevingswaarde
 • Multidisciplinair samenwerken: Wie hebben we nodig?Menno Hillebregt

Verbeteren van de luchtkwaliteit

 • Fijnstof en stikstof dioxide
 • Kwetsbare groepen
 • Luchtwegen aandoeningen
 • Mogelijke maatregelen en acties op lokaal niveau
 • Voorbeeldregel: richtlijn gevoelige bestemmingen
 • Voorbeeldregel: de WHO advieswaarde als omgevingswaarde
 • Voorbeeldregel: verbod op houtstook

Elektromagnetische velden

 • Gezondheidseffecten
 • Nieuw landelijk beleid
 • Voorbeeldregel: afstand tussen kinderen en trafohuisjes
 • Voorbeeldregel: afstand tussen kinderen en hoogspanningslijnen
 • Beoordeel initiatievenFred Woudenberg

Gezonde voeding

 • Huidige problematiek: obesitas
 • vestigingsbeleid
 • kindermarketing
 • de directe sociale en fysieke omgeving van het kind
 • Maak een programma: scholenaanpak, community aanpak, gezonde ingerichte stad, gezonde voedsel omgevingKarin de Jager

3. Hoe verbinden we nu alle thema’s met elkaar?

 • Gezondheid als integrerend thema
 • Sociaal-economische gezondheidsverschillen tussen buurten en regio’s
 • Hoe kunnen fysiek en sociaal elkaar versterken?
 • Sociale duurzaamheid
 • Best Practices

Docenten

Fred Woudenberg
Hoofd van de afdeling Leefomgeving, GGD Amsterdam
 
Fred is al jarenlang bezig de gezondheid via de gebouwde omgeving te bevorderen, zowel in Amsterdam en omgeving als landelijk. Hij is lid van de Gezondheidsraad en o.a. voorzitter van de commissie die in juli 2017 het advies ‘meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid’ uitgebracht. Hij is ook lid van de commissie voor de milieu-effect-rapportage en heeft verschillende pilotprojecten voor de Omgevingswet van dichtbij meegemaakt.
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Menno Hillebregt
Senior adviseur geluid
 
Menno is adviseur geluid bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
Jan Meijdam
Senior beleidsadviseur
 
Jan is beleidsadviseur in het team Gezondheid van de gemeente Rotterdam.
Karin de Jager
Senior beleidsadviseur
 
Karin is beleidsadviseur in het team Gezondheid van de gemeente Rotterdam.

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 0 studie-uren rekenen.

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 12 mei 2020
 • 12:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 249,-
 •  Genoemde prijs is inclusief koffie/thee en borrel na afloop (ex 21 % btw )

aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.