1-daagse cursus

€ 595,-

Opsporing door BOA’s: de Wet politiegegevens


 • Krijg inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen de AVG en de Wpg
 • Word concreet op de hoogte gebracht van de Wpg-normen

Inleiding

Voor organisaties waar BOA’s werkzaam zijn geldt naast de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ook de Wet bescherming politiegegevens (Wpg). De Wpg is specifieker dan de AVG: er gelden andere termijnen, je mag eenmaal verzamelde gegevens ook voor andere doelen gebruiken en je mag gegevens verzamelen en verder verwerken zonder dat de betrokkene toestemming hoeft te geven. Omdat de BOA twee verschillende petten heeft, is het noodzakelijk dat de politiegegevens onderscheiden kunnen worden van AVG-gegevens en alleen mensen met een opsporingsbevoegdheid toegang hebben tot deze gegevens.

Inhoud en resultaat

Na afloop van de cursus ‘Privacywetgeving in de opsporing: de Wpg voor BOA's’ bent u op de hoogte van de wetgeving die op de gegevensverwerkingen door BOA’s van toepassing is. U leert wanneer uw BOA’s zich aan de Wpg moet houden, wanneer aan de AVG en wat de belangrijkste verschillen zijn tussen deze wetten. Ook leert u welke stappen er gezet moeten worden om aan de Wpg te voldoen, hoe gegevens gedeeld kunnen worden en hoe gegevens uit opsporingsactiviteiten gebruikt kunnen worden in het toezichtswerk.Andere cursusBent u geïnteresseerd in het onderwerp van de cursus en bent u werkzaam in het sociale domein? Bekijk dan onze cursus Opsporing door BOA's: de Wet politiegegevens.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor privacydeskundigen van alle publieke en private organisaties waar BOA’s werkzaam zijn. Denk aan privacyadviseurs, -juristen, Chief Information Security Officers en natuurlijk de functionaris gGegevensbescherming. Ook staat de cursus open voor HR- en ICT-managers die als taak hebben de werkomgeving compliant te maken in organisaties waar BOA’s werkzaam zijn.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de eendaagse cursus:

 • De AVG en Wpg: wanneer is welke regelgeving van toepassing op de gegevensverwerking door een BOA?
 • De belangrijkste verschillen tussen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg)
 • Algemene bepalingen in de Wpg: o.a. definities, reikwijdte
 • Verwerkingsgronden: welke gegevens vallen onder welke grondslag?
 • Wat zijn de wettelijke bepalingen voor iedere verwerkingsgrondslag?
 • Mogelijkheden voor het verstrekken van gegevens aan partners
 • Gegevensuitwisseling tussen politie, BOA’s en andere opsporingsdiensten
 • Rol en taken van de nieuwe “bevoegd functionaris”
 • Wanneer mogen gegevens uit toezichtswerk gebruikt worden voor opsporing?
 • Welke verplichtingen zijn er voor de werkgever? Bevoegd functionaris aanwijzen, gegevensbeschermingseffectbeoordeling (geb), meldplicht datalekken, register van verwerkingen.Praktijkvoorbeelden: wat mag wel en wat niet binnen de Wpg, specifiek toegespitst in het sociaal en fysieke domein.

Docenten

Suzanne Franken
Specialist Wet politiegegevens (Wpg) en opsporing
 
Zelfstandig trainer, Wpg-deskundige en tekstschrijver. Van 2008 tot 2018 heeft ze verschillende politie-onderdelen begeleid om conform privacywetgeving te werken. Zij zorgde ervoor dat het belangrijkste politieregistratiesysteem (BVH) aangepast werd conform de Wpg. Daarnaast gaf ze cursusen en ontwikkelde ze werkinstructies en handboeken zoals de Verstrekkingenwijzer Wpg en het Praktijkhandboek Wpg. Sinds 2018 richt ze zich op de consequenties van de Wpg voor het werkveld van de boa.
 
Lees artikelen op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

Vooraf dient u het ‘Praktijkzakboek Wpg voor BOA's - Omgaan met persoonsgegevens’ te lezen, te verkrijgen via Uitgeverij Kerckebosch. Op de cursus ontvangt u een documentatiemap met de handouts van de presentatie.

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional.

Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 595,-
 • De prijs is incl. koffie/thee/water en lunch, excl. btw
aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Hanna Rab
U kunt contact opnemen met Hanna via 020 – 8200 908 of via hanna@berghauserpont.nl