1-daagse cursus

€ 595,-

Opsporing door BOA’s: de Wet politiegegevens

12 maart 2020

UTRECHT
 • De komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft met zich meegebracht dat buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) gegevens dienen te verwerken conform de Wet politiegegevens (Wpg).
 • Voor BOA’s in fysieke en sociale domeinen en hun leidinggevenden
 • De Wpg bevat concrete normen wat betreft het bewaren en verwijderen van persoonsgegevens. Gegevens over een strafbaar feit voor het onjuist aanbieden van huisvuil, dienen bijvoorbeeld na vijf jaar te worden verwijderd.
 • Ook bepaalt de Wpg of gegevens gedeeld mogen - of zelfs moeten - worden met ketenpartners zoals politie, zorginstellingen, openbaarvervoerbedrijven, de Belastingdienst, RDW en de Onderzoeksraad voor veiligheid.
 • Deze wet heeft gevolgen voor alle organisaties waar BOA’s werkzaam zijn, zoals gemeenten, provincie, douane en waterschappen.

Inleiding

Langzaam maar zeker raken organisaties gewend aan de AVG. Voor organisaties waar BOA’s werkzaam zijn, geldt bovendien dat ze aan de Wpg moeten voldoen. Dit betekent nogal wat. Wat wordt er van hen verwacht en hoe kunnen zij en hun werkgevers aan deze wet voldoen? Volg deze cursus om antwoord te krijgen op bovenstaande vragen. In de cursus wordt gewerkt met praktijkvoorbeelden. Aan de orde komen onder andere vragen als:

 1. Een gemeente heeft foto’s gemaakt tijdens een milieuvlucht. Een deel van deze foto’s wordt als ondersteunend materiaal gebruikt voor een strafrechtelijk onderzoek. Moeten deze beelden verwerkt worden conform de Wpg of de AVG?
 2. Als je een verdachte van uitkeringsfraude gaat observeren, hoelang mogen deze gegevens dan verwerkt worden en wie mag er toegang toe hebben?
 3. Is het verplicht om gegevens die je als sociaal rechercheur bij het UWV hebt verwerkt, te delen met de rechercheafdeling van de inspectie SZW?
 4. Heeft een burger recht op inzage in de gegevens die een BOA over hem verwerkt, ook al is hij verdachte van een milieudelict?

Inhoud en resultaat

Na afloop van deze cursus bent u op de hoogte van de wetgeving die op de gegevensverwerkingen door BOA’s van toepassing is. U leert wanneer u zich aan de Wpg moet houden en wanneer aan de AVG en wat de belangrijkste verschillen zijn tussen deze wetten. Ook leert u welke stappen er gezet moeten worden om aan de Wpg te voldoen, hoe gegevens gedeeld kunnen worden en hoe gegevens uit opsporingsactiviteiten gebruikt kunnen worden in het toezichtswerk.

Andere cursus

Bent u geïnteresseerd in het onderwerp van de cursus en bent u een privacydeskundige binnen een publieke of private organisatie waar BOA's werkzaam zijn? Bekijk dan onze cursus Privacywetgeving in de opsporing: de Wpg voor BOA's.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor BOA’s en hun leidinggevenden die werkzaam zijn in het fysieke en sociaal domein. Denk aan gemeentelijke handhavers, boswachters, parkeercontroleurs, milieu-inspecteurs en ov-handhavers. Sociaal gaat het om BOA's die zich bezighouden met naleving en fraude ten aanzien van de Wmo 2015, de Participatiewet en Jeugdwet. Ook staat de cursus open voor HR- en ICT-managers die als taak hebben de werkomgeving van de BOA’s compliant te maken.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de eendaagse cursus:

 • De AVG en Wpg: wanneer is welke regelgeving van toepassing op de gegevensverwerking door een BOA?
 • De belangrijkste verschillen tussen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg)
 • Algemene bepalingen in de Wpg: o.a. definities, reikwijdte
 • Verwerkingsgronden: welke gegevens vallen onder welke grondslag?
 • Wat zijn de wettelijke bepalingen voor iedere verwerkingsgrondslag?
 • Mogelijkheden voor het verstrekken van gegevens aan partners
 • Gegevensuitwisseling tussen politie, BOA’s en andere opsporingsdiensten
 • Rol en taken van de nieuwe “bevoegd functionaris”
 • Wanneer mogen gegevens uit toezichtswerk gebruikt worden voor opsporing?
 • Welke verplichtingen zijn er voor de werkgever? Bevoegd functionaris aanwijzen, gegevensbeschermingseffectbeoordeling (geb), meldplicht datalekken, register van verwerkingen.Praktijkvoorbeelden: wat mag wel en wat niet binnen de Wpg, specifiek toegespitst in het sociaal en fysieke domein.

Docenten

Suzanne Franken
Specialist Wet politiegegevens (Wpg) en opsporing
 
Zelfstandig trainer, Wpg-deskundige en tekstschrijver. Van 2008 tot 2018 heeft ze verschillende politie-onderdelen begeleid om conform privacywetgeving te werken. Zij zorgde ervoor dat het belangrijkste politieregistratiesysteem (BVH) aangepast werd conform de Wpg. Daarnaast gaf ze cursusen en ontwikkelde ze werkinstructies en handboeken zoals de Verstrekkingenwijzer Wpg en het Praktijkhandboek Wpg. Sinds 2018 richt ze zich op de consequenties van de Wpg voor het werkveld van de boa.
 
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

Vooraf dient u het ‘Praktijkzakboek Wpg voor BOA's - Omgaan met persoonsgegevens’ te lezen, te verkrijgen via Uitgeverij Kerckebosch. Op de cursus ontvangt u een documentatiemap met de handouts van de presentatie.

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional.

Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 12 maart 2020
 • 09:30 - 16:30
 • UTRECHT
 • € 595,-
 • De prijs is incl. koffie/thee/water en lunch, excl. btw
aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Hanna Rab
U kunt contact opnemen met Hanna via 020 – 8200 908 of via hanna@berghauserpont.nl