1-daagse cursus


Inleiding Omgevingswet - alleen als incompany


Inhoud, competenties en samenhang

 • De Omgevingswet in kort bestek
 • Géén verdieping op inhoud
 • Wat verandert er voor u?
 • Hoe kunt u nu al anticiperen op de nieuwe wet?
 • Werkwijzen en lean management
 • Welke competenties zijn gewenst?

Aanleiding

De Omgevingswet komt er aan. Alle regelgeving ruimtelijke ordening, bouwen en milieu wordt gebundeld in deze nieuwe wet. Instrumenten en werkwijzen veranderen. Integratie van beleid en uitvoering worden in toenemende mate belangrijk. Ga je zitten wachten tot de wet van kracht wordt in 2022 of ga je nu al anticiperen?

Want niet alleen de Omgevingswet leidt tot veranderingen. Ook de wens om te bezuinigen en om gerichter te werken dragen hieraan bij. Bovendien verandert de rol van de overheid in het maatschappelijk krachtenveld. Diverse gemeenten zijn zich nu al aan het oriënteren op de nieuwe toekomst. Doet u ook mee?

Niet alleen inhoud, ook competenties

Om in de toekomst succesvol te zijn en het gedachtegoed van de Omgevingswet op een goede manier uit te voeren, heb je ook competenties nodig. Het gaat niet alleen om procedures, regels en werkwijzen. De competenties van medewerkers spelen een belangrijke rol. Competenties staan echter niet op zich. Deze richten zich op de inhoud van de functies en op de doelstellingen van de organisatie. Het gaat om desamenhang.

Inhoud en competenties komen samen in de INCOSA-methodiek. De cursus wordt vanuit deze invalshoek gegeven. INCOSA staat voor INhoud, COmpetenties en SAmenhang. Voor meer informatie over de INCOSA-methodiek: zie www.incosa.nl . De toepassing hiervan is in de praktijk al bewezen.

Inhoud en resultaat

In de cursus maakt u kennis met de Omgevingswet, de mogelijk nieuwe werkwijzen, de gewenste competenties en de manier waarop u voordelen kunt halen. Niet straks, maar nu al! Want u kunt nu al zaken in gang zetten om enerzijds te anticiperen op de nieuwe wet en anderzijds om efficiënter en effectiever te werken en procedures en processen sneller te laten lopen.

Het programma is met name gericht op de gemeentelijke praktijk en biedt voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en gedachten. Zo leert u niet alleen van de inleiders, maar ook van uw medecursisten.

Aan het einde van de cursus bent u op de hoogte van wat er onder de Omgevingswet gaat veranderen en beschikt u over voldoende handvatten, voorbeelden en ideeën om aan het werk te gaan met de gedachten van de Omgevingswet en de daarvoor benodigde en gewenste competenties van de betrokken medewerkers.

Maar let op: dit is geen cursus die verdiept op inhoud. Dat is wel de leidraad, maar het gaat om consequenties voor organisatie en competenties.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor mensen die werken in het omgevingsrecht:
 • Vergunningverleners milieu, bouwen, natuur
 • Handhavers en toezichthouders/inspecteurs bouwen en milieu
 • Beleidsmedewerkers/coördinatoren ruimtelijke ordening en milieu
 • Juristen ruimtelijke ordening, milieu en handhaving

Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en waterschappen.

Programma

Doelstellingen en instrumenten Omgevingswet
 • Wat zijn de verbeterdoelen van de Omgevingswet
 • Andere manier van denken en werken
 • Welke kerninstrumenten bevat de Omgevingswet?
 • De 4 uitvoeringsbesluiten Stand van zaken wetgevingstraject (o.a. Invoeringswet en aanvullingswetten)

Kort: instrumenten en onderwerpen

 • Zorgplichten
 • Omgevingswaarden
 • Omgevingsvisie
 • Omgevingsplan
 • Programma’s
 • Algemene regels rijk
 • Decentrale regels
 • Omgevingsvergunning
 • Projectbesluit
 • Kostenverhaal
 • Omgevingsverordening
 • Toezicht en handhaving
 • Verplichte gemeentelijke adviescommissie
 • Digitalisering
 • Participatie
 • Voorbeelden Eenvoudig Beter

Omgevingsplan hoofdlijnen

 • Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
 • Ambitie gemeente: benutten kansen omgevingsplan
 • Mogelijkheden omgevingsplan: zelf afwegen
 • Verhouding omgevingsplan, programma’s en omgevingsvisie
 • Verbrede reikwijdte: evenwichtige toedeling van functies aan locaties
 • Omgevingsplanactiviteit Bestuurlijke afwegingsruimte
 • Integratie gemeentelijke regels

Gevolgen voor organisatie

 • Integrale werkwijzen en afwegingen
 • ‘Andere medewerkers’ (beleidsadviseurs, extern gericht)
 • Nauwere samenwerking ambtelijk apparaat met bestuur
 • Intensievere participatie
 • Omzetting bestaand beleid/regels in omgevingsvisie en omgevingsverordening
 • Vertrouwen in partijen, andere grondhouding, cultuur (20% inhoud, 80% cultuur)
 • Met werkwijzen en competenties vooruitlopen op doelen Omgevingswet
 • Andere competenties nodig: intern: samenwerken, probleemanalyse, luisteren/sensitiviteit, onderhandelen, extern: keten (provincie, waterschappen, uitvoeringsdiensten, veiligheidsregio’s)

Docenten

Jur van der Velde
Partner/vennoot, Adviesbureau Interra
 
Jur is als adviseur Omgevingswet nauw betrokken bij de wet- en regelgeving en de werkwijzen binnen de fysieke leefomgeving. Hij kent de gemeentelijke praktijk goed en kent de uitdagingen waarvoor de gemeenten met de Omgevingswet staan. Momenteel is hij nauw betrokken bij de Omgevingswet door het opstellen van meerdere plannen van aanpak, impactanalyses, ambitiedocumenten en het opstellen van omgevingsplannen. Hij is auteur van het boek ‘Werken met de Omgevingswet’ en van het Casco voor het omgevingsplan van de VNG.Hij heeft een brede kennis van het omgevingsrecht en is nauw betrokken bij het opstellen van regels van een omgevingsplan. Daarnaast doet hij als buitenpromovendus bij de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar het opnemen van regels met open normen in het omgevingsplan.
Aart de Boon
Zelfstandig adviseur, Boon-uscoaching
 
Aart is adviseur houding en gedrag Omgevingswet. In die rol is hij actief betrokken bij het ontwikkelen van voor de organisatie belangrijke vaardigheden bij medewerkers. Zijn overtuiging dat naast veronderstelde inhoudelijke kennis het ontwikkelen van vaardigheden en competenties “HET” verschil kan maken voor mensen en organisaties geeft hij vorm in Boonus-coaching. Vanuit dit bedrijf is hij betrokken bij organisatie vraagstukken waarvan de ontwikkeling van vaardigheden steevast deel uitmaakt. Hij heeft inmiddels een groot aantal workshops en trainingen verzorgd bij gemeenten over de implementatie van de Omgevingswet.
 

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

NVR Nederlandse Vereniging van Rentmeesters66
BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag.
Aanmelden

Referenties
Veel bruikbare informatie, praktisch en interactief

Cursus heeft meer dan goed aan mijn verwachtingen voldaan

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Lotte Stapper
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Lotte via 06 25 32 71 03 of via lotte@berghauserpont.nl