1-daagse cursus

€ 595,-

Grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet

24 maart 2021

Utrecht
 • Taken en bevoegdheden grondwaterkwaliteit in de Omgevingswet
 • Samenwerken aan grondwaterkwaliteit
 • Kaderrichtlijn water en grondwaterrichtlijn
 • Consequenties wegvallen Wet bodembescherming
 • Aanvullingswet- en besluit Bodem
 • Grondwaterkwaliteit in de waterprogramma’s
 • Grondwater in het de omgevingsverordening, waterschapsverordening en omgevingsplan

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, bekijk hier onze maatregelen. Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream met interactie volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Aanleiding

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. Voor grondwaterkwaliteit, waarvan de taken en bevoegdheden nu ook al verdeeld zijn over meerdere overheden, wordt het er niet makkelijker op. De kaderrichtlijn water en grondwaterrichtlijn, geïmplementeerd in de Waterwet, gaan beleidsneutraal over. De Wet bodembescherming (Wbb) wordt echter met de Aanvullingswet en – Besluit bodem beleidsrijk herzien en hiermee vervalt het kader waarmee bepaald werd of een bodemverontreiniging een risico vormt voor het grondwater en of maatregelen nodig zijn. De herziening van het bodembeleid heeft daarmee consequenties voor de wijze waarop het grondwaterkwaliteitsbeheer vorm gegeven wordt.

Inhoud

In deze cursus wordt duidelijk welke rollen en taken de Omgevingswet kent die relevant zijn voor het beheer van grondwaterkwaliteit. Ook zal de training laten zien hoe overheden samen werk kunnen maken van het beheer van grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet.

Hierbij zal specifiek aandacht zijn voor de consequenties ten aanzien van het wegvallen van de Wet bodembescherming. Wat verandert er en wat betekent dit voor de rol van de provincie, het waterschap en de gemeente?

De kaderrichtlijn water en grondwaterrichtlijn stellen onder de Omgevingswet het kader voor grondwaterkwaliteit en de cursus zal op hoofdlijnen ingaan op de eisen die deze Europese richtlijnen. Hierbij is specifiek aandacht voor drinkwater.

De cursus gaat in op de wijze waarop de instrumenten die de Omgevingswet kent ingezet kunnen worden. Welke maatregelen moeten in de waterprogramma’s vastgesteld worden ter uitvoering van de kaderrichtlijn water en grondwaterrichtlijn? Maar ook welke regels landen er ter bescherming van de grondwaterkwaliteit in de omgevingsverordening, waterschapsverordening en omgevingsplan? Wat moet en wat kan?

De cursus zal zowel de juridische kaders toelichten als de relatie leggen met de praktijk.

Doelgroep

De cursus is relevent voor een ieder die werkzaam is binnen het omgevingsrecht en daarmee in aanraking komt met grondwaterkwaliteit. Dit kunnen zijn:

 • Beleidsmedewerkers , juristen, vergunningverleners en handhavers van provincie, waterschap, gemeente of omgevingsdienst
 • Adviseurs bodem, water of omgevingsrecht, in het bedrijfsleven
 • Juristen omgevingsrecht

Programma

Korte inleiding Omgevingswet

 • Maatschappelijk doel omgevingswet
 • Verbeterdoelen stelselherziening
 • Huis Omgevingswet (regulier spoor en aanvullingsspoor Bodem)
 • Instrumenten Omgevingswet
 • Verdeling bevoegdheden

Grondwaterkwaliteit in de Omgevingswet

 • Verdeling taken en bevoegdheden onder de Omgevingswet
 • Samenwerken aan grondwaterkwaliteit
 • Aanvullingswet- en Aanvullingsbesluit Bodem

Kaderrichtlijn water

 • Kaderrichtlijn water en grondwaterrichtlijn
 • Consequenties door wegvallen Wet bodembescherming

Grondwater in de instrumenten Omgevingswet

 • Grondwaterkwaliteit in de waterprogramma’s
 • Grondwaterkwaliteit in de omgevingsverordening
 • Grondwaterkwaliteit in de waterschapsverordening
 • Grondwaterkwaliteit in het omgevingsplan

Docenten

Marieke Prins
Senior adviseur bij Ambient
 
Vanuit Ambient ondersteunt Marieke overheden op het gebied van bodem en (grond) water. Marieke is vanuit Ambient werkzaam bij de programmadirectie Eenvoudig Beter van het Ministerie van BZK waar ze bodem en waterexpertise inbrengt in het ontwikkelen van de Omgevingswet. Daarvoor heeft ze ruim vier jaar vanuit Rijkswaterstaat het ministerie van IenW ondersteunt om te komen tot de Aanvullingswet- en Besluit bodem. Hierbij was ze verantwoordelijk voor grondwaterkwaliteit. Marieke wordt in het werkveld gezien als éen van de koplopers die goed zicht heeft op hoe grondwaterkwaliteit in de Omgevingswet zit en wat dit betekent voor de publieke sector.

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 24 maart 2021
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 595,-
 • Cursusprijs is incl. koffie, thee en lunch
  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl