1-daagse

€ 595,-

Grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet

22 maart 2022

Utrecht
 • Taken en bevoegdheden grondwaterkwaliteit in de Omgevingswet
 • Samenwerken aan grondwaterkwaliteit
 • Kaderrichtlijn water en grondwaterrichtlijn
 • Consequenties wegvallen Wet bodembescherming
 • Aanvullingswet- en besluit Bodem
 • Grondwaterkwaliteit in de waterprogramma’s
 • Grondwater in het de omgevingsverordening, waterschapsverordening en omgevingsplan

Berghauser Pont Academy verzorgt deze cursus geheel online.

Aanleiding

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. Voor grondwaterkwaliteit, waarvan de taken en bevoegdheden nu ook al verdeeld zijn over meerdere overheden, wordt het er niet makkelijker op. De kaderrichtlijn water en grondwaterrichtlijn, geïmplementeerd in de Waterwet, gaan beleidsneutraal over. De Wet bodembescherming (Wbb) wordt echter met de Aanvullingswet en – Besluit bodem beleidsrijk herzien en hiermee vervalt het kader waarmee bepaald werd of een bodemverontreiniging een risico vormt voor het grondwater en of maatregelen nodig zijn. De herziening van het bodembeleid heeft daarmee consequenties voor de wijze waarop het grondwaterkwaliteitsbeheer vorm gegeven wordt.

Inhoud

In deze cursus wordt duidelijk welke rollen en taken de Omgevingswet kent die relevant zijn voor het beheer van grondwaterkwaliteit. Ook zal de training laten zien hoe overheden samen werk kunnen maken van het beheer van grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet.

Hierbij zal specifiek aandacht zijn voor de consequenties ten aanzien van het wegvallen van de Wet bodembescherming. Wat verandert er en wat betekent dit voor de rol van de provincie, het waterschap en de gemeente?

De kaderrichtlijn water en grondwaterrichtlijn stellen onder de Omgevingswet het kader voor grondwaterkwaliteit en de cursus zal op hoofdlijnen ingaan op de eisen die deze Europese richtlijnen. Hierbij is specifiek aandacht voor drinkwater.

De cursus gaat in op de wijze waarop de instrumenten die de Omgevingswet kent ingezet kunnen worden. Welke maatregelen moeten in de waterprogramma’s vastgesteld worden ter uitvoering van de kaderrichtlijn water en grondwaterrichtlijn? Maar ook welke regels landen er ter bescherming van de grondwaterkwaliteit in de omgevingsverordening, waterschapsverordening en omgevingsplan? Wat moet en wat kan?

De cursus zal zowel de juridische kaders toelichten als de relatie leggen met de praktijk.

Doelgroep

De cursus is relevent voor een ieder die werkzaam is binnen het omgevingsrecht en daarmee in aanraking komt met grondwaterkwaliteit. Dit kunnen zijn:

 • Beleidsmedewerkers , juristen, vergunningverleners en handhavers van provincie, waterschap, gemeente of omgevingsdienst
 • Adviseurs bodem, water of omgevingsrecht, in het bedrijfsleven
 • Juristen omgevingsrecht

Programma

Korte inleiding Omgevingswet

 • Maatschappelijk doel omgevingswet
 • Verbeterdoelen stelselherziening
 • Huis Omgevingswet (regulier spoor en aanvullingsspoor Bodem)
 • Instrumenten Omgevingswet
 • Verdeling bevoegdheden

Grondwaterkwaliteit in de Omgevingswet

 • Verdeling taken en bevoegdheden onder de Omgevingswet
 • Samenwerken aan grondwaterkwaliteit
 • Aanvullingswet- en Aanvullingsbesluit Bodem

Kaderrichtlijn water

 • Kaderrichtlijn water en grondwaterrichtlijn
 • Consequenties door wegvallen Wet bodembescherming

Grondwater in de instrumenten Omgevingswet

 • Grondwaterkwaliteit in de waterprogramma’s
 • Grondwaterkwaliteit in de omgevingsverordening
 • Grondwaterkwaliteit in de waterschapsverordening
 • Grondwaterkwaliteit in het omgevingsplan

Docenten

Marieke Prins
Senior adviseur bij Ambient
 
Vanuit Ambient ondersteunt Marieke overheden op het gebied van bodem en (grond) water. Marieke is vanuit Ambient werkzaam bij de programmadirectie Eenvoudig Beter van het Ministerie van BZK waar ze bodem en waterexpertise inbrengt in het ontwikkelen van de Omgevingswet. Daarvoor heeft ze ruim vier jaar vanuit Rijkswaterstaat het ministerie van IenW ondersteunt om te komen tot de Aanvullingswet- en Besluit bodem. Hierbij was ze verantwoordelijk voor grondwaterkwaliteit. Marieke wordt in het werkveld gezien als éen van de koplopers die goed zicht heeft op hoe grondwaterkwaliteit in de Omgevingswet zit en wat dit betekent voor de publieke sector.

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 22 maart 2022
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 595,-
  • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl