1-daagse verdiepingscursus

€ 695,-

Oplossingsrichtingen stikstofaanpak

20 juni 2024

Utrecht
 • Actuele stand van zaken over stikstofimpasse
 • In één dag zicht op de oplossingsrichtingen
 • Aanpak en onderbouwing plannen en projecten
 • Behandeling van veel voorkomende situaties
 • Ook eigen praktijkcases


Aanleiding

De stikstofimpasse duurt voort. Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof, het PAS. Nog steeds is de besluitvorming over plannen en projecten uiterst moeizaam. Dan gaat het om woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, dijkversterkingen, uitbreidingen van veehouderijen, etc. Vele plannen en vergunningen zijn vernietigd of kunnen niet doorgaan. Dit levert problemen op voor Nederland. De commissie Remkes heeft enkele (pre)adviezen gegeven en de ministers werken samen om dit op te lossen. Moedige politieke besluitvorming is nodig om tot oplossingen te komen. Inmiddels is de landelijke maximum snelheid verlaagd en is gebaseerd daarop een Stikstofregistratiesysteem beschikbaar gekomen om woningbouw te realiseren.

Wel zijn er op plan- en projectniveau oplossingsmogelijkheden te vinden. Deze verdiepingscursus geeft deze oplossingsrichtingen aan. Hoe kan je ruimte creëren? Wat mag nog wel? Wat zijn de mogelijkheden om mijn project door te laten gaan? Allemaal vragen waar men nu antwoord op wil.

Inhoud en resultaat

Deze verdiepingscursus biedt allereerst kort inzicht in de gevolgen van de PAS uitspraak en zoomt daarna in op de oplossingsrichtingen hiervoor. Het accent ligt daarbij op de aanpak en het onderzoek voor veel voorkomende situaties.

Daarbij komen vele vragen aan de orde:

 • Welke oplossingsrichtingen zijn er?
 • Wat kunt u nu al doen?
 • Welke openingen biedt het rapport van de commissie Remkes en aanpak van de Minister LNV?
 • Hoe om te gaan met ontwikkelingen met beperkte effecten die onder het PAS met een melding konden volstaan?
 • Hoe om te gaan met al vergunde activiteiten of vastgestelde bestemmingsplannen?
 • Welke ruimte is er bij de onderbouwing van plannen en projecten die kunnen leiden tot een toename van de stikstofdepositie op beschermde gebieden?

Na de cursus heeft u een beter beeld van de mogelijkheden en oplossingsrichtingen in de praktijk.


Doelgroep

Beleidsmedewerkers, adviseurs en juristen die bij de uitvoering van het PAS betrokken zijn: het opstellen van ruimtelijke plannen en vergunningverlening en het beoordelen van de natuuraspecten. Zij kunnen werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, rijk, natuurorganisaties, adviesbureaus, bouwbedrijven en projectontwikkelaars.

Programma

Update stikstofproblematiek en PAS-uitspraak

 • Beschermingsregime Natura 2000 gebieden
 • Essentie van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak RvS over het PAS
 • Gevolgen van de uitspraak voor (on)herroepelijke vergunningen, meldingen en situaties onder drempelwaarde o.g.v. het PAS
 • Stand van zaken oplossingen
  • (Pre)adviezen commissie Remkes
  • AERIUS Calculator
  • Provinciale beleidsregels salderen
  • Stikstofregistratiesysteem
  • Besluitvorming
  • Lopende onderzoeken kabinet

Welke oplossingsrichtingen zijn er denkbaar?

 • 'Knoppen' om depositie te verlagen
 • Heroverweging uitgangspunten
 • Maatregelen
 • (Intern en extern) salderen
 • ADC
 • Onderscheid tussen plannen en projecten
 • Referentiedatum

Aanpak en onderzoek voor veel voorkomende situaties

 • Nieuwe projecten
 • Verandering projecten met vigerende natuurvergunning
 • Verandering projecten zonder vigerende natuurvergunning
 • Plannen
 • Gebiedsgerichte aanpak

Tijdens en voorafgaand aan de cursus kunnen cursisten eigen praktijkcases inbrengen ter bespreking.

 

Docenten

Berend Hoekstra
Senior consultant, TAUW
 
Berend is senior consultant luchtkwaliteit en depositie bij Tauw bv met ruim 25 jaar ervaring. Berend is inhoudelijk deskundig (technoloog) en heeft ervaring met het recht (jurist). Zeer ruime praktijkervaring met de onderbouwing van plannen en projecten. Al vele jaren betrokken bij de ontwikkelingen, onderzoeken en evaluaties van PAS en AERIUS in opdracht van de Rijksoverheid, RIVM en BIJ12.
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Simon Olierook
Advocaat bij Van der Feltz advocaten
mr. Simon Olierook is advocaat bij Van der Feltz advocaten in Den Haag. Hij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en staat zowel initiatiefnemers als decentrale overheden bij. Simon studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en heeft in 2019 de specialisatieopleiding Grotius Omgevingsrecht cum laude voltooid.
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Klimaatweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Klimaatweb Pro gratis toegang tot dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 20 juni 2024
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 695,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw 
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee

Aanmelden

Referenties
Goede opbouw, snelle presentatie, concreet, reëel.

Informatief en vooral door het interactieve karakter, veel discussie, zeer nuttig.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Tim de Laat
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
U kunt contact opnemen met Tim via 06 40 72 44 82  of via tim@berghauserpont.nl