Wytse Dassen

Gepubliceerd door op 9 mei 2019 in

Wytse Dassen
Strategisch adviseur water & omgevingsmanager bij Twynstra Gudde

 

Wytse is altijd actief om samenwerkingsverbanden te smeden en in beweging te krijgen. Hij heeft zich de afgelopen tijd verdiept en uitgesproken over hoe we moeten komen tot een klimaatadaptief Nederland. Hij is zowel werkzaam op rijksniveau bij het Deltaprogramma Ruimtelijk Adaptatie, als bij provincies, waterschappen en gemeenten met het voorbereiden en uitvoeren van risicodialogen. Wytse heeft veel kennis en ervaring met procesmanagement, bestuurlijke processen, omgevingsmanagement en participatie..