Wouter Verweij

Gepubliceerd door op 8 juni 2023 in
Wouter Verweij
Senior adviseur, Bosch & van Rijn

Wouter Verweij is senior adviseur bij Bosch & van Rijn. Hij heeft ruime ervaring met de toepassing van milieubeleid in ruimtelijke planvorming. Hij is sterk in strategische advisering over m.e.r.(beoordelings)-plicht voor plannen en projecten. Hij beschikt over ruime ervaring met vergunningmanagement voor diverse windparken en zonneparken. Wouter is gespecialiseerd in toepassing van de Wabo, Wro en in de nieuwe procedures onder de Omgevingswet.