Wim Turkenburg

Gepubliceerd door op 21 april 2021 in

Wim Turkenburg
Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Utrecht
Wim C. Turkenburg (1947) is emeritus hoogleraar ‘Science, Technology and Society’ (STS). Hij is een van de oprichters en eerste directeur van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (2001-2011) en het Utrecht Centre for Energy Research (2001-2005), en voormalig hoofd van de afdeling STS (1988-2011) van de Universiteit Utrecht. Ook was hij deeltijds professor Milieuwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (1992-1993).
Zijn onderzoeks-, onderwijs- en adviesactiviteiten situeren zich momenteel voornamelijk op het gebied van energie en klimaatverandering. Ook is hij auteur of co-auteur van enkele honderden publicaties (H-factor = 59) over energiesysteemanalyse, energiebeleid, energie en duurzame ontwikkeling, klimaatverandering en CO2-emissiereductie, verbetering van energie-efficiëntie, hernieuwbare energietechnologieën (zonne-energie). -PV, wind- en biomassa-energie), CO2-afvang en -opslag (CCS), kernenergie, opslag van energie, beoordeling van energietechnologie en milieurisicobeheer.
Hij ontving van de Koningin der Nederlanden de onderscheiding ‘Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw’ (2013). Daarnaast is hij mede-ontvanger van de ‘Nobelprijs voor de Vrede’, toegekend aan het IPCC (2007). Eerder ontving hij de ‘Greenman Award’ van het IEA GHG R&D Programme (MIT, VS, 1996).
.