Wim Tijssen

Gepubliceerd door op 29 juni 2021 in

Wim Tijssen
Wim Tijssen was tot 2014 teammanager bij de afdeling Ruimte van de gemeente Tilburg waarna programmamanager Omgevingswet. Nu is hij adviseur van het programmateam van Tilburg en is hij samen met Deventer voorzitter van het dossier Omgevingswet van het G40 Stedennetwerk. Tussen zijn functies als teammanager en het programmamanager is Wim gedetacheerd geweest bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waar hij een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de nieuwe Omgevingswet. Wim is als docent verbonden aan de AvOB en verzorgt opleidingen, cursussen en trainingen in de vakgebieden ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, Wabo en algemeen bestuursrecht. Wim is in het bezit van een didactische aantekening en 1e graads bevoegd docent. Wim is co-auteur van het boek ‘De Omgevingswet toegelicht’ (SDU 2016) en van ‘De Omgevingswet als veranderopgave’(SDU 2018). Hij heeft diverse artikelen over dit onderwerp op zijn naam staan, onder andere gepubliceerd in het ROmagazine en als blog op de site van de SDU.