Wim Drost

Gepubliceerd door op 22 januari 2019 in

Wim Drost
Adviseur leefomgeving bij Rho adviseurs voor leefruimte

 

Wim ondersteunt, als adviseur leefomgeving, bestuursorganen bij het opstellen van omgevingsvisies, omgevingsplannen, projectbesluiten en omgevingsvergunningen.
Hij ondersteunt initiatiefnemers bij het inpassen van hun activiteiten binnen de regels die daaraan in het kader van de Omgevingswet zijn gesteld of gaan worden gesteld.