Wilko ten Have

Gepubliceerd door op 12 december 2023 in

Mr. Wilko ten Have
Advocaat bij AMBT Advocaten
Wilko werkt sinds 2014 als advocaat en is als partner aan AMBT Advocaten verbonden. Hij is gespecialiseerd in het jeugdrecht en de (complexe) regelgeving die daarbij een rol kan spelen, waaronder de wet Passend Onderwijs en het kinderrechtenverdrag (IVRK). Wilko heeft gemeenten bijgestaan bij de juridische advisering over deze onderwerpen en staat minderjarigen bij die tegen hun zin worden opgenomen in de gesloten jeugdhulp. Wilko zijn kennis en ervaring van zowel het civiele jeugdrecht als het internationale recht komt daarbij goed van pas. Hij is in staat om complexe dossiers snel te doorgronden en heeft daarbij oog voor alle betrokken belangen, waarbij het belang van het kind altijd centraal komt te staan.

Bekijk LinkedIn profiel