Ruben Wiegerink

Gepubliceerd door op 5 januari 2024 in
Ruben Wiegerink

Ruben heeft meer dan vijftien jaar ervaring als cassatieadvocaat en voert in alle instanties procedures op het gebied van het privaatrecht en belastingrecht. Ruben heeft zowel in feitelijke aanleg als in cassatie geprocedeerd in erfpachtzaken. Hij publiceert met regelmaat en verzorgt graag cursussen.