Walter Hulsker

Gepubliceerd door op 2 februari 2021 in
Walter Hulsker
Adviseur bij Ecorys

Walter Hulsker is als partner verbonden aan Ecorys en fungeert als directeur Nederlandse markt. Als ruimtelijk bedrijfseconoom is hij 27 jaar actief op het snijvlak van ruimtelijk en economisch beleid op het niveau van de rijksoverheid, provincies, regio’s en gemeenten. Hij combineert zijn (ruimtelijk en financieel) economische kennis met zijn expertise over het functioneren van bedrijven en instellingen. Concreet adviseert hij overheden op het gebied van het (regionale) investeringsklimaat, werklocaties (bedrijventerreinen en kantoorlocaties) en integrale gebiedsontwikkelingsprojecten. Binnen deze adviezen maakt hij veel gebruik van (financieel)economische instrumenten, zoals afwegingskaders, haalbaarheidsstudies, business cases en kosten-baten analyses. Hij is (mede) auteur van diverse leidraden, o.a. de werkwijzer MKBAs voor integrale gebiedsontwikkelingsprojecten. Tevens heeft hij voor diverse overheden afwegingskaders ontwikkeld en toegepast om gebiedsontwikkelings-projecten te kunnen beoordelen. Hij voert zeer regelmatig kosten-batenanalyses van gebiedsontwikkelings-projecten uit. Hij is gastdocent bij aan de TUe en mede-initiatiefnemer van de website www.mkba-informatie.nl.